Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 25, 168

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75“ muutmine

Vastu võetud 12.06.2008 nr 97

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 44 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas § 44 lõigetega 5, 6 ja 8.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 «Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75» (RT I 2002, 79, 474; 2008, 9, 64) § 2 lõike 1 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) suhkurtõbi (E10, E11, E13, E14) – välja arvatud insuliin-rea preparaadid;
4) düslipideemia ja müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika või aortokoronaarne šunteerimine) järgne seisund (E78, I21, I22, I25.2, Z45, Z95);».

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Rein LANG

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json