Teksti suurus:

2008. aasta riigieelarve seadus

2008. aasta riigieelarve seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.12.2008
Avaldamismärge:

2008. aasta riigieelarve seadus

Vastu võetud 12.12.2007
RT I 2007, 74, 451
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2008RT I 2008, 29, 18804.07.2008

 

 

Sealhulgas

 

 

Konsolideerimata eelarve

muudest või määramata allikatest laekumistega seotud
eelarve 

majandus-
tegevusest laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)

mitte-
residentidelt laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)

teistelt riigi-
asutustelt laekumistega seotud
eelarve
(a)

muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü)

Konsolideeritud eelarve

 

1

2

3

4

5

6

7=1–5

 

§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides)

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

96 275 451 478

84 776 595 722

601 235 827

9 936 209 023

905 628 495

55 782 411

95 369 822 983

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

93 579 603 948

82 098 737 577

584 978 397

9 936 209 023

905 628 495

54 050 456

92 673 975 453

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

2 695 847 530

2 708 656 351

–11 076 866

0

0

–1 731 955

2 695 847 530

 

Osa 1. RIIGIKOGU

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

375 000

20 000

355 000

0

0

0

375 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

365 000

10 000

355 000

0

0

0

365 000

38

 

Muud tulud

10 000

10 000

0

0

0

0

10 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

10 000

10 000

0

0

0

0

10 000

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

354 993 708

354 638 708

355 000

0

0

0

354 993 708

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

59 037 000

59 037 000

0

0

0

0

59 037 000

74000101. Riigikogu Kantselei

294 456 708

294 101 708

355 000

0

0

0

294 456 708

4

 

Eraldised

55 680 350

55 680 350

0

0

0

0

55 680 350

 

41

Sotsiaaltoetused

53 290 400

53 290 400

0

0

0

0

53 290 400

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

4134

Sihtotstarbelised õppetoetused ja stipendiumid

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

414

Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele

53 240 400

53 240 400

0

0

0

0

53 240 400

 

 

– parlamendipensionid (a)

53 240 400

53 240 400

0

0

0

0

53 240 400

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

2 389 950

2 389 950

0

0

0

0

2 389 950

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

2 389 950

2 389 950

0

0

0

0

2 389 950

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

240 000

240 000

0

0

0

0

240 000

 

 

– Eesti Keele Instituut

240 000

240 000

0

0

0

0

240 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

2 149 950

2 149 950

0

0

0

0

2 149 950

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

2 149 950

2 149 950

0

0

0

0

2 149 950

5

 

Tegevuskulud

238 673 358

238 318 358

355 000

0

0

0

238 673 358

 

 

– Riigikogu liikmete töötasu (a)

64 584 000

64 584 000

0

0

0

0

64 584 000

 

 

– Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a)

21 312 720

21 312 720

0

0

0

0

21 312 720

 

 

– tegevuskulud

152 402 638

152 047 638

355 000

0

0

0

152 402 638

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

220 000

220 000

0

0

0

0

220 000

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

154 000

154 000

0

0

0

0

154 000

6

 

Muud kulud

103 000

103 000

0

0

0

0

103 000

70008256. Vabariigi Valimiskomisjon

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

5

 

Tegevuskulud

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

410 000

0

410 000

0

0

0

410 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

410 000

0

410 000

0

0

0

410 000

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

70 034 190

69 624 190

410 000

0

0

0

70 034 190

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

11 800 000

11 800 000

0

0

0

0

11 800 000

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

58 234 190

57 824 190

410 000

0

0

0

58 234 190

4

 

Eraldised

7 788 500

7 788 500

0

0

0

0

7 788 500

 

41

Sotsiaaltoetused

1 528 500

1 528 500

0

0

0

0

1 528 500

 

410

Sotsiaalkindlustustoetused

764 250

764 250

0

0

0

0

764 250

 

4102

Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a)

764 250

764 250

0

0

0

0

764 250

 

414

Presidendi ametipension (a)

764 250

764 250

0

0

0

0

764 250

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

6 260 000

6 260 000

0

0

0

0

6 260 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

6 260 000

6 260 000

0

0

0

0

6 260 000

 

4500.8

Muudele residentidele

6 260 000

6 260 000

0

0

0

0

6 260 000

 

 

– Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– Eesti Kodukaunistamise Ühendus

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– Ühiskondliku Leppe Sihtasutus

5 300 000

5 300 000

0

0

0

0

5 300 000

 

 

– MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum

260 000

260 000

0

0

0

0

260 000

 

 

– MTÜ 20. Augusti Klubi

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

5

 

Tegevuskulud

50 386 990

49 976 990

410 000

0

0

0

50 386 990

 

 

– tegevuskulud

49 528 037

49 118 037

410 000

0

0

0

49 528 037

 

 

– Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu

713 303

713 303

0

0

0

0

713 303

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

86 515

86 515

0

0

0

0

86 515

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

59 135

59 135

0

0

0

0

59 135

6

 

Muud kulud

58 700

58 700

0

0

0

0

58 700

 

Osa 3. RIIGIKONTROLL

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

71 703 095

71 703 095

0

0

0

0

71 703 095

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

970 000

970 000

0

0

0

0

970 000

74000056. Riigikontroll

70 733 095

70 733 095

0

0

0

0

70 733 095

4

 

Eraldised

14 000

14 000

0

0

0

0

14 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

14 000

14 000

0

0

0

0

14 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

14 000

14 000

0

0

0

0

14 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

14 000

14 000

0

0

0

0

14 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

14 000

14 000

0

0

0

0

14 000

5

 

Tegevuskulud

70 719 095

70 719 095

0

0

0

0

70 719 095

 

 

– tegevuskulud

70 417 000

70 417 000

0

0

0

0

70 417 000

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

179 440

179 440

0

0

0

0

179 440

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

122 655

122 655

0

0

0

0

122 655

 

Osa 4. ÕIGUSKANTSLER

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

26 982 000

26 982 000

0

0

0

0

26 982 000

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

26 982 000

26 982 000

0

0

0

0

26 982 000

4

 

Eraldised

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

5

 

Tegevuskulud

26 967 000

26 967 000

0

0

0

0

26 967 000

 

 

– tegevuskulud

26 814 000

26 814 000

0

0

0

0

26 814 000

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

90 880

90 880

0

0

0

0

90 880

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

62 120

62 120

0

0

0

0

62 120

 

Osa 5. RIIGIKOHUS

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

4 030 000

4 020 000

10 000

0

0

0

4 030 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

80 000

70 000

10 000

0

0

0

80 000

38

 

Muud tulud

3 950 000

3 950 000

0

0

0

0

3 950 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

2 950 000

2 950 000

0

0

0

0

2 950 000

 

 

sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

1 900 000

1 900 000

0

0

0

0

1 900 000

 

388

Muud tulud

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

76 237 725

76 227 725

10 000

0

0

0

76 237 725

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

5 185 000

5 185 000

0

0

0

0

5 185 000

 

 

sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks (a, ü)

1 900 000

1 900 000

0

0

0

0

1 900 000

74001127. Riigikohus

71 052 725

71 042 725

10 000

0

0

0

71 052 725

4

 

Eraldised

6 164 725

6 164 725

0

0

0

0

6 164 725

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

6 164 725

6 164 725

0

0

0

0

6 164 725

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

6 164 725

6 164 725

0

0

0

0

6 164 725

 

4500.8

Muudele residentidele

6 064 725

6 064 725

0

0

0

0

6 064 725

 

 

– kohtunike koolitus

6 064 725

6 064 725

0

0

0

0

6 064 725

 

4500.9

Mitteresidentidele

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

5

 

Tegevuskulud

64 887 000

64 877 000

10 000

0

0

0

64 887 000

 

 

– tegevuskulud

64 737 000

64 727 000

10 000

0

0

0

64 737 000

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

98 000

98 000

0

0

0

0

98 000

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

52 000

52 000

0

0

0

0

52 000

6

 

Muud kulud

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

 

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

96 270 636 478

84 772 555 722

600 460 827

9 936 209 023

905 628 495

55 782 411

95 365 007 983

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

92 979 653 230

81 499 561 859

584 203 397

9 936 209 023

905 628 495

54 050 456

92 074 024 735

4

 

Eraldised

7 595 404 937

7 595 404 937

0

0

0

0

7 595 404 937

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

7 595 404 937

7 595 404 937

0

0

0

0

7 595 404 937

 

452.0

Valitsussektorisisesed toetused

5 218 574 937

5 218 574 937

0

0

0

0

5 218 574 937

 

452.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

5 218 574 937

5 218 574 937

0

0

0

0

5 218 574 937

 

 

sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud korras

1 430 000 000

1 430 000 000

0

0

0

0

1 430 000 000

 

 

– hariduskulud, koolilõuna kulud, toimetulekutoetused, koolieelsete munitsipaallasteasutuste toetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamine ja arendamine, täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras

3 788 574 937

3 788 574 937

0

0

0

0

3 788 574 937

 

452.9

Mitteresidentidele

2 376 830 000

2 376 830 000

0

0

0

0

2 376 830 000

 

452.92

Euroopa Liidule (a, ü)

2 376 830 000

2 376 830 000

0

0

0

0

2 376 830 000

6

 

Muud kulud

250 348 387

250 348 387

0

0

0

0

250 348 387

 

 

– Vabariigi Valitsuse reserv (ü)

101 797 551

101 797 551

0

0

0

0

101 797 551

 

 

– Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü)

148 550 836

148 550 836

0

0

0

0

148 550 836

 

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

94 544 718

46 120 000

1 325 518

47 099 200

0

0

94 544 718

32

 

Kaupade ja teenuste müük

1 645 518

320 000

1 325 518

0

0

0

1 645 518

 

320

Riigilõivud

320 000

320 000

0

0

0

0

320 000

 

322

Kaupade ja teenuste müük

1 325 518

0

1 325 518

0

0

0

1 325 518

35

 

Toetused

47 099 200

0

0

47 099 200

0

0

47 099 200

38

 

Muud tulud

45 800 000

45 800 000

0

0

0

0

45 800 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

45 800 000

45 800 000

0

0

0

0

45 800 000

 

 

sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

15 140 520

15 140 520

0

0

0

0

15 140 520

 

 

sellest eraldisteks

4 400 000

4 400 000

0

0

0

0

4 400 000

 

