Teksti suurus:

Murru Vangla teenistujate koosseis

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.10.2008
Avaldamismärge:

Murru Vangla teenistujate koosseis

Vastu võetud 19.03.2007 nr 18
RTL 2007, 25, 447
jõustumine 01.04.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.09.2007 nr 40 (RTL 2007, 76, 1314) 1.12.2007

28.09.2007 nr 40 (RTL 2007, 76, 1314) 28.02.2008

24.10.2007 nr 43 (RTL 2007, 82, 1400) 1.11.2007

24.10.2007 nr 43 (RTL 2007, 82, 1400) 1.07.2008

19.12.2007 nr 52 (RTL 2007, 100, 1663) 1.01.2008

30.04.2008 nr 17 (RTL 2008, 36, 520) 1.06.2008

26.06.2008 nr 33 (RTL 2008, 53, 734) 1.07.2008

26.06.2008 nr 33 (RTL 2008, 53, 734) 1.08.2008

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Murru Vangla teenistujate koosseis

Ametikoht

Ametikoha
põhigrupp/ametiaste

Arv

Kokku

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

  1

 

Direktori asetäitja vangistuse ja järelevalve alal

Vangla peainspektor

  1

 

Direktori asetäitja halduse alal

Vangla peainspektor

  1

 

 

 

 

    3

Vangistusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

  1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

  6

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

15

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

  1

 

Jurist

Vanemametnik

  2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  2

 

Valvur

II klassi valvur

  4

 

 

 

 

  31

Järelevalveosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

  1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

  1

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

  4

 

Inspektor-korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

  5

 

Inspektor-vahtkonna ülem

II klassi vanglainspektor

  4

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

37

 

Valvur

II klassi valvur

138 

 

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

  4

 

Valvur

Lihttööline

  1

 

 

 

 

195

Avavanglaosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

  1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

  1

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  4

 

 

 

 

    6

Julgeolekuosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

  1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

  2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

  9

 

 

 

 

  12

Arvestusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

  1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

  1

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

  3

 

 

 

 

    5

Sotsiaalosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

  1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

  1

 

Peaspetsialist-vanemkaplan

Vanemametnik

  1

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

  1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

  1

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

  1

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

  2

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

  3

 

Vangla sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

  6

 

 

 

 

  17

Tervishoiuosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

  1

 

Spetsialist-üldarst

Vanemametnik

  2

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

  1

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-hambaarsti õde

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-radioloogia õde

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

  5

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

  1

 

Nooremspetsialist-õde

Nooremametnik

  3

 

Nooremspetsialist-laborant

Nooremametnik

    0,5

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

    0,5

 

 

 

 

  16

Finants-ja majandusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

  1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

  4

 

Spetsialist

Vanemametnik

  7

 

Peakokk

Teenindustöötaja

  1

 

Kokk

Teenindustöötaja

  7

 

Laooperaator

Nooremametnik

  3

 

Administraator

Teenindustöötaja

  2

 

Autojuht

Mehhanismide juht

  1

 

Traktorist

Mehhanismide juht

  1

 

Sidetehnik

Oskustööline

  1

 

Elektrik

Oskustööline

  1

 

Köögitööline

Lihttööline

  6

 

Remondilukksepp

Lihttööline

  1

 

Koristaja

Lihttööline

  3

 

 

 

 

  39

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

  1

 

Personalipeaspetsialist

Vanemametnik

  1

 

Personalispetsialist

Vanemametnik

  1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

  1

 

Spetsialist

Vanemametnik

  2

 

Jurist

Vanemametnik

  2

 

Referent

Vanemametnik

  1

 

 

 

 

    9

Koertekasvandus

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

  1

 

Spetsialist-koerajuht

II klassi vanglainspektor

  5

 

Abitööline

Lihttööline

  2

 

 

 

 

    8

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

341

 

sealhulgas vanglaametnike ametikohti

255

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

 

 

 

Abitööline

Lihttööline

77

 

 

KÕIK KOKKU

 

418

[RTL 2008, 53, 734 − jõust. 1.08.2008]

§ 2. Üleminekusäte

Käesolevast tekstist välja jäetud.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 14. märtsi 2006. a määrus nr 7 «Murru Vangla teenistujate koosseis» tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2007. aasta 1. aprillil.

/otsingu_soovitused.json