Teksti suurus:

Riigile pärimise teel üle läinud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamisest saadud tasudest stipendiumi taotlemise ja maksmise kord

Riigile pärimise teel üle läinud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamisest saadud tasudest stipendiumi taotlemise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2008, 47, 652

Riigile pärimise teel üle läinud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamisest saadud tasudest stipendiumi taotlemise ja maksmise kord

Vastu võetud 03.06.2008 nr 21

Määrus kehtestatakse «Autoriõiguse seaduse» § 36 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse riigile pärimise teel üle läinud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamisest saadud tasudest stipendiumi taotlemise ja maksmise kord.

§ 2.  Stipendiumi eesmärk

  Stipendiumi võib maksta üliõpilasele, kelle õppe- või loominguline tegevus on seotud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste pärandaja loomevaldkonnaga, eesmärgiga toetada nimetatud tegevust ning enesetäiendamist.

§ 3.  Stipendium

  (1) Iga autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õiguste pärandaja tasu osas peetakse Kultuuriministeeriumis eraldi arvestust.

  (2) Stipendiumi nimetus sisaldab autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õiguste pärandaja ees- ja perekonnanime.

  (3) Ühel aastal võib määrata mitu stipendiumi.

  (4) Stipendiumi suuruse kinnitab kultuuriminister käskkirjaga.

§ 4.  Stipendiumi taotlemine

  Stipendiumi võib taotleda üliõpilane, kes õpib täiskoormusega ja õppekaval, mis on seotud autori loomevaldkonnaga ja mille lõpetamisel antakse riiklikult tunnustatud diplom.

§ 5.  Stipendiumikonkurss

  (1) Stipendiumikonkursi korraldab Kultuuriministeerium.

  (2) Stipendiumikonkursi väljakuulutamise teade avaldatakse Kultuuriministeeriumi veebilehel hiljemalt iga aasta 31. oktoobriks. Teates märgitakse taotluste laekumise tähtaeg, taotlusele lisatavad dokumendid ja muud andmed.

  (3) Stipendiumikonkurssi ei kuulutata välja, kui 1. oktoobriks on kogunenud raha alla eelmise aasta ühe stipendiumi suuruse.

§ 6.  Stipendiumi saaja

  (1) Stipendiumi saaja valimisel arvestatakse:
  1) taotleja eelnevat loomingulist tegevust;
  2) stipendiumi kasutamise eesmärke.

  (2) Stipendiumi saajad määrab kultuuriminister käskkirjaga hiljemalt iga aasta 1. detsembriks.

  (3) Stipendiumi saajate nimed avaldatakse Kultuuriministeeriumi veebilehel.

  (4) Kultuuriministeerium sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumi kasutamise lepingu.

§ 7.  Rakendussäte

  Kultuuriministri 10. novembri 2006. a määrus nr 5 «Riigile pärimise teel üle läinud autoriõiguse teostamisest saadud tasust stipendiumi maksmise kord» (RTL 2006, 80, 1486) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Laine JÄNES


Kantsler Siim SUKLES

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json