Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2001, 26,

Välisministeeriumi teadaanded


Välisriigi avalike dokumentide legaliseerimise nõude tühistamise konventsioon, mis on sõlmitud 1961. aasta 5. oktoobril Haagis (Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, concluded at the Hague on 5 October 1961 – RT II 2000, 27, 165), jõustus Eesti Vabariigi suhtes 30. septembril 2001. aastal.

Alus: Haagi Eraõiguse Konverentsi noot.


Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni osaliste kolmanda konverentsi otsuse III/1 «Baseli konventsiooni muutmine», mis on sõlmitud 1995. aasta 22. septembril Genfis (Decision III/1 – Amendment to the Basel Convention, adopted by the Third Meeting of the Conference of the Parties in Geneva on 22 September 1995 – RT II 2001, 18, 90), jõustus Eesti Vabariigi suhtes 30. oktoobril 2001. aastal.

Alus: ÜRO noot.


Testamendiregistri loomise konventsioon, mis on sõlmitud 1972. aasta 16. mail Baselis (Convention on the Establishment of a Scheme of Registration of Wills – RT II 2001, 17, 81), jõustub Eesti Vabariigi suhtes 22. detsembril 2001. aastal.

Alus: Euroopa Nõukogu noot.

 

Välisminister   Toomas Hendrik ILVES

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json