Teksti suurus:

Mereväe ülema vimpli, divisjoni ülema vimpli, sõjalaeva komandöri vimpli ja güüsi kirjeldus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 47, 651

Mereväe ülema vimpli, divisjoni ülema vimpli, sõjalaeva komandöri vimpli ja güüsi kirjeldus

Vastu võetud 29.05.2008 nr 10

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 431 lõike 3 alusel.

§ 1. Mereväe ülema vimpli kirjelduse kehtestamine

Mereväe ülema vimpel on valge pääsusabavimpel, millel on sinine kiil ja kuldne ankur. Mereväe ülema vimpli tehniline kirjeldus ja kujutis on toodud käesoleva määruse lisas 1.

§ 2. Divisjoni ülema vimpli kirjelduse kehtestamine

Divisjoni ülema vimpel on valge pääsusabavimpel, millel on sinine kiil. Divisjoni ülema vimpli tehniline kirjeldus ja kujutis on toodud käesoleva määruse lisas 2.

§ 3. Sõjalaeva komandöri vimpli kirjelduse kehtestamine

Sõjalaeva komandöri vimpel on koonduv striimer, millel vallipoolses küljes paikneb Eesti lipp. Sõjalaeva komandöri vimpli tehniline kirjeldus ja kujutis on toodud käesoleva määruse lisas 3.

§ 4. Güüsi kirjelduse kehtestamine

Güüs on valge lipuväli, millel on must kaldrist ning sinine rist. Güüsi tehniline kirjeldus ja kujutis on toodud käesoleva määruse lisas 4.

Minister Jaak AAVIKSOO

Kantsler Lauri ALMANN

Kaitseministri 29. mai 2008. a määruse nr 10 «Mereväe ülema vimpli, divisjoni ülema vimpli, sõjalaeva komandöri vimpli ja güüsi kirjelduse kehtestamine»
lisa 1

Mereväe ülema vimpel

Mereväe ülema vimpli pikkuse ja valli laiuse suhe on 13:7, vall on seitsme ühiku kõrgune ja lehvis viie ühiku kõrgune. Sisselõike sügavus on 5,5 ühikut. Sinise kiilu laius on üks ühik. Ankur on kolme ühiku kõrgune ja kahe ühiku laiune ning ankru telgjoon asub 1,25 ühiku kaugusel vimpli vallist.

Sinine toon rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi on 285 C.

Kuldne toon rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi on 123 C.

Kaitseministri 29. mai 2008. a määruse nr 10 «Mereväe ülema vimpli, divisjoni ülema vimpli, sõjalaeva komandöri vimpli ja güüsi kirjelduse kehtestamine»
lisa 2

Divisjoni ülema vimpel

Divisjoni ülema vimpli pikkuse ja valli laiuse suhe on 13:7, vall on seitsme ühiku kõrgune ja lehvis viie ühiku kõrgune. Sisselõike sügavus on 5,5 ühikut. Sinise kiilu laius on üks ühik.

Sinine toon rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi on 285 C.

Kaitseministri 29. mai 2008. a määruse nr 10 «Mereväe ülema vimpli, divisjoni ülema vimpli, sõjalaeva komandöri vimpli ja güüsi kirjelduse kehtestamine»
lisa 3

Sõjalaeva komandöri vimpel

Sõjalaeva komandöri vimpli pikkuse ja laiuse suhe on 13:1 ning Eesti lipu pikkus on kaks ühikut. Lipukeele pikkus on kolm ühikut.

Sinine toon rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi on 285 C.

Kaitseministri 29. mai 2008. a määruse nr 10 «Mereväe ülema vimpli, divisjoni ülema vimpli, sõjalaeva komandöri vimpli ja güüsi kirjelduse kehtestamine»
lisa 4

Güüs

Güüsi laiuse ja pikkuse suhe on 7:11. Must kaldrist on ühe ühiku laiune, sinine rist on kahe ühiku laiune.

Sinine toon rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi on 285 C.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json