 

sellest tegevuskuludeks

9 699 480

9 699 480

0

0

0

0

9 699 480

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

332 626 820

284 247 620

1 280 000

47 099 200

0

0

332 626 820

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

15 140 520

15 140 520

0

0

0

0

15 140 520

 

 

sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü)

15 140 520

15 140 520

0

0

0

0

15 140 520

70004809. Riigikantselei

238 281 785

190 652 585

530 000

47 099 200

0

0

238 281 785

4

 

Eraldised

86 894 258

51 095 058

0

35 799 200

0

0

86 894 258

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

86 886 258

51 087 058

0

35 799 200

0

0

86 886 258

 

 

– Eesti Vabariigi 90. aastapäev

4 400 000

4 400 000

0

0

0

0

4 400 000

 

 

sealhulgas varade müügi arvel (a, ü)

4 400 000

4 400 000

0

0

0

0

4 400 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

82 486 258

46 687 058

0

35 799 200

0

0

82 486 258

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

68 561 258

32 762 058

0

35 799 200

0

0

68 561 258

 

 

– Europe Directi infovõrgu toetus

1 500 000

0

0

1 500 000

0

0

1 500 000

 

 

– meede 5.3 «Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine»

12 289 994

0

0

12 289 994

0

0

12 289 994

 

 

– meede 5.4 «Avaliku koolitussüsteemi arendamine»

753 726

0

0

753 726

0

0

753 726

 

 

– meede 5.1 «Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine»

15 369 600

0

0

15 369 600

0

0

15 369 600

 

 

– meede 5.2 «Parema õigusloome arendamine»

5 885 880

0

0

5 885 880

0

0

5 885 880

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

1 272 058

1 272 058

0

0

0

0

1 272 058

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

746 018

746 018

0

0

0

0

746 018

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

526 040

526 040

0

0

0

0

526 040

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

1 700 000

1 700 000

0

0

0

0

1 700 000

 

 

– Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus

1 700 000

1 700 000

0

0

0

0

1 700 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

29 790 000

29 790 000

0

0

0

0

29 790 000

 

 

– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

29 790 000

29 790 000

0

0

0

0

29 790 000

 

4500.8

Muudele residentidele

13 020 000

13 020 000

0

0

0

0

13 020 000

 

 

– eesti keele hoidmine ja arendamine

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste kaitse valdkonnas

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– rahvuskaaslaste programmi toetamine

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

 

– MTÜ Narva Eesti Maja

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– Peipsi-äärsete vanausuliste kogukonna rahvuskultuuri toetamine

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

 

– vähemusrahvuste kultuuriautonoomia

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

 

– Avatud Eesti Fond

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond

3 500 000

3 500 000

0

0

0

0

3 500 000

 

 

– muudele residentidele

920 000

920 000

0

0

0

0

920 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

905 000

905 000

0

0

0

0

905 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

905 000

905 000

0

0

0

0

905 000

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

8 000

8 000

0

0

0

0

8 000

 

 

– siseriiklike organisatsioonide liikmemaksud

8 000

8 000

0

0

0

0

8 000

5

 

Tegevuskulud

151 347 527

139 517 527

530 000

11 300 000

0

0

151 347 527

 

 

sealhulgas majandamiskulud varade müügi arvel (a, ü)

5 149 480

5 149 480

0

0

0

0

5 149 480

6

 

Muud kulud

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

4 675 664

4 675 664

0

0

0

0

4 675 664

5

 

Tegevuskulud (ü)

4 125 664

4 125 664

0

0

0

0

4 125 664

4

 

Eraldised (ü)

550 000

550 000

0

0

0

0

550 000

70001946. Rahvusarhiiv

79 204 515

78 454 515

750 000

0

0

0

79 204 515

4

 

Eraldised

118 500

118 500

0

0

0

0

118 500

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

118 500

118 500

0

0

0

0

118 500

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

118 500

118 500

0

0

0

0

118 500

 

 

– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

8 000

8 000

0

0

0

0

8 000

 

4500.8

Muudele residentidele

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

 

– toetused eraarhivaalide omanikele

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

60 500

60 500

0

0

0

0

60 500

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

60 500

60 500

0

0

0

0

60 500

5

 

Tegevuskulud

79 057 515

78 307 515

750 000

0

0

0

79 057 515

 

 

sealhulgas varade müügi arvel (a, ü)

4 550 000

4 550 000

0

0

0

0

4 550 000

6

 

Muud kulud

28 500

28 500

0

0

0

0

28 500

 

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 320 769 611

99 776 090

189 594 125

1 028 679 396

2 720 000

0

1 318 049 611

32

 

Kaupade ja teenuste müük

190 590 215

4 566 090

186 024 125

0

0

0

190 590 215

 

320

Riigilõivud

105 000

105 000

0

0

0

0

105 000

 

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

188 744 125

2 720 000

186 024 125

0

0

0

188 744 125

 

3233

Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt

1 741 090

1 741 090

0

0

0

0

1 741 090

35

 

Toetused

1 031 399 396

0

0

1 028 679 396

2 720 000

0

1 028 679 396

38

 

Muud tulud

98 780 000

95 210 000

3 570 000

0

0

0

98 780 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

95 140 000

95 140 000

0

0

0

0

95 140 000

 

 

sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

63 333 333

63 333 333

0

0

0

0

63 333 333

 

388

Muud tulud

3 640 000

70 000

3 570 000

0

0

0

3 640 000

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

6 712 053 717

5 494 630 196

186 024 125

1 028 679 396

2 720 000

0

6 709 333 717

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

427 171 005

143 881 005

2 640 000

280 650 000

0

0

427 171 005

 

 

sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü)

63 333 333

63 333 333

0

0

0

0

63 333 333

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

650 000

650 000

0

0

0

0

650 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

650 000

650 000

0

0

0

0

650 000

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

107 567 680

107 567 680

0

0

0

0

107 567 680

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

107 567 680

107 567 680

0

0

0

0

107 567 680

 

 

– hariduse valdkonna infrastruktuuri arendamine

107 567 680

107 567 680

0

0

0

0

107 567 680

 

 

sealhulgas abikõlbmatu käibemaks

52 941 176

52 941 176

0

0

0

0

52 941 176

 

 

sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü)

51 666 666

51 666 666

0

0

0

0

51 666 666

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

4 520 726 803

3 786 587 584

0

734 139 219

0

0

4 520 726 803

4

 

Eraldised

4 388 028 409

3 669 297 995

0

718 730 414

0

0

4 388 028 409

 

 

– elukestev õpe (ESF)

119 308 824

15 308 824

0

104 000 000

0

0

119 308 824

 

 

– kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2008. aasta vastuvõtt

158 874 490

158 874 490

0

0

0

0

158 874 490

 

 

– ülikoolide raamatukogud

35 000 000

35 000 000

0

0

0

0

35 000 000

 

 

– rahvuskaaslaste poliitika arendamine

9 990 000

9 990 000

0

0

0

0

9 990 000

 

 

– kõrgkoolide erivajadustega õppurite 2008. aasta vastuvõtt ja õpe

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

 

 

– hariduse infrastruktuuri arendamine (ERF)

33 529 412

3 529 412

0

30 000 000

0

0

33 529 412

 

 

– kõrghariduse valdkonna ESFi projektid RAK 2004–2006

3 556 529

3 556 529

0

0

0

0

3 556 529

 

 

– Valgevene üliõpilaste Eestis õppimise toetamine

1 100 000

1 100 000

0

0

0

0

1 100 000

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

46 318 540

46 318 540

0

0

0

0

46 318 540

 

 

– riiklik koolitustellimus erakõrgkoolidele

20 433 140

20 433 140

0

0

0

0

20 433 140

 

 

– riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele

3 035 400

3 035 400

0

0

0

0

3 035 400

 

 

– AS Audentes

17 850 000

17 850 000

0

0

0

0

17 850 000

 

 

– Tallinna Juudi Kool

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

41

Sotsiaaltoetused

357 410 492

357 410 492

0

0

0

0

357 410 492

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

357 410 492

357 410 492

0

0

0

0

357 410 492

 

4134

Õppetoetused

334 659 492

334 659 492

0

0

0

0

334 659 492

 

 

– kõrgkoolide õppetoetused

200 833 723

200 833 723

0

0

0

0

200 833 723

 

 

– kutseõppeasutuste õppetoetused

89 742 769

89 742 769

0

0

0

0

89 742 769

 

 

– kutseõppeasutuste koolitoit

44 083 000

44 083 000

0

0

0

0

44 083 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

22 751 000

22 751 000

0

0

0

0

22 751 000

 

 

– emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud

16 000 000

16 000 000

0

0

0

0

16 000 000

 

 

– teaduspreemiad

4 350 000

4 350 000

0

0

0

0

4 350 000

 

 

– teadustööde riiklike konkursside preemiad

1 901 000

1 901 000

0

0

0

0

1 901 000

 

 

– F. J. Wiedemanni keeleauhind

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

3 622 340 122

3 037 609 708

0

584 730 414

0

0

3 622 340 122

 

 

– õpilaskodude projekt

17 900 000

17 900 000

0

0

0

0

17 900 000

 

 

– pikapäevakooli programm

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– Tiigrihüppe Sihtasutus

64 933 300

64 933 300

0

0

0

0

64 933 300

 

 

– hariduslike erivajadustega õpilastele õppevahendite hankimine

2 230 000

2 230 000

0

0

0

0

2 230 000

 

 

– HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast 2006–2015 tulenevad tegevused

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

 

– eesti keele strateegia rakendamine

31 325 000

31 325 000

0

0

0

0

31 325 000

 

 

– võõrkeelte strateegia rakendamine

920 000

920 000

0

0

0

0

920 000

 

 

– teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a)

75 165 024

75 165 024

0

0

0

0

75 165 024

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

3 225 617 498

2 640 887 084

0

584 730 414

0

0

3 225 617 498

 

 

– kõrgharidus

2 232 554

280 055

0

1 952 499

0

0

2 232 554

 

 

– kutseharidus

5 544 645

567 439

0

4 977 206

0

0

5 544 645

 

 

– õpilasüritused

1 281 400

1 281 400

0

0

0

0

1 281 400

 

 

– meediaväljaannete toetamine

800 000

800 000

0

0

0

0

800 000

 

