Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1995, 4,

Välisministeeriumi teadaanne

1. septembrist kuni 31. detsembrini 1994. a. jõustunud välislepingute nimekiri

«A» — allakirjutamise, «J» — jõustumise kuupäev

Poola Vabariik

Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping. (RT II 1994, 32/33, 140) (A: 09.05.1994; J: 09.12.1994)

Prantsuse Vabariik

Kokkulepe Eesti Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vahel kaupade rahvusvahelise maanteeveo kohta. (RT II 1995, 8, 35) (A: 26.05.1994; J: 02.11.1994)

Slovaki Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Slovaki Vabariigi valitsuse vaheline kokkulepe viisakohustuse vastastikusest kaotamisest. (A: 01.11.1994; J: 01.12.1994)

Soome Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline õhukaitsealase koostöö leping. (RT II 1994, 26, 98) (A: 02.07.1993; J: 14.09.1994)

Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline veekaitsealase koostöö leping. (RT II 1996, 13, 41)(A: 02.07.1993; J: 13.11.1994)

Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriik

Eesti Vabariigi valitsuse ning Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi valitsuse vaheline tulu- ja kapitali juurdekasvu maksuga topelt­maksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping. (RT II 1994, 32/33, 139) (A: 12.03.1994; J: 19.12.1994)

Eesti Vabariigi valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi valitsuse vaheline investeeringute soodustamise ja kaitse leping. (RT II 1994, 30/31, 132) (A: 12.05.1994; J: 16.12.1994)

Vastastikuse mõistmise memorandum kaitse ja koostöö küsimustes Eesti Vabariigi valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi valitsuse vahel. (RT II 1994, 30/31, 134) (A: 03.10.1994; J: 03.10.1994)

Vene Föderatsioon

Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vaheline haridusalase kootöö kokkulepe. (RT II 1994, 32/33, 141) (A: 21.10.1994; J: 20.11.1994)

Mitmepoolsed lepingud

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline kokkulepe koostööst riigipiiri valvamise küsimustes. (RT II 1995, 13/14, 67) (A: 23.11.1994; J: 23.11.1994)

Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi kokkulepe parlamen­taarsest ja valitsustevahelisest koostööst. (RT II 1994, 29, 128) (A: 13.06.1994; J: 24.12.1994)

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse, Belgia Kuningriigi valitsuse, Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse ja Hollandi Kuningriigi valitsuse vaheline maanteetranspordi leping. (A: 11.06.1992; J: 01.12.1994 Eesti, Leedu, Läti, Luksemburgi ja Hollandi suhtes)

/otsingu_soovitused.json