Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2001, 24,

Välisministeeriumi teadaanded

Välislepingute jõustumine
«A» – allakirjutamise, «J» – jõustumise kuupäev

Iisraeli Riik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Iisraeli Riigi valitsuse vaheline kokkulepe viisanõude tühistamise kohta diplomaatiliste, teenistus- ja tavaliste passide omanikele (RT II 2001, 24, 124) (A: 16.11.2000; J: 07.10.2001)

Korea Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vaheline haridus-, teadus- ja kultuurikoostöökokkulepe (RT II 2001, 24, 125) (A: 25.06.2001; 20.07.2001)

Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vaheline viisanõuete kaotamise kokkulepe (RT II 2001, 24, 126) (A: 25.06.2001; J: 18.08.2001)

Portugali Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Portugali Vabariigi valitsuse turismikoostöökokkulepe (RT II 2001, 24, 127) (A: 10.05.2000; J: 18.07.2001)

Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik

Eesti Vabariigi valitsuse, Soome Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse kokkulepe merealapiiride kokkupuutepunkti kohta Läänemeres (RT II 2001, 17, 80) (A: 16.01.2001; J: 12.08.2001)

Kaitseminister
välisministri ülesannetes Jüri LUIK

Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsioon, mis on sõlmitud 1998. aasta 25. juunil Århusis Taanis (Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice, concluded Århus, Denmark on 25 June 1998 – RT II 2001, 18, 89), jõustub Eesti Vabariigi suhtes 31. oktoobril 2001. aastal.

ÜRO noot.

Vara merepääste 1989. aasta rahvusvaheline konventsioon, mis on sõlmitud 1989. aasta 28. aprillil Londonis (International Convention on Salvage, concluded at London on 28 April 1989 – RT II 2001, 19, 102), jõustub Eesti Vabariigi suhtes 31. juulil 2002. aastal.

IMO noot.

Hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavate esemete sisseveo kokkulepe, mis on vastu võetud 1950. aasta 17. juunil Firenzes (Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials, adopted at Florence on 17 July 1950 – RT II 2001, 20, 110), jõustus Eesti Vabariigi suhtes 1. augustil 2001. aastal, ning selle protokoll, mis on vastu võetud 1976. aasta 26. novembril Nairobis (Protocol Annexed to the Agreement on the Importation of Educational, Scientific And Cultural Materials, adopted at Nairobi in 1976), jõustub 1. veebruaril 2002. aastal.

ÜRO noot.

Välisminister Toomas Hendrik ILVES

/otsingu_soovitused.json