 

– maakondlikud nõustamiskeskused

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistamine

700 000

700 000

0

0

0

0

700 000

 

 

– noorsootöö foorum

286 000

286 000

0

0

0

0

286 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

2 452 449 197

1 891 401 259

0

561 047 938

0

0

2 452 449 197

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

6 172 398

6 172 398

0

0

0

0

6 172 398

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

4 353 252

4 353 252

0

0

0

0

4 353 252

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

100 455 076

98 742 683

0

1 712 393

0

0

100 455 076

 

 

– kutsehariduse valdkonna ESFi projektid

32 134

0

0

32 134

0

0

32 134

 

 

– üldhariduse valdkonna ESFi projektid

1 680 259

0

0

1 680 259

0

0

1 680 259

 

 

– eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

98 122 683

98 122 683

0

0

0

0

98 122 683

 

 

– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

620 000

620 000

0

0

0

0

620 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

1 429 313 942

1 378 228 310

0

51 085 632

0

0

1 429 313 942

 

 

– riiklik koolitustellimus ülikoolidele

1 199 992 883

1 199 992 883

0

0

0

0

1 199 992 883

 

 

– õpetajakoolitus

3 480 000

3 480 000

0

0

0

0

3 480 000

 

 

– Tartu Ülikooli Teaduskool

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

 

– Tartu Ülikooli Ajaloo ja Arheoloogia Instituut

380 000

380 000

0

0

0

0

380 000

 

 

– Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

 

– teadus- ja arendusasutuste infrastruktuur

105 430 000

105 430 000

0

0

0

0

105 430 000

 

 

– Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– Eesti Teaduste Akadeemia

22 819 000

22 819 000

0

0

0

0

22 819 000

 

 

– Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž

2 127 000

2 127 000

0

0

0

0

2 127 000

 

 

– Tallinna Ülikooli Arhiivmuuseum

1 175 000

1 175 000

0

0

0

0

1 175 000

 

 

– Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

14 000 000

14 000 000

0

0

0

0

14 000 000

 

 

– Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping

2 400 000

2 400 000

0

0

0

0

2 400 000

 

 

– kutsehariduse valdkonna ESFi projektid

1 464 911

159 931

0

1 304 980

0

0

1 464 911

 

 

– kõrghariduse valdkonna ESFi projektid

60 645 148

10 864 496

0

49 780 652

0

0

60 645 148

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

912 154 529

403 904 616

0

508 249 913

0

0

912 154 529

 

 

– Sihtasutus Eesti Teadusfond

160 193 000

157 971 000

0

2 222 000

0

0

160 193 000

 

 

– Sihtasutus Archimedes

678 028 949

201 828 949

0

476 200 000

0

0

678 028 949

 

 

– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

35 910 970

17 906 891

0

18 004 079

0

0

35 910 970

 

 

– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

28 393 180

19 847 776

0

8 545 404

0

0

28 393 180

 

 

– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus

4 250 000

4 250 000

0

0

0

0

4 250 000

 

 

– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

3 278 430

0

0

3 278 430

0

0

3 278 430

 

 

– Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

 

4500.8

Muudele residentidele

745 086 152

728 333 381

0

16 752 771

0

0

745 086 152

 

 

– Eesti Vabaharidusliit

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– MTÜ Fenno-Ugria Asutus

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

 

– MTÜ Eesti Olümpiakomitee

9 150 000

9 150 000

0

0

0

0

9 150 000

 

 

– MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe

5 436 657

5 436 657

0

0

0

0

5 436 657

 

 

– riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)»

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– riiklik programm «Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud»

16 000 000

16 000 000

0

0

0

0

16 000 000

 

 

– riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi»

17 000 000

17 000 000

0

0

0

0

17 000 000

 

 

– tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine

2 570 000

2 570 000

0

0

0

0

2 570 000

 

 

– teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine

389 610 000

389 610 000

0

0

0

0

389 610 000

 

 

– teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine

126 503 000

126 503 000

0

0

0

0

126 503 000

 

 

– teaduse populariseerimine

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– teadusraamatukogudele teavikute soetamine

60 000 000

60 000 000

0

0

0

0

60 000 000

 

 

– noorteühingute aasta- ja projektitoetused

9 000 000

9 000 000

0

0

0

0

9 000 000

 

 

– noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine

630 000

630 000

0

0

0

0

630 000

 

 

– huvihariduse toetamine

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– noortevaldkonna võrgustiku toetamine

1 599 000

1 599 000

0

0

0

0

1 599 000

 

 

– hariduslike erivajadustega laste õppekirjanduse väljaandmise toetamine

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– õpilasüritused

364 600

364 600

0

0

0

0

364 600

 

 

– MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

2 800 000

2 800 000

0

0

0

0

2 800 000

 

 

– üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele

1 320 000

1 320 000

0

0

0

0

1 320 000

 

 

– ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides

48 600 000

48 600 000

0

0

0

0

48 600 000

 

 

– Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit

160 000

160 000

0

0

0

0

160 000

 

 

– Eesti Noorsoo Instituut

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

 

 

– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras

2 221 110

943 524

0

1 277 586

0

0

2 221 110

 

 

– Eesti Lasterikaste Perede Liit

700 000

700 000

0

0

0

0

700 000

 

 

– Emakeele Selts

140 000

140 000

0

0

0

0

140 000

 

 

– noorte valdkonna ESFi projektid (noorteühendus Juventus)

226 400

56 600

0

169 800

0

0

226 400

 

 

– teadus- ja arendustegevuse valdkonna tegevustoetused koostööpartneritele

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– kodanikuteadlikkuse suurendamise projekt

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– kutse- ja täiskasvanuhariduse ESFi projektid

1 299 174

0

0

1 299 174

0

0

1 299 174

 

 

– Eesti Keele Sihtasutus

225 000

225 000

0

0

0

0

225 000

 

 

– projekt «E-tervis»

13 700 000

0

0

13 700 000

0

0

13 700 000

 

 

– kõrghariduse valdkonna ESFi projektid (SA EELK Usuteaduste Instituut)

306 211

0

0

306 211

0

0

306 211

 

 

– muudele residentidele

5 125 000

5 125 000

0

0

0

0

5 125 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

15 237 550

15 237 550

0

0

0

0

15 237 550

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

2 621 600

2 621 600

0

0

0

0

2 621 600

 

 

– Euroopa Söe- ja Terase Teadusfondi liikmemaks

11 734 950

11 734 950

0

0

0

0

11 734 950

 

 

– Euroopa Nõukogu Noortevaldkonna Juhtkomitee ja Läänemeremaade Noorteasjade Koostöökogu liikmemaksud

95 000

95 000

0

0

0

0

95 000

 

 

– OECD võrdlusuuringu PISA osavõtumaks

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

 

 

– Eesti osalemine Euroopa Nõukogu Grazi Nüüdiskeelte Keskuse (ENGNK) töös

186 000

186 000

0

0

0

0

186 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

192 849 300

192 849 300

0

0

0

0

192 849 300

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

187 706 300

187 706 300

0

0

0

0

187 706 300

 

 

– lasteasutuste investeeringute programm

149 250 000

149 250 000

0

0

0

0

149 250 000

 

 

– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

38 456 300

38 456 300

0

0

0

0

38 456 300

 

4502.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

4 293 000

4 293 000

0

0

0

0

4 293 000

 

 

– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine teadusasutustele (v.a ülikoolid)

3 493 000

3 493 000

0

0

0

0

3 493 000

 

 

– Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool

800 000

800 000

0

0

0

0

800 000

 

4502.8

Muudele residentidele

850 000

850 000

0

0

0

0

850 000

5

 

Tegevuskulud

132 698 394

117 319 589

0

15 408 805

0

0

132 698 394

 

 

sealhulgas õppelaenude põhiosa kustutamine

3 793 952

3 793 952

0

0

0

0

3 793 952

 

 

sealhulgas erisoodustusmaks õppelaenudelt

2 461 349

2 461 349

0

0

0

0

2 461 349

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

104 707 312

104 707 312

0

0

0

0

104 707 312

4

 

Eraldised (ü)

102 277 255

102 277 255

0

0

0

0

102 277 255

 

 

– elukestev õpe (ESF)

15 308 823

15 308 823

0

0

0

0

15 308 823

 

 

– teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine (ESF)

6 164 705

6 164 705

0

0

0

0

6 164 705

 

 

– kõrghariduse valdkonna ESFi projektid RAK 2004–2006

3 556 529

3 556 529

0

0

0

0

3 556 529

 

 

– kõrghariduse infrastruktuuri arendamine (ERF)

3 529 411

3 529 411

0

0

0

0

3 529 411

 

 

– teaduse- ja arendustegevuse infrastruktuuri arendamine (ERF)

22 352 940

22 352 940

0

0

0

0

22 352 940

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

51 364 847

51 364 847

0

0

0

0

51 364 847

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

51 364 847

51 364 847

0

0

0

0

51 364 847

 

 

– kõrgharidus (ESF)

280 055

280 055

0

0

0

0

280 055

 

 

– kutseharidus (ESF)

567 439

567 439

0

0

0

0

567 439

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

49 967 229

49 967 229

0

0

0

0

49 967 229

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

11 024 427

11 024 427

0

0

0

0

11 024 427

 

 

– kõrghariduse valdkonna ESFi projektid

10 864 496

10 864 496

0

0

0

0

10 864 496

 

 

– kutsehariduse valdkonna ESFi projektid

159 931

159 931

0

0

0

0

159 931

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

38 942 802

38 942 802

0

0

0

0

38 942 802

 

 

– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

3 103 187

3 103 187

0

0

0

0

3 103 187

 

 

– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

1 420 559

1 420 559

0

0

0

0

1 420 559

 

 

– Sihtasutus Archimedes

34 027 056

34 027 056

0

0

0

0

34 027 056

 

 

– Eesti Teadusfond

392 000

392 000

0

0

0

0

392 000

 

4500.8

Muudele residentidele

550 124

550 124

0

0

0

0

550 124

 

 

– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras

493 524

493 524

0

0

0

0

493 524

 

 

– noorte valdkonna ESFi projektid (noorteühendus Juventus)

56 600

56 600

0

0

0

0

56 600

5

 

Tegevuskulud (ü)

