Teksti suurus:

“Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetme “Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine” investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 47, 657

“Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetme “Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine” investeeringute kava kinnitamine

Vastu võetud 30.05.2008 nr 247

«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 alusel kinnitada teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri investeeringute kava (lisatud).

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 30. mai 2008. a korralduse nr 247
lisa

Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri investeeringute kava

Jrk nr Projekti nimetus Projekti abikõlblik maksumus (tuh kr) Toetuse maksimaalne määr
(%)
Toetuse suurus (tuh kr) Kasusaaja
 

Teadusobjektid

1. Tallinna Ülikooli Narva mnt 27/29 teadusmaja 106 320 95% 101 000 Haridus- ja Teadusministeerium
2. Tallinna Tehnikaülikooli teadusraamatukogu 180 930 95% 171 000 Haridus- ja Teadusministeerium
3. Tallinna Tehnikaülikooli keemiahoone II ehitusjärk   87 790 95%   83 400 Haridus- ja Teadusministeerium
4. Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja tehnikateaduste hoonestik 168 900 88% 148 320 Haridus- ja Teadusministeerium
5. Tartu Ülikooli keskkonna- ja materjalianalüüsi teaduskeskus 431 000 71% 304 000 Haridus- ja Teadusministeerium
6. Tartu Ülikooli füüsikum 235 000 89% 210 000 Haridus- ja Teadusministeerium
7. Tartu Observatooriumi infrastruktuuri arendusprojekt   58 510 95%   55 580 Haridus- ja Teadusministeerium
8. Eesti Biokeskuse geeni- ja biotehnoloogiakeskuse väljaarendamine 128 000 95% 121 600 Haridus- ja Teadusministeerium
9. Eesti Kirjandusmuuseumi hoone renoveerimine ja juurdeehitus   43 020 93%   40 000 Haridus- ja Teadusministeerium
10. Eesti Maaülikooli taastuvate loodusvarade teaduskeskus   71 890 90%   64 700 Haridus- ja Teadusministeerium
11. Tartu Ülikooli siirdemeditsiini keskuse väljaarendamine   70 000 79%   55 000 Haridus- ja Teadusministeerium
 

Kõrgharidusobjektid

1. Eesti Maaülikooli tehnikavaldkonna infrastruktuuri kaasajastamine ja ruumiprogrammi optimeerimine 122 450 92% 112 250 Haridus- ja Teadusministeerium
2. Tartu Ülikooli Narva Kolledž 122 000 94% 115 000 Haridus- ja Teadusministeerium
3. Tallinna Tehnikaülikooli uus õppehoone 196 520 16%   31 270 Haridus- ja Teadusministeerium
4. Tartu Lennukolledži õppekeskus   67 950 95%   64 400 Haridus- ja Teadusministeerium
5. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone 125 260 94% 118 250 Haridus- ja Teadusministeerium
6. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve õppehoone     3 090 95%     2 930 Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json