Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2000, 1, 0

Välisministeeriumi teadaanded

Välislepingute jõustumine
«A» – allakirjutamise, «J» – jõustumise kuupäev

Ameerika Ühendriigid

Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vaheline tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (RT II 1998, 40/41, 94) (A: 15.01.1998; J: 30.12.1999)

Hiina Rahvavabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vaheline lennunduskokkulepe (RT II 2000, 1, 3) (A: 01.03.1999; J: 03.01.2000)

Hispaania Kuningriik

Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vaheline viisanõuetest vastastikuse loobumise kokkulepe (RT II 1999, 7, 48) (A: 09.03.1999; J: 31.01.2000)

Itaalia Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vaheline kultuuri-, haridus-, teadus- ja tehnoloogia-alase koostöö leping (RT II 1997, 27–32, 104) (A: 22.05.1997; J: 30.01.2000)

Kreeka Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vaheline viisanõuete vastastikuse kaotamise kokkulepe (RT II 1999, 24, 141) (A: 03.03.1999; J: 04.12. 1999)

Läti Vabariik, Leedu Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline kaubandusliku meresõidu kokkulepe (RT II 2000, 1, 1) (A: 15.04. 1999; J: 19.01.2000)

Poola Vabariik

Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline leping õigusabi osutamise ja õigussuhete kohta tsiviil-, töö- ja kriminaalasjades (RT II 1999, 4, 22) (A: 27.11. 1998; J: 08.02.2000)

Soome Vabariik

Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vaheline veekaitsealase koostöö leping (RT II 2000, 1, 2) (A: 12.02.1999; J: 26.01.2000)

[Käesoleva lepingu artikli 11 punkti 3 alusel kaotab käesoleva lepingu jõustumisel kehtivuse 2. juulil 1993. a Tallinnas sõlmitud Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vaheline veekaitsealase koostöö leping – RT II 1996, 13, 41]

Välisminister Toomas Hendrik ILVES

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json