2 430 057

2 430 057

0

0

0

0

2 430 057

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

135 216 519

135 216 519

0

0

0

0

135 216 519

4

 

Eraldised (ü)

135 216 519

135 216 519

0

0

0

0

135 216 519

 

 

– teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine (ESF)

5 212 274

5 212 274

0

0

0

0

5 212 274

 

 

– hariduse infrastruktuuri arendamine (ERF)

3 529 412

3 529 412

0

0

0

0

3 529 412

 

 

– kõrghariduse infrastruktuuri arendamine (ERF)

8 117 647

8 117 647

0

0

0

0

8 117 647

 

 

sealhulhas abikõlbmatu käibemaks

6 352 941

6 352 941

0

0

0

0

6 352 941

 

 

– teaduse- ja arendustegevuse infrastruktuuri arendamine (ERF)

52 513 633

52 513 633

0

0

0

0

52 513 633

 

 

sealhulgas abikõlbmatu käibemaks

40 235 294

40 235 294

0

0

0

0

40 235 294

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

65 843 553

65 843 553

0

0

0

0

65 843 553

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulutusteks

65 843 553

65 843 553

0

0

0

0

65 843 553

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

65 843 553

65 843 553

0

0

0

0

65 843 553

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

65 843 553

65 843 553

0

0

0

0

65 843 553

 

 

– Sihtasutus Archimedes

65 843 553

65 843 553

0

0

0

0

65 843 553

 

 

sealhulgas abikõlbmatu käibemaks

46 588 235

46 588 235

0

0

0

0

46 588 235

700003690. Keeleinspektsioon

5 570 000

5 570 000

0

0

0

0

5 570 000

5

 

Tegevuskulud

5 570 000

5 570 000

0

0

0

0

5 570 000

700005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

18 601 089

15 692 948

1 000 000

1 908 141

0

0

18 601 089

4

 

Eraldised

5 900 010

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

5 900 010

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

5 900 010

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

 

4500.9

Mitteresidentidele

5 900 010

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

5 900 010

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

5

 

Tegevuskulud

12 701 079

9 792 938

1 000 000

1 908 141

0

0

12 701 079

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

34 022

34 022

0

0

0

0

34 022

5

 

Tegevuskulud (ü)

34 022

34 022

0

0

0

0

34 022

700005312. Eesti Noorsootöö Keskus

28 494 512

25 404 512

3 090 000

0

0

0

28 494 512

4

 

Eraldised

16 804 000

16 804 000

0

0

0

0

16 804 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

16 804 000

16 804 000

0

0

0

0

16 804 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

16 804 000

16 804 000

0

0

0

0

16 804 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

16 804 000

16 804 000

0

0

0

0

16 804 000

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

16 804 000

16 804 000

0

0

0

0

16 804 000

 

 

– toetus alaealiste komisjonidele

5 464 000

5 464 000

0

0

0

0

5 464 000

 

 

– avatud noortekeskuste toetusprogramm

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

 

– noorteinfo teenuste arendamine teavitus- ja nõustamiskeskustes

4 000 000

4 000 000

0

0

0

0

4 000 000

 

 

– nõustamisteenuste arendamine teavitus- ja nõustamiskeskustes

2 340 000

2 340 000

0

0

0

0

2 340 000

5

 

Tegevuskulud

11 690 512

8 600 512

3 090 000

0

0

0

11 690 512

700004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

73 021 468

69 766 224

1 200 000

2 055 244

0

0

73 021 468

4

 

Eraldised

18 080 668

17 515 000

0

565 668

0

0

18 080 668

 

 

– õpetaja ja pedagoogi lähtetoetus

12 000 000

12 000 000

0

0

0

0

12 000 000

 

41

Sotsiaaltoetused

3 515 000

3 515 000

0

0

0

0

3 515 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

3 515 000

3 515 000

0

0

0

0

3 515 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

3 515 000

3 515 000

0

0

0

0

3 515 000

 

 

– eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine

3 515 000

3 515 000

0

0

0

0

3 515 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

2 565 668

2 000 000

0

565 668

0

0

2 565 668

 

 

– õppekavade arendamine

565 668

0

0

565 668

0

0

565 668

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– ESFi projektid

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

5

 

Tegevuskulud

54 940 800

52 251 224

1 200 000

1 489 576

0

0

54 940 800

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

488 973

488 973

0

0

0

0

488 973

5

 

Tegevuskulud (ü)

488 973

488 973

0

0

0

0

488 973

Kutseõppeasutused

940 141 167

804 585 505

132 524 425

3 031 237

0

0

940 141 167

4

 

Eraldised

11 440 000

11 300 000

140 000

0

0

0

11 440 000

 

41

Sotsiaaltoetused

11 440 000

11 300 000

140 000

0

0

0

11 440 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

11 440 000

11 300 000

140 000

0

0

0

11 440 000

 

4134

Õppetoetused

11 440 000

11 300 000

140 000

0

0

0

11 440 000

5

 

Tegevuskulud

927 291 167

793 285 505

130 974 425

3 031 237

0

0

927 291 167

6

 

Muud kulud

1 410 000

0

1 410 000

0

0

0

1 410 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

10 767 415

10 767 415

0

0

0

0

10 767 415

5

 

Tegevuskulud (ü)

10 767 415

10 767 415

0

0

0

0

10 767 415

Rakenduskõrgkoolid

299 371 051

259 269 611

38 500 000

1 601 440

0

0

299 371 051

5

 

Tegevuskulud

299 371 051

259 269 611

38 500 000

1 601 440

0

0

299 371 051

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

3 369 961

3 369 961

0

0

0

0

3 369 961

5

 

Tegevuskulud (ü)

3 369 961

3 369 961

0

0

0

0

3 369 961

Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid

375 692 507

370 157 807

5 534 700

0

0

0

375 692 507

4

 

Eraldised

5 600 000

5 600 000

0

0

0

0

5 600 000

 

41

Sotsiaaltoetused

5 600 000

5 600 000

0

0

0

0

5 600 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

5 600 000

5 600 000

0

0

0

0

5 600 000

 

4134

Õppetoetused

5 600 000

5 600 000

0

0

0

0

5 600 000

5

 

Tegevuskulud

370 092 507

364 557 807

5 534 700

0

0

0

370 092 507

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

23 264 115

13 715 000

1 535 000

5 294 115

2 720 000

0

20 544 115

5

 

Tegevuskulud

23 264 115

13 715 000

1 535 000

5 294 115

2 720 000

0

20 544 115

 

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

586 545 199

465 140 112

47 378 200

8 596 387

65 430 500

0

521 114 699

32

 

Kaupade ja teenuste müük

358 439 312

311 061 112

47 378 200

0

0

0

358 439 312

 

320

Riigilõivud

310 133 900

310 133 900

0

0

0

0

310 133 900

 

322

Kaupade ja teenuste müük

48 305 412

927 212

47 378 200

0

0

0

48 305 412

35

 

Toetused

74 026 887

0

0

8 596 387

65 430 500

0

8 596 387

38

 

Muud tulud

154 079 000

154 079 000

0

0

0

0

154 079 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

51 040 000

51 040 000

0

0

0

0

51 040 000

 

388

Muud tulud

103 039 000

103 039 000

0

0

0

0

103 039 000

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

1 839 431 792

1 718 026 705

47 378 200

8 596 387

65 430 500

0

1 774 001 292

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

64 372 773

59 829 259

1 500 000

3 043 514

0

0

64 372 773

 

 

sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü)

693 332

693 332

0

0

0

0

693 332

70000898. Justiitsministeerium

207 569 086

198 134 086

40 000

0

9 395 000

0

198 174 086

4

 

Eraldised

71 065 538

71 065 538

0

0

0

0

71 065 538

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

 

– Eesti Vanglatööstuse AS

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

41

Sotsiaaltoetused

151 583

151 583

0

0

0

0

151 583

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

151 583

151 583

0

0

0

0

151 583

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

126 583

126 583

0

0

0

0

126 583

 

 

– tudengitööde konkursi toetamine

126 583

126 583

0

0

0

0

126 583

 

4134

Õppetoetused

25 000

25 000

0

0

0

0

25 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

67 913 955

67 913 955

0

0

0

0

67 913 955

 

 

– Sisekaitseakadeemia

1 159 555

1 159 555

0

0

0

0

1 159 555

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

66 754 400

66 754 400

0

0

0

0

66 754 400

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

6 284 400

6 284 400

0

0

0

0

6 284 400

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

6 284 400

6 284 400

0

0

0

0

6 284 400

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

3 732 839

3 732 839

0

0

0

0

3 732 839

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

2 551 561

2 551 561

0

0

0

0

2 551 561

 

4500.8

Muudele residentidele

59 627 000

59 627 000

0

0

0

0

59 627 000

 

 

– kuritegevuse ennetamine

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus

5 100 000

5 100 000

0

0

0

0

5 100 000

 

 

– Sihtasutus Iuridicum

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– Rahvaste Õiguste Instituut

360 000

360 000

0

0

0

0

360 000

 

 

– mittetulunduslikele ühendustele õigusabi andmisega seotud tegevuste toetamine

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– Eesti Advokatuur – avalik-õiguslike ülesannete täitmine

1 650 000

1 650 000

0

0

0

0

1 650 000

 

 

– Eesti Juristide Liit

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

 

 

– riigi poolt tasutav õigusabi

47 917 000

47 917 000

0

0

0

0

47 917 000

 

 

– muudele residentidele

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

843 000

843 000

0

0

0

0

843 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

843 000

843 000

0

0

0

0

843 000

5

 

Tegevuskulud

131 253 548

121 818 548

40 000

0

9 395 000

0

121 858 548

 

 

– tegevuskulud

108 253 548

98 818 548

40 000

0

9 395 000

0

98 858 548

 

5522

Kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi

23 000 000

23 000 000

0

0

0

0

23 000 000

6

 

Muud kulud

5 250 000

5 250 000

0

0

0

0

5 250 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

460 000

460 000

0

0

0

0

460 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

460 000

460 000

0

0

0

0

460 000

70000906. Prokuratuur

172 502 850

172 502 850

0

0

0

0

172 502 850

4

 

Eraldised

23 470

23 470

0

0

0

0

23 470

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

23 470

23 470

0

0

0

0

23 470

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

23 470

23 470

0

0

0

0

23 470

 

