Teksti suurus:

„Riigi jäätmekava 2008–2013“ heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 45, 627

„Riigi jäätmekava 2008–2013“ heakskiitmine

Vastu võetud 29.05.2008 nr 234

Vastavalt «Riigieelarve seaduse» § 10 lõikele 2 ja «Jäätmeseaduse» § 53 lõikele 1 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 «Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord»:

1. Kiita heaks «Riigi jäätmekava 2008–2013».

2. Asendada Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a korraldusega nr 116 (RTL 2007, 20, 349) heaks kiidetud «Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030» rakendusplaani «Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007–2013» peatüki 5 «Eesti keskkonnategevuskava 2007–2013 tegevused» punkt 1.1 «Jäätmekäitluse korraldamise pikaajaline kavandamine» «Riigi jäätmekava 2008–2013» lisaga 2 «Riigi jäätmekava 2008–2013 rakendusplaan».

3. Keskkonnaministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument ja «Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030» rakendusplaan «Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007–2013» ministeeriumi veebilehel.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

Õiend 4.08.2008

Lisatud puuduv jäätmekava fail.

Riigi jäätmekava 2008–2013

/otsingu_soovitused.json