HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineEL toimimist käsitlevad välislepingud

Euroopa Liit

Teksti suurus:

Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 2008, 14, 36

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.06.2008 otsus nr 300

Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 11.06.2008

Ratifitseerida juurdelisatud Lissaboni leping, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2007. aasta 13. detsembril Lissabonis.1

Riigikogu  esimees Ene ERGMA


1 Euroopa Liidu Teataja C 306, 17.12.2007 (lk 1–271).