Teksti suurus:

Surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 27, 178

Surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.06.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. juuni 2008. a otsusega nr 304

Surma põhjuse tuvastamise seaduses (RT I 2005, 24, 179; 2008, 3, 22) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis hukkunud kaitseväelase surma fakti tuvastab sõjalises operatsioonis osaleva kaitseväe üksuse koosseisu kuuluv arst või selle puudumisel väeosa arst.»;

2) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) 2006. aasta 1. jaanuarist kuni 2008. aasta 1. jaanuarini Statistikaameti poolt kogutud surma põhjusi käsitlevad andmed antakse üle Sotsiaalministeeriumile 2009. aasta 1. jaanuariks.»;

3) paragrahvi 39 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud andmete üleandmisel ei kohaldata riikliku statistika seaduse §-s 9 sätestatud andmete edastamisele ja avaldamisele kehtestatud nõudeid.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json