Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 49, 677

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel“ muutmine

Vastu võetud 04.06.2008 nr 29

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» §-de 11 ja 23 alusel.

§ 1. Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruses nr 47 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel» (RTL 2005, 111, 1707; 2008, 5, 51) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse arv «30» arvuga «32»;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv «8» arvuga «9»;

3) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 2 asendatakse arv «4» arvuga «5»;

4) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Ringkonnakohtunike arv

Ringkonnakohtunike arv on järgmine:
1) Tallinna Ringkonnakohus – 29 kohtunikku;
2) Tartu Ringkonnakohus – 14 kohtunikku.»

§ 2. Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Sotsiaalminister
justiitsministri ülesannetes Maret MARIPUU

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json