Teksti suurus:

Kaitseväe Sirgala harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 51, 725

Kaitseväe Sirgala harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine

Vastu võetud 12.06.2008 nr 272

«Relvaseaduse» § 85 lõike 3 ja «Riigivaraseaduse» § 10 lõike 1 alusel:

1. Asutada kaitseväe Sirgala harjutusväli, asukoht Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas Mustanina külas (pindala 2790 ha, välispiiri pikkus 21 500 m), vastavalt Sirgala harjutusvälja skeemile (lisatud).

2. Keskkonnaministeeriumil anda «Riigivaraseaduse» § 11 lõigetes 1–3 sätestatud korras järgmised tema valitsemisel olevad maaüksused koos nende oluliste osadega tasuta üle Kaitseministeeriumi valitsemisele:
1) Vaivara vallas asuv Ahtme metskonna maatükk nr 14 (pindala 261,0 ha, katastritunnus 85101:011:0013, riigivara registri registreerimisnumber (edaspidi rvnr) 01006596, sihtotstarve – maatulundusmaa);
2) Vaivara vallas asuv Ahtme metskonna maatükk nr 15 (pindala 667,90 ha, katastritunnus 85101:011:0014, rvnr 01006597, sihtotstarve – maatulundusmaa);
3) Vaivara vallas asuv Ahtme metskonna maatükk nr 16 (pindala 668,80 ha, katastritunnus 85101:011:0015, rvnr 01006598, sihtotstarve – maatulundusmaa) harjutusvälja piiridesse jäävas ulatuses;
4) Vaivara vallas asuv Ahtme metskonna maatükk nr 17 (pindala 633,80 ha, katastritunnus 85101:011:0016, rvnr 01006599, sihtotstarve – maatulundusmaa) harjutusvälja piiridesse jäävas ulatuses;
5) Vaivara vallas Mustanina külas asuv Sirgala maatükk XIV (pindala 20,18 ha, katastritunnus 85101:011:0051, rvnr 01012597, sihtotstarve – maatulundusmaa);
6) Vaivara vallas Mustanina külas asuv Sirgala maatükk XIII (pindala 152,01 ha, katastritunnus 85101:011:0062, rvnr 01013303, sihtotstarve – maatulundusmaa);
7) Vaivara vallas Mustanina külas asuv Järveääre kinnistu (pindala 176,01 ha, katastritunnus 85101:011:0091, rvnr 01021931, sihtotstarve – maatulundusmaa);
8) Vaivara vallas Mustanina külas asuv Kolmnurga kinnistu (pindala 66,99 ha, katastritunnus 85101:011:0089, rvnr 01021930, sihtotstarve – maatulundusmaa);
9) Vaivara vallas Mustanina külas asuv Sirgala karjäär II nr 14 (pindala 1951,10 ha, katastritunnus 85101:011:0230, rvnr 01012601, sihtotstarve – mäetööstusmaa) harjutusvälja piiridesse jäävas ulatuses.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT


Korralduse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 17.06.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-04105.

 
Vabariigi Valitsuse 12. juuni 2008. a korralduse nr 272
lisa

 

Haridus- ja teadusminister kaitseministri ülesannetes Tõnis Lukas

/otsingu_soovitused.json