Teksti suurus:

Kaitseväe Kikepera harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 51, 724

Kaitseväe Kikepera harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine

Vastu võetud 12.06.2008 nr 271

«Relvaseaduse» § 85 lõike 3 ja «Riigivaraseaduse» § 10 lõike 1 alusel:

1. Asutada kaitseväe Kikepera harjutusväli, asukoht Pärnu maakonnas Surju vallas (pindala 846 ha, välispiiri pikkus 12 600 m), vastavalt Kikepera harjutusvälja skeemile (lisatud).

2. Keskkonnaministeeriumil anda «Riigivaraseaduse» § 11 lõigetes 1–3 sätestatud korras tema valitsemisel olev maaüksus – Pärnu maakonnas Surju vallas asuv Kilingi metskonna maatükk (pindala 3864,3 ha, katastritunnus 75601:006:0237, riigivara registri registreerimisnumber 01007788, sihtotstarve – maatulundusmaa) harjutusvälja piiridesse jäävas ulatuses koos selle oluliste osadega tasuta üle Kaitseministeeriumi valitsemisele.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT


Korralduse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 17.06.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-04105.

 
Vabariigi Valitsuse 12. juuni 2008. a korralduse nr 271
lisa

 

Haridus- ja teadusminister kaitseministri ülesannetes Tõnis Lukas

 

/otsingu_soovitused.json