KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokolliga ühinemise seadus

1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokolliga ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 2008, 16, 45

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.07.2008 otsus nr 312

1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokolliga ühinemise seadus

Vastu võetud 18.06.2008

§ 1.  Protokolliga ühinemine

  Ühineda 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest (edaspidi 1992. aasta fondi konventsioon) 2003. aasta protokolliga1 (edaspidi lisafondiprotokoll), mis on koostatud 2003. aasta 16. mail Londonis.

§ 2.  Andmete esitamine

  (1) Lisafondi protokolli artikli 13 lõikes 1 nimetatud andmed esitab naftareostuskahju hüvitamise rahvusvahelise lisafondi direktorile Keskkonnaministeerium 1992. aasta fondi konventsiooni artikli 15 kohaselt.

  (2) Lisafondi protokolli artikli 15 lõikes 1 nimetatud andmed esitab naftareostuskahju hüvitamise rahvusvahelise lisafondi direktorile ning artiklis 20 nimetatud andmed Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni peasekretärile Keskkonnaministeerium.

§ 3.  Sissemaksete tegemine

  (1) Lisafondi protokolli artikli 14 lõikes 2 nimetatud juhul teeb sissemaksed naftareostuskahju hüvitamise rahvusvahelisse lisafondi Keskkonnaministeerium.

  (2) Keskkonnaministeeriumil on maksustatavat naftat vastu võtnud isikute suhtes tagasinõudeõigus käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt tehtud sissemaksete summa ulatuses proportsionaalselt maksustatava nafta kogusega, mille need isikud on vaadeldaval kalendriaastal vastu võtnud lisafondi protokolli artikli 11 kohaselt.

§ 4.  Järelevalve

  Keskkonnainspektsioon teostab keskkonnajärelevalve seaduse kohaselt järelevalvet isikute üle, kes peavad tegema lisafondi protokolli artikli 10 alusel sissemakseid naftareostuskahju hüvitamise rahvusvahelisse lisafondi.

  1 Lisafondi protokoll on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L 78/24, 16.03.2004, lk 101–108.

  Riigikogu aseesimees  Jüri RATAS


Välisministeeriumi teadaanne lisafondi protokolliga ühinemise jõustumise kohta

/otsingu_soovitused.json