Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2000, 8,

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingute jõustumine

Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon, mis on koostatud 1979. aasta 13. novembril Genfis (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution Concluded at Geneva on 13 November 1979 -- RT II 2000, 4, 25),
piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokoll väävli heitkoguse või nende piiriüleste voogude vähemalt 30-protsendilise vähendamise kohta, mis on koostatud 1985. aasta 8. juulil Helsingis (Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on the Reduction of Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes by at least 30 per cent, concluded at Helsinki on 8 July 1985 -- RT II 200, 4, 25),
piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokoll lämmastikoksiidide heitkoguse või nende piiriüleste voogude vähendamise kohta, mis on koostatud 1988. aasta 31. oktoobril Sofias (Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or Their Trnasboundary Fluxes, concluded at Sofia on 31 October 1988 -- RT II 200, 4, 25) ja
piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokoll lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse või nende piiriüleste voogude vähendamise kohta, mis on koostatud 1991. aasta 18. novembril Genfis (Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution concerning the Control of Emissions of Colatile Organic Compounds or their Transboundary Fluxes, concluded at Geneva on 18 November 1991 -- RT II 200, 4, 25)
jõustuvad Eesti Vabariigi suhtes 05. juunil 2000. aastal.

Alus: ÜRO noot.

Välisminister Toomas Hendrik Ilves

/otsingu_soovitused.json