Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2000, 20,

Välisministeeriumi teadaanded

Välislepingute jõustumine

«A» – allakirjutamise, «J» – jõustumise kuupäev

Kasahstani Vabariik
Eesti Vabariigi ja Kasahstani Vabariigi vaheline tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (RT II 2000, 16, 96) (A: 01.03.1999; J: 19.07.2000)

Lääne-Euroopa Liit
Eesti Vabariigi ja Lääne-Euroopa Liidu julgeolekukokkulepe (RT II 2000, 20, 112) (A: 22.09.1998; J: 05.03.2000)

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
Eesti Vabariigi ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni julgeolekukokkulepe (RT II 2000, 20, 113) (A: 29.08.1994; J: 29.08.1994)

Rootsi Kuningriik
Kokkulepe Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahel merealapiirist Läänemeres (RT II 2000, 14, 85) (A: 02.11.1998; J: 26.07.2000)

Tšehhi Vabariik
Eesti Vabariigi valitsuse ja Tšehhi Vabariigi valitsuse kokkulepe rahvusvahelise reisijate- ja autokaubaveo kohta (RT II 2000, 20, 114) (A: 31.05.2000; J: 03.07.2000)

Vietnami Sotsialistlik Vabariik
Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse kaubandus- ja majanduskoostöö kokkulepe (RT II 2000, 20, 115) (A: 16.06.1992; J: 03.05.2000)

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastane ÜRO konventsioon, mis on koostatud 1988. aasta 20. detsembril Viinis (United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, concluded at Vienna, on 20 December 1988 – RT II 2000, 15, 92) jõustub Eesti Vabariigi suhtes 10. oktoobril 2000. aastal
Alus: ÜRO 14. juuli 2000. a noot.

Piiriülese toimega tööstusõnnetuste konventsioon, mis on koostatud 1992. aasta 17. märtsil Helsingis (Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents, concluded at Helsinki on 17 March 1992 – RT II 2000, 6, 34), jõustus Eesti Vabariigi suhtes 15. augustil 2000. aastal.
Alus: ÜRO 1. juuni 2000. a noot.

Välisminister Toomas Hendrik ILVES