4500.9

Mitteresidentidele

23 470

23 470

0

0

0

0

23 470

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

23 470

23 470

0

0

0

0

23 470

5

 

Tegevuskulud

172 478 380

172 478 380

0

0

0

0

172 478 380

6

 

Muud kulud

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

70003572. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

65 244 063

62 744 063

2 500 000

0

0

0

65 244 063

4

 

Eraldised

36 000

36 000

0

0

0

0

36 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

36 000

36 000

0

0

0

0

36 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

36 000

36 000

0

0

0

0

36 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

36 000

36 000

0

0

0

0

36 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

36 000

36 000

0

0

0

0

36 000

5

 

Tegevuskulud

65 205 563

62 705 563

2 500 000

0

0

0

65 205 563

6

 

Muud kulud

2 500

2 500

0

0

0

0

2 500

70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

165 324 489

80 400 229

30 500 000

1 388 760

53 035 500

0

112 288 989

4

 

Eraldised

300 000

0

300 000

0

0

0

300 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

300 000

0

300 000

0

0

0

300 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

300 000

0

300 000

0

0

0

300 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

300 000

0

300 000

0

0

0

300 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

300 000

0

300 000

0

0

0

300 000

5

 

Tegevuskulud

161 724 489

80 400 229

26 900 000

1 388 760

53 035 500

0

108 688 989

6

 

Muud kulud

3 300 000

0

3 300 000

0

0

0

3 300 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

595 197

595 197

0

0

0

0

595 197

5

 

Tegevuskulud (ü)

595 197

595 197

0

0

0

0

595 197

70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus

12 627 065

12 627 065

0

0

0

0

12 627 065

5

 

Tegevuskulud

12 627 065

12 627 065

0

0

0

0

12 627 065

Esimese ja teise astme kohtud

470 066 567

467 016 567

50 000

0

3 000 000

0

467 066 567

5

 

Tegevuskulud

470 038 593

466 988 593

50 000

0

3 000 000

0

467 038 593

6

 

Muud kulud

27 974

27 974

0

0

0

0

27 974

Kinnipidamiskohad

671 873 280

654 920 967

12 788 200

4 164 113

0

0

671 873 280

4

 

Eraldised

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

41

Sotsiaaltoetused

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

 

– sotsiaaltoetused vanglast vabanenutele

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

5

 

Tegevuskulud

670 130 984

653 188 671

12 778 200

4 164 113

0

0

670 130 984

6

 

Muud kulud

342 296

332 296

10 000

0

0

0

342 296

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 271 862

1 271 862

0

0

0

0

1 271 862

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 271 862

1 271 862

0

0

0

0

1 271 862

70004235. Andmekaitse Inspektsioon

9 851 619

9 851 619

0

0

0

0

9 851 619

5

 

Tegevuskulud

9 851 619

9 851 619

0

0

0

0

9 851 619

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–247 914 048

–247 914 048

0

0

0

0

–247 914 048

70000898. Justiitsministeerium

–7 947 000

–7 947 000

0

0

0

0

–7 947 000

20.6

Kohustuste vähenemine

–7 947 000

–7 947 000

0

0

0

0

–7 947 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–7 947 000

–7 947 000

0

0

0

0

–7 947 000

Kinnipidamiskohad

–239 917 048

–239 917 048

0

0

0

0

–239 917 048

10.1

Finantsvarade suurenemine

–183 145 010

–183 145 010

0

0

0

0

–183 145 010

 

1011.1

Aktsiate ja osade soetamine

–183 145 010

–183 145 010

0

0

0

0

–183 145 010

 

 

– uus Tallinna Vangla (RKASi aktsiakapitali suurendamine)

–183 145 010

–183 145 010

0

0

0

0

–183 145 010

20.6

Kohustuste vähenemine

–56 772 038

–56 772 038

0

0

0

0

–56 772 038

 

2082.6

– Viru Vangla kapitaliliisingu maksed

–56 772 038

–56 772 038

0

0

0

0

–56 772 038

Esimese ja teise astme kohtud

–50 000

–50 000

0

0

0

0

–50 000

10.1

Finantsvarade suurenemine

–200 000

–200 000

0

0

0

0

–200 000

 

1032.1

– laenude andmine

–200 000

–200 000

0

0

0

0

–200 000

10.2

Finantsvarade vähenemine

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

1032.2

– antud laenude tagasimaksed

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

360 640 270

76 657 470

156 800

283 826 000

0

0

360 640 270

32

 

Kaupade ja teenuste müük

2 339 270

2 182 470

156 800

0

0

0

2 339 270

35

 

Toetused

283 826 000

0

0

283 826 000

0

0

283 826 000

38

 

Muud tulud

74 475 000

74 475 000

0

0

0

0

74 475 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

73 530 000

73 530 000

0

0

0

0

73 530 000

 

 

sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

49 020 000

49 020 000

0

0

0

0

49 020 000

 

388

Muud tulud

945 000

945 000

0

0

0

0

945 000

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

4 910 127 300

4 626 144 500

156 800

283 826 000

0

0

4 910 127 300

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

988 263 000

704 437 000

0

283 826 000

0

0

988 263 000

 

 

sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü)

49 020 000

49 020 000

0

0

0

0

49 020 000

70004502. Kaitseministeerium

1 312 866 856

1 312 866 856

0

0

0

0

1 312 866 856

4

 

Eraldised

485 555 763

485 555 763

0

0

0

0

485 555 763

 

41

Sotsiaaltoetused

41 000 000

41 000 000

0

0

0

0

41 000 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü)

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

414

Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele (a)

38 000 000

38 000 000

0

0

0

0

38 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

444 555 763

444 555 763

0

0

0

0

444 555 763

 

 

– Kaitseliit

341 345 600

341 345 600

0

0

0

0

341 345 600

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

91 455 163

91 455 163

0

0

0

0

91 455 163

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

24 929 663

24 929 663

0

0

0

0

24 929 663

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

4 407 169

4 407 169

0

0

0

0

4 407 169

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

3 012 494

3 012 494

0

0

0

0

3 012 494

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

910 000

910 000

0

0

0

0

910 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

13 900 000

13 900 000

0

0

0

0

13 900 000

 

4500.8

Muudele residentidele

12 890 000

12 890 000

0

0

0

0

12 890 000

 

4500.9

Mitteresidentidele (ü)

53 635 500

53 635 500

0

0

0

0

53 635 500

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü)

53 635 500

53 635 500

0

0

0

0

53 635 500

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (ü)

11 755 000

11 755 000

0

0

0

0

11 755 000

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised (ü)

11 755 000

11 755 000

0

0

0

0

11 755 000

 

4502.00

Riigile ja riigiasutustele (ü)

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

10 755 000

10 755 000

0

0

0

0

10 755 000

5

 

Tegevuskulud

823 678 093

823 678 093

0

0

0

0

823 678 093

 

 

– tegevuskulud

238 510 600

238 510 600

0

0

0

0

238 510 600

 

5531

Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)

585 167 493

585 167 493

0

0

0

0

585 167 493

6

 

Muud kulud

3 633 000

3 633 000

0

0

0

0

3 633 000

70005938. Teabeamet

165 000 000

165 000 000

0

0

0

0

165 000 000

6

 

Muud kulud

165 000 000

165 000 000

0

0

0

0

165 000 000

Kaitsevägi

2 368 058 300

2 368 058 300

0

0

0

0

2 368 058 300

4

 

Eraldised

70 892 000

70 892 000

0

0

0

0

70 892 000

 

41

Sotsiaaltoetused

69 392 000

69 392 000

0

0

0

0

69 392 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

69 392 000

69 392 000

0

0

0

0

69 392 000

 

4137

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

20 352 000

20 352 000

0

0

0

0

20 352 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü)

49 040 000

49 040 000

0

0

0

0

49 040 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü)

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

5

 

Tegevuskulud

2 249 006 300

2 249 006 300

0

0

0

0

2 249 006 300

 

 

– tegevuskulud

1 800 639 700

1 800 639 700

0

0

0

0

1 800 639 700

 

5531

Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)

448 366 600

448 366 600

0

0

0

0

448 366 600

6

 

Muud kulud

48 160 000

48 160 000

0

0

0

0

48 160 000

70006139. Laidoneri Muuseum

7 267 293

7 187 293

80 000

0

0

0

7 267 293

5

 

Tegevuskulud

7 267 293

7 187 293

80 000

0

0

0

7 267 293

70006257. Seli Tervisekeskus

8 962 400

8 885 600

76 800

0

0

0

8 962 400

5

 

Tegevuskulud

8 945 600

8 868 800

76 800

0

0

0

8 945 600

6

 

Muud kulud

16 800

16 800

0

0

0

0

16 800

70007647. Kaitseressursside Amet

59 709 451

59 709 451

0

0

0

0

59 709 451

4

 

Eraldised

3 646 000

3 646 000

0

0

0

0

3 646 000

 

41

Sotsiaaltoetused

3 646 000

3 646 000

0

0

0

0

3 646 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

3 646 000

3 646 000

0

0

0

0

3 646 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü)

3 646 000

3 646 000

0

0

0

0

3 646 000

5

 

Tegevuskulud

56 063 451

56 063 451

0

0

0

0

56 063 451

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–6 433 700

–6 433 700

0

0

0

0

–6 433 700

70004502. Kaitseministeerium

–6 433 700

–6 433 700

0

0

0

0

–6 433 700

20.6

Kohustuste vähenemine

–6 433 700

–6 433 700

0

0

0

0

–6 433 700

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–6 433 700

–6 433 700

0

0

0

0

–6 433 700

 

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

2 536 121 114

1 132 888 516

17 064 000

1 386 168 598

0

0

2 536 121 114

32

 

Kaupade ja teenuste müük

33 509 499

16 445 499

17 064 000

0

0

0

33 509 499

 

320

Riigilõivud

2 800 000

2 800 000

0

0

0

0

2 800 000

 

322

Kaupade ja teenuste müük

30 709 499

13 645 499

17 064 000

0

0

0

30 709 499

35

 

Toetused

1 386 168 598

0

0

1 386 168 598

0

0

1 386 168 598

38

 

Muud tulud

1 116 443 017

1 116 443 017

0

0

0

0

1 116 443 017

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

251 136 017

251 136 017

0

0

0

0

251 136 017

 

