Teksti suurus:

2008. aastal antavad riiklikud toetused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2008
Avaldamismärge:

2008. aastal antavad riiklikud toetused

Vastu võetud 04.02.2008 nr 5
RTL 2008, 13, 170
jõustumine 14.02.2008

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.06.2008 nr 65 (RTL 2008, 53, 738) 1.07.2008

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 5 lõike 3 alusel ning arvestades «2008. aasta riigieelarve seaduse» § 1 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4 maaelu ja põllumajanduse arendamiseks määratud rahalisi vahendeid.

§ 1. 2008. aastal antakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses» sätestatud järgmisi toetusi:
1) praktikatoetus;
2) põllumajandusloomade aretustoetus;
3) põllumajandustootja asendamise toetus;
4) turuarendustoetus;  

5) kindlustustoetus.

[RTL 2008, 53, 738 – jõust. 1.07.2008]

§ 2. Paragrahvi 1 punktis 2 nimetatud põllumajandusloomade aretustoetust antakse järgmisteks tegevusteks:
1) tõuraamatu või aretusregistri pidamine;
2) jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtus hindamine.

§ 3. Paragrahvi 1 punktis 4 nimetatud turuarendustoetust antakse järgmisteks tegevusteks:
1) turu-uuringu tegemiseks;
2) põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamiseks;
3) messil, konkursil või näitusel osalemiseks ning nende korraldamiseks;
4) koolituseks;
5) kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamiseks.

§ 4. Määrus jõustub 14. veebruaril 2008. aastal.

/otsingu_soovitused.json