Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1996, 13,

Välisministeeriumi teadaanded

1. juulist 1995 kuni 15. veebruarini 1996 jõustunud välislepingute nimekiri

«A» — allakirjutamise, «J» — jõustumise kuupäev

Austria Vabariik

Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vaheline kahepoolsete välismajandussuhete leping (RT II 1996, 13, 40) (A: 26.04.1993; J: 1.12.1995)

Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vaheline investeeringute soodustamise ja kaitse leping (RT II 1995, 4, 14) (A: 16.05.1994; J: 1.10.1995)

Islandi Vabariik

Eesti Vabariigi ja Islandi Vabariigi vaheline tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (RT II 1994, 30/31, 131) (A: 16.06.1994; J: 10.11.1995)

Kanada

Eesti Vabariigi ja Kanada vaheline tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise leping (RT II 1995, 44, 199) (A: 2.06.1995; J: 28.12.1995)

Korea Vabariik

Eesti Vabariigi ja Korea Vabariigi vaheline viisavabade sõitude kokkulepe. (Sõlmitud nootide vahetamise teel.) (A: 1.01.1996; J: 1.01.1996)

Leedu Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline lennundusalane kokkulepe (RT II 1995, 44, 200) (A: 7.07.1995; J: 5.09.1995)

Läti Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vaheline lennuühenduse kokkulepe [Lennuühenduse leping Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahel regulaarsest lennuliiklusest ja tsiviillennunduse alase tegevuse korraldamisest] (A: 20.01.1995; J: 1.02.1996)

Leedu Vabariik, Läti Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vaheline leping vastastikusest abistamisest tolliasjades (RT II 1995, 21, 115) (A: 30.08.1994; J: 17.11.1995)

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline kokkulepe vastastikusest viisavaba reisimise protseduurist. Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline Protokoll vastastikusest reisimisprotseduurist Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi territooriumidel elavatele välismaalastele (RT II 1995, 42, 193) (A: 9.06.1995; J: 1.07.1995)

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline keskkonnakaitsealase koostöö kokkulepe (RT II 1995, 41, 179) (A: 21.07.1995; J: 21.07.1995)

Mehhiko Ühendriigid

Eesti Vabariigi valitsuse ja Mehhiko Ühendriikide valitsuse vaheline baaskokkulepe tehnikaalasest koostööst (A: 27.10.1995; J: 5.02.1996)

Moldova Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Moldova Vabariigi valitsuse vaheline kaubandus- ja majandusalase koostöö kokkulepe (RT II 1995, 42, 187) (A: 20.07.1995; J: 31.10.1995)

Poola Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse vaheline tsiviillennutranspordi alane leping (RT II 1995, 30, 149) (A: 6.05.1993; J: 6.11.1995)

Rumeenia

Eesti Vabariigi valitsuse ja Rumeenia valitsuse vaheline kokkulepe kaubandus- ja majandusalastest suhetest (RT II 1995, 29, 146) (A: 22.06.1995; J: 24.01.1996)

Saksamaa Liitvabariik

Kokkulepe Eesti Vabariigi valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vahel töövõtjate töötamise kohta nende kutsealaste ja keeleliste teadmiste avardamiseks (võõrtöövõtjate kokkulepe) (RT II 1995, 41, 178) (A: 21.08.1995; J: 21.08.1995)

Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik

Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vaheline kokkulepe reisiparvlaev «Estonia» kohta (RT II 1995, 21, 114) (A: 23.02.1995; J: 26.08. 1995)

Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vaheline merepiirileping. (Sõlmitud nootide vahetamise teel.) (A: 4.05.1995; J: 31.07.1995)

Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline leping koostöö kohta kuritegude tõkestamisel (RT II 1995, 29, 143) (A: 7.06.1995; J: 12.10.1995)

Šveitsi Konföderatsioon

Eesti Vabariigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise vabakaubanduslepingu juurde kuuluv põllumajandustoodete kaubanduse leping (RT II 1995, 16, 79) (A: 9.12.1994; J: 1.09.1995)

Tšehhi Vabariik

Eesti Vabariigi ja Tšehhi Vabariigi vaheline investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping (RT II 1995, 1, 2) (A: 24.10.1994; J: 18.07.1995)

Türgi Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vaheline kaubandus- ja majanduskoostöö leping (RT II 1995, 42, 188) (A: 28.08.1995; J: 15.02.1996)

Rahvusvahelise maanteeveo kokkulepe Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahel (RT II 1995, 42, 189) (A: 9.10.1995; J: 15.02.1996)

Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vaheline sõjalise väljaõppe-, tehnika- ja teadusalase koostöö kokkulepe (RT II 1995, 42, 191) (A: 22.09.1995; J: 15.02.1996)

Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vaheline turismialase koostöö kokkulepe (RT II 1996, 3, 6) (A: 9.10.1995, J: 15.02.1996)

Ukraina

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline raudteetranspordialase koostöö kokkulepe (RT II 1996, 16, 57) (A: 15.02.1995; J: 4.11.1995)

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping (RT II 1995, 15, 70) (A: 15.02.1995; J: 4.11.1995)

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline kokkulepe kaubandusliku meresõidu kohta (RT II 1995, 29, 145) (A: 24.05.1995; J: 5.10.1995)

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline kokkulepe haridusdokumentide ja teaduslikke kraade tõendavate dokumentide vastastikusest tunnustamisest (RT II 1996, 29, 108) (A: 6.02.1996; J: 6.02.1996)

Vene Föderatsioon

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline kokkulepe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil (RT II 1995, 46, 203) (A: 26.07.1994; J: 2.02.1996)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json