Teksti suurus:

Väärteomenetluse seadustiku, kohtute seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 29, 189

Väärteomenetluse seadustiku, kohtute seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. juuli 2008. a otsusega nr 318

§ 1. Väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; RT III 2008, 24, 160) § 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Menetlusalusel isikul ja süüdlasel võib olla kaitsja, kelleks on advokaat või menetleja loal muu isik, kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni.»

§ 2. Kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2008, 20, 139) §-s 47 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni;»;

2) lõige 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Kriminaalmenetluse seadustiku (RT I 2003, 27, 166; 2008, 19, 132) § 41 lõike 4 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lepinguliseks esindajaks kohtumenetluses võib olla advokaat või muu isik, kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni.»

§ 4. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (RT I 2005, 26, 197; RT III 2008, 16, 105) § 218 lõikes 1 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) muu isik, kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni;»;

2) punkt 21 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. juulil.

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json