Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 54, 763

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 26.06.2008 nr 309

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» §-le 4 käsin:

1. Tunnistada tehnikamälestiseks Harju maakonnas (asukohta ei avaldata):

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus
1 Revolver Nagant 1895, kaliiber 7,62 mm, Tuula relvatehas, 1901 Tallinn
2 Püstol P38, kaliiber 9 mm, Waltheri tehas, 1943 Tallinn
3 Püstol Sauer M1913, kaliiber 7,65 mm, 1922–1935 Tallinn
4 Püstol Haenel I, kaliiber 6,35 mm, 1922–1930 Tallinn
5 Kaheraudne sileraudne jahipüss Husqvarna, kaliiber 16 mm, Rootsi, 20. saj algus Tallinn
6 Kaheraudne sileraudne jahipüss Bayard, kaliiber 16 mm, Belgia, 20. saj algus Tallinn
7 Kaheraudne sileraudne jahipüss Theate, kaliiber 16 mm, Belgia, 20. saj algus Tallinn
8 Kaheraudne sileraudne jahipüss Sauer & Sohn, kaliiber 12 mm, Saksamaa, 19. saj lõpp Tallinn
9 Kaheraudse sileraudse jahipüssi damastseeritud raud, Prantsusmaa, 19. saj teine pool Tallinn

2. Tunnistada tehnikamälestiseks Berliet’ tehases Prantsusmaal valmistatud sõiduauto Berliet, 1927, mis asub Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Palmse mõisas.

3. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

4. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Laine JÄNES

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json