Teksti suurus:

Siseministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 83 „Piirikontrolli infosüsteemi põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 55, 768

Siseministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 83 „Piirikontrolli infosüsteemi põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 25.06.2008 nr 34

Määrus kehtestatakse «Piirivalveseaduse» § 71 lõike 2 alusel.

Siseministri 20. detsembri 2007. a määruses nr 83 «Piirikontrolli infosüsteemi põhimäärus» (RTL 2008, 2, 18) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Piirivalveseaduse» § 71 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 433 lõikega 1.»;

2) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isikuandmete töötlemisel tagatakse «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Avaliku teabe seaduse» nõuete järgimine.»;

3) paragrahvi 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teostatakse vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» ning «Avaliku teabe seadusele».»;

4) paragrahvi 21 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Infosüsteemi likvideerimise otsustab siseminister. Infosüsteemi likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.».

Minister Jüri PIHL

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json