 

sellest loodusväärtusliku maa ostuks

35 000 000

35 000 000

0

0

0

0

35 000 000

 

 

sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

124 152 723

124 152 723

0

0

0

0

124 152 723

 

 

sellest sihtotstarbelise eraldisena põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

20 010 000

20 010 000

0

0

0

0

20 010 000

 

382

Tulud varadelt

367 707 000

367 707 000

0

0

0

0

367 707 000

 

388

Muud tulud

497 600 000

497 600 000

0

0

0

0

497 600 000

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 509 607 536

1 106 374 938

17 064 000

1 386 168 598

0

0

2 509 607 536

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

224 099 723

223 599 723

500 000

0

0

0

224 099 723

 

 

sealhulgas maa ost varade müügi arvel (a, ü)

35 000 000

35 000 000

0

0

0

0

35 000 000

 

 

sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü)

124 152 723

124 152 723

0

0

0

0

124 152 723

70001231. Keskkonnaministeerium

1 761 668 160

386 347 412

1 000 000

1 374 320 748

0

0

1 761 668 160

4

 

Eraldised

1 421 209 448

75 607 818

0

1 345 601 630

0

0

1 421 209 448

 

 

– välisabi projektide tehniline abi

3 500 000

0

0

3 500 000

0

0

3 500 000

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

 

 

– erametsanduse toetamine

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

 

41

Sotsiaaltoetused

2 110 000

2 110 000

0

0

0

0

2 110 000

 

 

– vääriselupaikade lepingulised toetused

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– keskkonnapreemiad

110 000

110 000

0

0

0

0

110 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 391 399 448

49 297 818

0

1 342 101 630

0

0

1 391 399 448

 

 

– struktuuritoetuse rakendusskeemid (avatud taotlemine ja investeeringute kava)

597 730 922

0

0

597 730 922

0

0

597 730 922

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

34 018 205

29 037 818

0

4 980 387

0

0

34 018 205

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

23 526 761

20 103 602

0

3 423 159

0

0

23 526 761

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

3 103 602

3 103 602

0

0

0

0

3 103 602

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

1 843 493

1 843 493

0

0

0

0

1 843 493

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

1 260 109

1 260 109

0

0

0

0

1 260 109

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

2 523 159

0

0

2 523 159

0

0

2 523 159

 

 

– maakondade veemajandusprojektide ettevalmistamine

2 523 159

0

0

2 523 159

0

0

2 523 159

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

14 900 000

14 000 000

0

900 000

0

0

14 900 000

 

 

– Sihtasutus Erametsakeskus – Euroopa Liidu toetusskeemide rakendamine

17 000 000

17 000 000

0

0

0

0

17 000 000

 

 

– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – ERDFi projektide korraldamine

900 000

0

0

900 000

0

0

900 000

 

4500.8

Muudele residentidele

2 882 228

1 325 000

0

1 557 228

0

0

2 882 228

 

 

– Keskkonnaühenduste Koda

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– MTÜ Eesti Looduskaitse Selts

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine

1 557 228

0

0

1 557 228

0

0

1 557 228

 

 

– MTÜ Eesti Metsaselts – Elistvere Loomapark

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– Äksi Looduskeskuse raamatukogu

25 000

25 000

0

0

0

0

25 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

7 609 216

7 609 216

0

0

0

0

7 609 216

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

7 609 216

7 609 216

0

0

0

0

7 609 216

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

759 650 321

20 260 000

0

739 390 321

0

0

759 650 321

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

742 953 335

20 010 000

0

722 943 335

0

0

742 953 335

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

742 953 335

20 010 000

0

722 943 335

0

0

742 953 335

 

 

sealhulgas sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele varade müügi arvel (a, ü)

20 010 000

20 010 000

0

0

0

0

20 010 000

 

4502.8

Muudele residentidele

16 696 986

250 000

0

16 446 986

0

0

16 696 986

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– maaparandusühistute liikmemaksud

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

5

 

Tegevuskulud

336 858 885

307 139 767

1 000 000

28 719 118

0

0

336 858 885

6

 

Muud kulud

3 599 827

3 599 827

0

0

0

0

3 599 827

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

3 821 816

3 821 816

0

0

0

0

3 821 816

5

 

Tegevuskulud (ü)

3 821 816

3 821 816

0

0

0

0

3 821 816

70003098. Maa-amet

154 899 706

154 247 706

652 000

0

0

0

154 899 706

5

 

Tegevuskulud

154 747 706

154 182 706

565 000

0

0

0

154 747 706

6

 

Muud kulud

152 000

65 000

87 000

0

0

0

152 000

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

35 408 866

33 200 000

1 400 000

808 866

0

0

35 408 866

5

 

Tegevuskulud

35 408 866

33 200 000

1 400 000

808 866

0

0

35 408 866

70003106. Keskkonnainspektsioon

108 700 857

108 200 857

500 000

0

0

0

108 700 857

5

 

Tegevuskulud

108 600 857

108 100 857

500 000

0

0

0

108 600 857

6

 

Muud kulud

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

47 691 000

40 591 000

7 100 000

0

0

0

47 691 000

5

 

Tegevuskulud

47 191 000

40 591 000

6 600 000

0

0

0

47 191 000

6

 

Muud kulud

500 000

0

500 000

0

0

0

500 000

70001917. Kiirguskeskus

8 009 000

7 444 000

565 000

0

0

0

8 009 000

5

 

Tegevuskulud

7 919 000

7 444 000

475 000

0

0

0

7 919 000

6

 

Muud kulud

90 000

0

90 000

0

0

0

90 000

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

48 673 178

43 673 178

5 000 000

0

0

0

48 673 178

5

 

Tegevuskulud

48 339 478

43 637 278

4 702 200

0

0

0

48 339 478

6

 

Muud kulud

333 700

35 900

297 800

0

0

0

333 700

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

3 767 000

3 767 000

0

0

0

0

3 767 000

5

 

Tegevuskulud

3 767 000

3 767 000

0

0

0

0

3 767 000

70007848. Riiklik Looduskaitsekeskus

108 364 546

97 225 562

100 000

11 038 984

0

0

108 364 546

4

 

Eraldised

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– loodushoiuteenused ja loodushoiutööd

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

5

 

Tegevuskulud

97 064 546

85 925 562

100 000

11 038 984

0

0

97 064 546

6

 

Muud kulud

1 300 000

1 300 000

0

0

0

0

1 300 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

6 038 643

6 038 643

0

0

0

0

6 038 643

5

 

Tegevuskulud (ü)

6 038 643

6 038 643

0

0

0

0

6 038 643

70003129. Eesti Loodusmuuseum

8 325 500

8 078 500

247 000

0

0

0

8 325 500

5

 

Tegevuskulud

8 318 000

8 071 000

247 000

0

0

0

8 318 000

6

 

Muud kulud

7 500

7 500

0

0

0

0

7 500

 

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

274 177 222

47 646 000

142 988 334

26 798 997

41 181 000

15 562 891

232 996 222

32

 

Kaupade ja teenuste müük

143 044 334

56 000

142 988 334

0

0

0

143 044 334

 

320

Riigilõivud

56 000

56 000

0

0

0

0

56 000

 

322

Kaupade ja teenuste müük

142 988 334

0

142 988 334

0

0

0

142 988 334

35

 

Toetused

83 542 888

0

0

26 798 997

41 181 000

15 562 891

42 361 888

38

 

Muud tulud

47 590 000

47 590 000

0

0

0

0

47 590 000

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 840 707 987

2 627 564 905

131 332 149

26 798 997

41 181 000

13 830 936

2 799 526 987

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

129 302 234

88 532 234

0

0

40 770 000

0

88 532 234

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

13 680 000

13 680 000

0

0

0

0

13 680 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

13 680 000

13 680 000

0

0

0

0

13 680 000

70000941. Kultuuriministeerium

2 072 265 768

2 046 016 771

0

26 248 997

0

0

2 072 265 768

4

 

Eraldised

2 018 805 976

1 992 556 979

0

26 248 997

0

0

2 018 805 976

 

41

Sotsiaaltoetused

9 350 000

9 350 000

0

0

0

0

9 350 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

9 350 000

9 350 000

0

0

0

0

9 350 000

 

 

– kultuuri- ja spordistipendiumid

2 520 000

2 520 000

0

0

0

0

2 520 000

 

 

– riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad

5 750 000

5 750 000

0

0

0

0

5 750 000

 

 

– riiklikud toetused olümpiavõitjatele

1 080 000

1 080 000

0

0

0

0

1 080 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

2 009 455 976

1 983 206 979

0

26 248 997

0

0

2 009 455 976

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

1 713 321 101

1 687 072 104

0

26 248 997

0

0

1 713 321 101

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

1 340 002 883

1 340 002 883

0

0

0

0

1 340 002 883

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

5 559 409

5 559 409

0

0

0

0

5 559 409

 

 

– maavalitsuste hallatavate maakonnamuuseumide tegevuskulud

1 579 198

1 579 198

0

0

0

0

1 579 198

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

2 364 186

2 364 186

0

0

0

0

2 364 186

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

1 616 025

1 616 025

0

0

0

0

1 616 025

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

68 016 427

68 016 427

0

0

0

0

68 016 427

 

 

– rahvaraamatukogud

45 153 343

45 153 343

0

0

0

0

45 153 343

 

 

sealhulgas rahvaraamatukogude tegevuskulud

10 353 343

10 353 343

0

0

0

0

10 353 343

 

 

sealhulgas rahvaraamatukogude teavikud

34 800 000

34 800 000

0

0

0

0

34 800 000

 

 

– muuseumid

1 617 513

1 617 513

0

0

0

0

1 617 513

 

 

– teatrid

15 645 571

15 645 571

0

0

0

0

15 645 571

 

 

– maakinod ja linnaorkestrid

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

 

 

– projekt «Kino tuleb tagasi»

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

1 038 895 378

1 038 895 378

0

0

0

0

1 038 895 378

 

 

– Rahvusooper Estonia

121 219 443

121 219 443

0

0

0

0

121 219 443

 

 

– Eesti Rahvusraamatukogu

94 187 124

94 187 124

0

0

0

0

94 187 124

 

 

– avalik-õiguslik ringhääling

383 318 811

383 318 811

0

0

0

0

383 318 811

 

 

