Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2000, 10,

Välisministeeriumi teadaanded

Välislepingute jõustumine
«A» – allakirjutamise, «J» – jõustumise kuupäev

Ameerika Ühendriigid

Leping Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahel salastatud sõjalise teabe kaitsmisel rakendatavate turvameetmete kohta (RT II 2000, 10, 53) (A: 23.02.2000; J: 23.02.2000)

India Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja India Vabariigi valitsuse vaheline tehnilise ja majandusliku koostöö leping (RT II 1995, 18, 100) (A: 14.10.1993; J: 13.03.2000)

Itaalia Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (RT II 1998, 18/19, 32) (A: 20.03.1997; J: 22.02.2000)

Läti Vabariik, Leedu Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline leping Balti Kaitsekolledži kohta (RT II 1999, 4, 21) (A: 12.06.1998; J: 18.02.2000)

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse protokoll (RT II 1999, 23, 128) (A: 14.06.1999; J: 17.02.2000)

---------

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline konventsioon, mis on sõlmitud 1961. aasta 26. oktoobril Roomas (International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations concluded at Rome on 26 October 1961 – RT II 1999, 27, 165), jõustus Eesti Vabariigi suhtes 28. aprillil 2000. aastal.

Alus: ÜRO noot.

Välisminister Toomas Hendrik ILVES

/otsingu_soovitused.json