Teksti suurus:

Sõjaväeliste auastmete andmine

Väljaandja:Vabariigi President
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 18, 290

Sõjaväeliste auastmete andmine

Vastu võetud 21.02.1996 nr 65

1. Kaitseväe juhataja 19. veebruari 1996 ettepanekul annan lipniku sõjaväelise auastme järgmistele ohvitseride kursuste lõpetanutele:

Ivar Abner Raul Niilisk
Gunnar Havi Erik Niine
Urmas Jõeste Argo Näkk
Madis Järv Veiko-Vello Palm
Toomas Kallast Ants Raudsepp
Erkki Karuks Indrek Raudsepp
Aivar Kivastik Vello Reingold
Kalmer Koemets Evelin Rikas
Raoul Konks Andrus Rüütelmaa
Mati Käärde Mihkel Sein
Tõnis Lind Raino Sepp
Urmas Look Andres Sidorov
Andres Maddison Andres Soome
Tarmo Metsa Viktor Tjutrjumov
Aaser Nava Hando Tõevere
Valdeko Nielson Tarmo Usta

2. Käskkiri jõustub allakirjutamise päeval.

3. Käskkiri avaldatakse Riigi Teatajas.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15, rahuaja riigikaitse seaduse § 11 lg 2 p 4.

  Lennart MERI