– Eesti Kultuurkapital hasartmängumaksu ning tubaka- ja alkoholiaktsiiside laekumisest (a)

440 170 000

440 170 000

0

0

0

0

440 170 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

227 531 669

227 531 669

0

0

0

0

227 531 669

 

 

– Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus

2 326 035

2 326 035

0

0

0

0

2 326 035

 

 

– Eesti Filmi Sihtasutus

64 790 290

64 790 290

0

0

0

0

64 790 290

 

 

– Sihtasutus Virumaa Muuseumid

6 567 750

6 567 750

0

0

0

0

6 567 750

 

 

– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum

569 532

569 532

0

0

0

0

569 532

 

 

– Sihtasutus Eesti Draamateater

36 791 941

36 791 941

0

0

0

0

36 791 941

 

 

– Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja

3 845 000

3 845 000

0

0

0

0

3 845 000

 

 

– Sihtasutus Vene Teater

22 414 671

22 414 671

0

0

0

0

22 414 671

 

 

– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja

20 534 759

20 534 759

0

0

0

0

20 534 759

 

 

– Sihtasutus Ugala Teater

15 931 247

15 931 247

0

0

0

0

15 931 247

 

 

– Sihtasutus Kultuurileht

17 693 908

17 693 908

0

0

0

0

17 693 908

 

 

– Muuseumiehituse Sihtasutus

19 298 065

19 298 065

0

0

0

0

19 298 065

 

 

– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus

6 428 892

6 428 892

0

0

0

0

6 428 892

 

 

– Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

5 423 562

5 423 562

0

0

0

0

5 423 562

 

 

– Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon

916 017

916 017

0

0

0

0

916 017

 

 

– Tartu Jaani Kiriku Sihtasutus

4 000 000

4 000 000

0

0

0

0

4 000 000

 

4500.8

Muudele residentidele

370 323 218

344 074 221

0

26 248 997

0

0

370 323 218

 

 

– projekti- ja tegevustoetused kultuurile

161 190 738

134 941 741

0

26 248 997

0

0

161 190 738

 

 

– projekti- ja tegevustoetused spordile

124 040 000

124 040 000

0

0

0

0

124 040 000

 

 

– kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a)

85 092 480

85 092 480

0

0

0

0

85 092 480

 

4500.9

Mitteresidentidele

2 995 000

2 995 000

0

0

0

0

2 995 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

2 995 000

2 995 000

0

0

0

0

2 995 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

296 134 875

296 134 875

0

0

0

0

296 134 875

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

273 884 875

273 884 875

0

0

0

0

273 884 875

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

149 161 000

149 161 000

0

0

0

0

149 161 000

 

4502.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

63 036 000

63 036 000

0

0

0

0

63 036 000

 

 

– avalik-õiguslik ringhääling

59 336 000

59 336 000

0

0

0

0

59 336 000

 

 

– Eesti Rahvusraamatukogu

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

 

 

– Rahvusooper Estonia pillid

1 200 000

1 200 000

0

0

0

0

1 200 000

 

4502.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

61 387 875

61 387 875

0

0

0

0

61 387 875

 

 

– Sihtasutus Virumaa Muuseumid

3 300 000

3 300 000

0

0

0

0

3 300 000

 

 

– Sihtasutus Ugala Teater

14 527 875

14 527 875

0

0

0

0

14 527 875

 

 

– Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum

350 000

350 000

0

0

0

0

350 000

 

 

– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus

28 500 000

28 500 000

0

0

0

0

28 500 000

 

 

– Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus

3 010 000

3 010 000

0

0

0

0

3 010 000

 

 

– Muuseumiehituse Sihtasutus

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

4502.8

Muudele residentidele

22 250 000

22 250 000

0

0

0

0

22 250 000

 

 

– MTÜ EELK Paide Püha Risti kogudus

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

 

– Tartu Pauluse Kirik

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– Von Krahli Teater

890 000

890 000

0

0

0

0

890 000

 

 

– MTÜ Mooste Külalisstuudio

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– muudele residentidele

9 360 000

9 360 000

0

0

0

0

9 360 000

 

4502.9

Mitteresidentidele

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

5

 

Tegevuskulud

53 457 292

53 457 292

0

0

0

0

53 457 292

 

 

– tegevuskulud

52 275 452

52 275 452

0

0

0

0

52 275 452

 

 

– hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud vastavalt hasartmängumaksu laekumisele (a)

1 181 840

1 181 840

0

0

0

0

1 181 840

6

 

Muud kulud

2 500

2 500

0

0

0

0

2 500

70000958. Muinsuskaitseamet

54 405 459

54 292 459

113 000

0

0

0

54 405 459

4

 

Eraldised

28 935 000

28 935 000

0

0

0

0

28 935 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

28 935 000

28 935 000

0

0

0

0

28 935 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

28 935 000

28 935 000

0

0

0

0

28 935 000

 

4500.8

Muudele residentidele

28 935 000

28 935 000

0

0

0

0

28 935 000

5

 

Tegevuskulud

25 428 459

25 315 459

113 000

0

0

0

25 428 459

 

 

sealhulgas riiklik programm «Pühakodade säilimine ja areng»

2 880 000

2 880 000

0

0

0

0

2 880 000

 

 

sealhulgas toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks

2 730 569

2 730 569

0

0

0

0

2 730 569

6

 

Muud kulud

42 000

42 000

0

0

0

0

42 000

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

8 783 340

8 373 340

410 000

0

0

0

8 783 340

5

 

Tegevuskulud

8 778 340

8 368 340

410 000

0

0

0

8 778 340

6

 

Muud kulud

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

5 935 720

5 814 720

85 000

0

36 000

0

5 899 720

5

 

Tegevuskulud

5 935 720

5 814 720

85 000

0

36 000

0

5 899 720

70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

32 323 841

31 523 841

800 000

0

0

0

32 323 841

4

 

Eraldised

25 500 000

25 500 000

0

0

0

0

25 500 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

25 500 000

25 500 000

0

0

0

0

25 500 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

25 500 000

25 500 000

0

0

0

0

25 500 000

 

4500.8

Muudele residentidele

25 500 000

25 500 000

0

0

0

0

25 500 000

5

 

Tegevuskulud

6 822 241

6 022 241

800 000

0

0

0

6 822 241

6

 

Muud kulud

1 600

1 600

0

0

0

0

1 600

70004347. Võru Instituut

2 361 556

2 301 556

60 000

0

0

0

2 361 556

5

 

Tegevuskulud

2 360 556

2 300 556

60 000

0

0

0

2 360 556

6

 

Muud kulud

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

Kontserdiorganisatsioonid

147 977 632

101 639 632

36 119 955

550 000

200 000

9 468 045

147 777 632

5

 

Tegevuskulud

133 373 972

94 101 017

33 322 955

550 000

200 000

5 200 000

133 173 972

6

 

Muud kulud

14 603 660

7 538 615

2 797 000

0

0

4 268 045

14 603 660

Muuseumid

211 797 422

169 504 731

39 054 800

0

175 000

3 062 891

211 622 422

5

 

Tegevuskulud

210 763 380

169 082 444

38 443 045

0

175 000

3 062 891

210 588 380

6

 

Muud kulud

1 034 042

422 287

611 755

0

0

0

1 034 042

Teatrid

174 973 015

118 983 621

54 689 394

0

0

1 300 000

174 973 015

5

 

Tegevuskulud

172 332 895

116 660 437

54 372 458

0

0

1 300 000

172 332 895

6

 

Muud kulud

2 640 120

2 323 184

316 936

0

0

0

2 640 120

Spordibaasid

582 000

582 000

0

0

0

0

582 000

5

 

Tegevuskulud

582 000

582 000

0

0

0

0

582 000

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–36 278 792

–24 545 698

–10 001 139

0

0

–1 731 955

–36 278 792

Muuseumid

–48 610

–48 610

0

0

0

0

–48 610

20.6

Kohustuste vähenemine

–48 610

–48 610

0

0

0

0

–48 610

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–48 610

–48 610

0

0

0

0

–48 610

Kontserdiorganisatsioonid

–22 020 885

–15 438 885

–4 850 045

0

0

–1 731 955

–22 020 885

20.6

Kohustuste vähenemine

–22 020 885

–15 438 885

–4 850 045

0

0

–1 731 955

–22 020 885

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksmine

–11 402 600

–9 852 600

0

0

0

–1 550 000

–11 402 600

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–10 618 285

–5 586 285

–4 850 045

0

0

–181 955

–10 618 285

Teatrid

–14 209 297

–9 058 203

–5 151 094

0

0

0

–14 209 297

20.6

Kohustuste vähenemine

–14 209 297

–9 058 203

–5 151 094

0

0

0

–14 209 297

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksmine

–3 996 000

–3 996 000

0

0

0

0

–3 996 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–10 213 297

–5 062 203

–5 151 094

0

0

0

–10 213 297

 

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 715 596 533

1 536 543 824

44 929 000

2 132 923 709

0

1 200 000

3 715 596 533

32

 

Kaupade ja teenuste müük

674 589 824

629 660 824

44 929 000

0

0

0

674 589 824

 

320

Riigilõivud

486 425 000

486 425 000

0

0

0

0

486 425 000

 

322

Kaupade ja teenuste müük

188 164 824

143 235 824

44 929 000

0

0

0

188 164 824

35

 

Toetused

2 134 123 709

0

0

2 132 923 709

0

1 200 000

2 134 123 709

38

 

Muud tulud

906 883 000

906 883 000

0

0

0

0

906 883 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

42 050 000

42 050 000

0

0

0

0

42 050 000

 

 

sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

28 000 000

28 000 000

0

0

0

0

28 000 000

 

382

Tulud varadelt

860 900 000

860 900 000

0

0

0

0

860 900 000

 

388

Muud tulud

3 933 000

3 933 000

0

0

0

0

3 933 000

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

8 245 996 279

6 066 943 570

44 929 000

2 132 923 709

0

1 200 000

8 245 996 279

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

2 947 577 286

2 639 300 498

5 000 000

303 276 788

0

0

2 947 577 286

 

 

sealhulgas riigiteede hoid

2 778 670 000

2 521 331 881

3 000 000

254 338 119

0

0

2 778 670 000

 

 

sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü)

28 000 000

28 000 000

0

0

0

0

28 000 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

173 801 631

173 801 631

0

0

0

0

173 801 631

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

173 801 631

173 801 631

0

0

0

0

173 801 631

 

