Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 2. augusti 2007. a määruse nr 198 „Viisaregistri pidamise põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2008, 25, 167

Vabariigi Valitsuse 2. augusti 2007. a määruse nr 198 „Viisaregistri pidamise põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 12.06.2008 nr 96

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1026 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 2. augusti 2007. a määruses nr 198 «Viisaregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2007, 49, 337; 59, 383) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1026 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11:

« 11) sõrmejäljekujutised;»;

3) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81:

« 81) sõrmejäljekujutised;»;

4) paragrahvi 14 täiendatakse punktiga 31:

« 31) viisa saaja foto ja sõrmejäljekujutised;»;

5) paragrahvi 29 teisest lausest jäetakse välja sõnad ««Andmekogude seaduse» ja».

§ 2. Määrus jõustub Euroopa Liidu ühtse viisainfosüsteemi VIS kasutusele võtmisel või Vabariigi Valitsuse eraldi otsusega.

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Jüri PIHL

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json