Teksti suurus:

Keskkonnatasude seaduse §-de 16 ja 19 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 31, 192

Keskkonnatasude seaduse §-de 16 ja 19 muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. juuli 2008. a otsusega nr 313

I. Keskkonnatasude seaduses (RT I 2005, 67, 512; 2007, 45, 319) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 16 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) lenduvaid orgaanilisi ühendeid, välja arvatud metaani;».

§ 2. Paragrahvi 19 lõike 1 punkti 5 lisatakse pärast sõna «merkaptaanid» sõnad «ja metaan (CH4)».

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 681 järgmises sõnastuses:

« § 681. Seaduse rakendamine

Käesoleva seaduse § 16 punkti 6 ja § 19 lõike 1 punkti 5 redaktsiooni, mis on vastu võetud 2008. aasta 19. juunil, kohaldatakse alates 2008. aasta 1. jaanuarist.»

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

/otsingu_soovitused.json