Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1996, 11,

Välisministeeriumi teadaanded

Rahvusvaheline patendiklassifikatsiooni Strasbourg'i kokkulepe (Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification — RT II 1996, 4, 15; 5/6, lk. 208), mis on sõlmitud 1971. aasta 24. märtsil Strasbourg'is ja mida on parandatud 1979. aasta 28. septembril, jõustub Eesti Vabariigi suhtes 27. veebruaril 1997. aastal.

Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe (Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks — RT II 1996, 4, 14; 5/6, lk. 208), mis on sõlmitud 1957. aasta 15. juunil Nizzas, uuesti läbi vaadatud Stockholmis 14. juulil 1967 ja Genfis 13. mail 1977 ning parandatud 28. septembril 1979, jõustub Eesti Vabariigi suhtes 27. mail 1996. aastal.

Tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise konventsioon (Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters— RT II 1996, 1/2, 2), mis on vastu võetud 1970. aasta 18. märtsil Haagis, jõustub Eesti Vabariigi suhtes 2. aprillil 1996. aastal.

Kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsioon (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property — RT II 1995, 10, 53), mis on vastu võetud 1970. aasta 14. novembril Pariisis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 27. jaanuaril 1996. aastal.

Välisminister   Siim KALLAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json