Teksti suurus:

Väärtpaberituru seaduse § 265^1 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 31, 193

Väärtpaberituru seaduse § 265^1 muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. juuli 2008. a otsusega nr 314

§ 1. Väärtpaberituru seaduse (RT I 2001, 89, 532; 2008, 15, 108) § 2651 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Enne 2008. aasta 31. detsembrit seoses usaldatavusnormatiivide arvutamisega antud inspektsiooni load jäävad kehtima ulatuses, mis ei ole vastuolus käesoleva seadusega ja selle alusel antud õigusaktidega.

(2) Kuni 2008. aasta 31. detsembrini võib investeerimisühing kohaldada riskiga kaalutud varade arvutamisel õigusnorme, mis kehtisid enne 2007. aasta 24. oktoobril vastuvõetud redaktsiooni jõustumist.»

§ 2. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json