Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1996, 19,

Välisministeeriumi teadaanded

Euroopa Nõukogu privileegide ja immuniteetide üldkokkulepe, mis on koostatud 2. septembril 1949. a., ning selle juurde kuuluv protokoll, mis on koostatud 6. novembril 1952. a. (General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, and the Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe – RT II 1994, 28, 110) jõustusid Eesti Vabariigi suhtes 11. jaanuaril 1995. a.

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta, mis on koostatud 15. oktoobril 1985. a. (European Charter of Local Self-Government – RT II 1994, 26, 95) jõustus Eesti Vabariigi suhtes 1. aprillil 1995. a.

1. märtsist kuni 1. juunini 1996. a. jõustunud välislepingute nimekiri

«A» – allakirjutamise, «J» – jõustumise kuupäev

Hollandi Kuningriik

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vaheline leping vastastikuse haldusabi osutamise kohta tolliseaduse nõuetekohasel rakendamisel ning tolliseaduse rikkumiste ennetamisel, uurimisel ja nende vastu võitlemisel (RT II 1995, 43, 196) (A: 11.10.1995; J: 1.06.1996)

Iirimaa

Eesti Vabariigi ja Iirimaa vaheline viisavaba reisimise kokkulepe (RT II 1996, 29, 106) (A: 29.04.1996; J: 1.05.1996)

Läti Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vaheline investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping (RT II 1996, 38, 144) (A: 7.02.1996; J: 23.05.1996)

Rootsi Kuningriik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vaheline kokkulepe miinide otsimise ja kahjutustamise kohta (RT II 1996, 26--28, 101) (A: 3.05.1996; J: 3.05.1996)

Saksamaa Liitvabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vaheline kaubandusliku meresõidu alane kokkulepe (RT II 1995, 28, 121) (A: 20.12.1994; J: 6.06.1996)

Turkmeenia

Eesti Vabariigi valitsuse ja Turkmeenia valitsuse kaubandus- ja majandusalase koostöö kokkulepe (A: 18.09.1992; J: 5.04.1996)

Ukraina

Eesti Vabariigi ja Ukraina leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil- ja kriminaalasjades (RT II 1995, 13/14, 63) (A: 15.02.1995; J: 17.05.1996)

Eesti Vabariigi ja Ukraina vabakaubandusleping (RT II 1995, 40, 162) (A: 24.05.1995; J: 14.03.1996)

Vene Föderatsioon

Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vaheline keskkonnakaitsealase koostöö kokkulepe (RT II 1996, 32, 113) (A: 11.01.1996; J: 18.04.1996)

Välisminister   Siim KALLAS

/otsingu_soovitused.json