Teksti suurus:

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 57 "Vanglakomisjoni põhimäärus" ja justiitsministri 1. aprilli 2003. a määruse nr 23 „Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 46, 636

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 57 "Vanglakomisjoni põhimäärus" ja justiitsministri 1. aprilli 2003. a määruse nr 23 „Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine“ muutmine

Vastu võetud 30.05.2008 nr 28

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 108 lõike 3 ja § 66 lõike 11 alusel.

§ 1. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 57 «Vanglakomisjoni põhimäärus» (RTL 2000, 126, 2018; 2007, 18, 280) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Justiitsministri 1. aprilli 2003. a määruses nr 23 «Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine» (RTL 2003, 45, 658; 2007, 18, 280) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 49 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vanglaametnikul on õigus vanglateenistuja või vanglat külastav isik läbi otsida.»;

2) paragrahvi 53 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) isikuga kaasas oleva mobiiltelefoni või muu tehnikavahendi nimetus.».

§ 3. Määrust rakendatakse 1. juunist 2008. a.

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Urmas VOLENS

/otsingu_soovitused.json