 

sealhulgas riigiteede hoid

169 093 014

169 093 014

0

0

0

0

169 093 014

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

27 600 000

27 600 000

0

0

0

0

27 600 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

27 600 000

27 600 000

0

0

0

0

27 600 000

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

3 283 300 096

2 044 502 732

3 100 000

1 234 497 364

0

1 200 000

3 283 300 096

4

 

Eraldised

3 119 052 361

1 906 977 704

0

1 212 074 657

0

0

3 119 052 361

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

426 000 000

426 000 000

0

0

0

0

426 000 000

 

 

– Edelaraudtee AS

177 000 000

177 000 000

0

0

0

0

177 000 000

 

 

– Elektriraudtee AS

54 000 000

54 000 000

0

0

0

0

54 000 000

 

 

– AS Eesti Post

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

 

– AS Tallinna Lennujaam

13 000 000

13 000 000

0

0

0

0

13 000 000

 

 

– Väinamere Liinid OÜ

140 000 000

140 000 000

0

0

0

0

140 000 000

 

 

– ühistranspordi toetuste reserv

22 000 000

22 000 000

0

0

0

0

22 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

2 693 052 361

1 480 977 704

0

1 212 074 657

0

0

2 693 052 361

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

1 687 580 084

775 458 675

0

912 121 409

0

0

1 687 580 084

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

1 634 394 084

722 272 675

0

912 121 409

0

0

1 634 394 084

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

288 741 788

288 741 788

0

0

0

0

288 741 788

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

1 034 595

1 034 595

0

0

0

0

1 034 595

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

707 193

707 193

0

0

0

0

707 193

 

 

– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks maavalitsustele

42 000 000

42 000 000

0

0

0

0

42 000 000

 

 

– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks maavalitsustele

245 000 000

245 000 000

0

0

0

0

245 000 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

30 000 000

30 000 000

0

0

0

0

30 000 000

 

 

– Eesti Arengufond

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

 

– Tartu Ülikool

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

1 315 652 296

403 530 887

0

912 121 409

0

0

1 315 652 296

 

 

– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

1 032 282 507

295 807 454

0

736 475 053

0

0

1 032 282 507

 

 

– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx

258 369 789

82 723 433

0

175 646 356

0

0

258 369 789

 

 

– Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

25 000 000

25 000 000

0

0

0

0

25 000 000

 

4500.8

Muudele residentidele

47 186 000

47 186 000

0

0

0

0

47 186 000

 

 

– AS Alara

7 900 000

7 900 000

0

0

0

0

7 900 000

 

 

– AS Metrosert

2 731 000

2 731 000

0

0

0

0

2 731 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus

850 000

850 000

0

0

0

0

850 000

 

 

– MTÜ Eesti Standardikeskus

7 900 000

7 900 000

0

0

0

0

7 900 000

 

 

– MTÜ Eesti Korteriühistute Liit

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– tarbijakaitseühendused

800 000

800 000

0

0

0

0

800 000

 

 

– energiasäästuprogramm

700 000

700 000

0

0

0

0

700 000

 

 

– sideettevõtjad

15 000 000

15 000 000

0

0

0

0

15 000 000

 

 

– Eesti Proovikoda OÜ

330 000

330 000

0

0

0

0

330 000

 

 

– Eesti Omanike Keskliit

2 400 000

2 400 000

0

0

0

0

2 400 000

 

 

– innovatsioonipoliitika uuringud

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– muud mittetulundusühingud ja sihtasutused

4 575 000

4 575 000

0

0

0

0

4 575 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

6 000 000

6 000 000

0

0

0

0

6 000 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

6 000 000

6 000 000

0

0

0

0

6 000 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

1 005 472 277

705 519 029

0

299 953 248

0

0

1 005 472 277

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

667 519 029

667 519 029

0

0

0

0

667 519 029

 

4502.00

Riigile ja riigiasutustele (ü)

17 049 029

17 049 029

0

0

0

0

17 049 029

 

 

– toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks maavalitsustele

17 049 029

17 049 029

0

0

0

0

17 049 029

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

639 950 000

639 950 000

0

0

0

0

639 950 000

 

 

– energiasäästu sihtprogramm

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

 

 

– avalikult kasutatavate kohalike teede hoid

633 000 000

633 000 000

0

0

0

0

633 000 000

 

 

– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

4 450 000

4 450 000

0

0

0

0

4 450 000

 

4502.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele (ü)

10 520 000

10 520 000

0

0

0

0

10 520 000

 

 

– Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

10 520 000

10 520 000

0

0

0

0

10 520 000

 

4502.8

Muudele residentidele

337 953 248

38 000 000

0

299 953 248

0

0

337 953 248

 

 

– AS Tallinna Lennujaam

299 953 248

0

0

299 953 248

0

0

299 953 248

 

 

– AS Saarte Liinid (ü)

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

 

– Elektriraudtee AS (ü)

18 000 000

18 000 000

0

0

0

0

18 000 000

5

 

Tegevuskulud

163 932 735

137 395 028

2 915 000

22 422 707

0

1 200 000

163 932 735

6

 

Muud kulud

315 000

130 000

185 000

0

0

0

315 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

11 999 984

11 999 984

0

0

0

0

11 999 984

4

 

Eraldised (ü)

6 463 301

6 463 301

0

0

0

0

6 463 301

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

6 463 301

6 463 301

0

0

0

0

6 463 301

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

6 463 301

6 463 301

0

0

0

0

6 463 301

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

6 463 301

6 463 301

0

0

0

0

6 463 301

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

6 463 301

6 463 301

0

0

0

0

6 463 301

 

 

– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

82 586 442

82 586 442

0

0

0

0

82 586 442

 

 

– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx

334 651

334 651

0

0

0

0

334 651

5

 

Tegevuskulud (ü)

5 536 683

5 536 683

0

0

0

0

5 536 683

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

62 202 823

62 202 823

0

0

0

0

62 202 823

4

 

Eraldised (ü)

62 202 823

62 202 823

0

0

0

0

62 202 823

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

62 202 823

62 202 823

0

0

0

0

62 202 823

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

45 153 794

45 153 794

0

0

0

0

45 153 794

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

45 153 794

45 153 794

0

0

0

0

45 153 794

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

45 153 794

45 153 794

0

0

0

0

45 153 794

 

 

– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

42 765 012

42 765 012

0

0

0

0

42 765 012

 

 

– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx

2 388 782

2 388 782

0

0

0

0

2 388 782

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

17 049 029

17 049 029

0

0

0

0

17 049 029

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

17 049 029

17 049 029

0

0

0

0

17 049 029

 

4502.00

Riigile ja riigiasutustele

17 049 029

17 049 029

0

0

0

0

17 049 029

 

 

– toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks maavalitsustele

17 049 029

17 049 029

0

0

0

0

17 049 029

70000303. Konkurentsiamet

40 653 495

32 055 207

4 000

8 594 288

0

0

40 653 495

5

 

Tegevuskulud

40 414 295

31 816 007

4 000

8 594 288

0

0

40 414 295

4

 

Eraldised

236 200

236 200

0

0

0

0

236 200

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

236 200

236 200

0

0

0

0

236 200

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

236 200

236 200

0

0

0

0

236 200

 

4500.9

Mitteresidentidele

236 200

236 200

0

0

0

0

236 200

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

236 200

236 200

0

0

0

0

236 200

6

 

Muud kulud

3 000

3 000

0

0

0

0

3 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 396 078

1 396 078

0

0

0

0

1 396 078

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 396 078

1 396 078

0

0

0

0

1 396 078

70000800. Lennuamet

14 102 000

14 062 000

40 000

0

0

0

14 102 000

5

 

Tegevuskulud

14 099 000

14 059 000

40 000

0

0

0

14 099 000

6

 

Muud kulud

3 000

3 000

0

0

0

0

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70001490. Maanteeamet

840 090 000

815 390 000

24 700 000

0

0

0

840 090 000

4

 

Eraldised

1 190 000

1 190 000

0

0

0

0

1 190 000

 

41

Sotsiaaltoetused

475 000

475 000

0

0

0

0

475 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

475 000

475 000

0

0

0

0

475 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

475 000

475 000

0

0

0

0

475 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

715 000

715 000

0

0

0

0

715 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

715 000

715 000

0

0

0

0

715 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

715 000

715 000

0

0

0

0

715 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

715 000

715 000

0

0

0

0

715 000

5

 

Tegevuskulud

838 686 750

814 014 750

24 672 000

0

0

0

838 686 750

 

 

– tegevuskulud

24 672 000

0

24 672 000

0

0

0

24 672 000

 

 

– riigiteede hoid

814 014 750

814 014 750

0

0

0

0

814 014 750

6

 

Muud kulud

213 250

185 250

28 000

0

0

0

213 250

70003164. Patendiamet

21 269 700

21 089 700

180 000

0

0

0

21 269 700

4

 

Eraldised

900 000

900 000

0

0

0

0

900 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

900 000

900 000

0

0

0

0

900 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

900 000

900 000

0

0

0

0

900 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

900 000

900 000

0

0

0

0

900 000

 

 

– Euroopa Patendiorganisatsioon (a)

900 000

900 000

0

0

0

0

900 000

5

 

Tegevuskulud

20 333 000

20 153 000

180 000

0

0

0

20 333 000

6

 

Muud kulud

36 700

36 700

0

0

0

0

36 700

70003247. Tarbijakaitseamet

17 453 300

16 898 540

40 000

514 760

0

0

17 453 300

4

 

Eraldised

4 300

4 300

0

0

0

0

4 300

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

4 300

4 300

0

0

0

0

4 300

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

4 300

4 300

0

0

0

0

4 300

 

4500.9

Mitteresidentidele

4 300

4 300

0

0

0

0

4 300

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

4 300

4 300

0

0

0

0

4 300

5

 

Tegevuskulud

17 444 000

16 889 240

40 000

514 760

0

0

17 444 000

6

 

Muud kulud

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

745 240

745 240

0

0

0

0

745 240

5

 

Tegevuskulud (ü)

745 240

745 240

0

0

0

0

745 240

70002414. Veeteede Amet

522 297 000

190 741 000

4 000 000

327 556 000

0

0

522 297 000

4

 

Eraldised

335 556 000

8 000 000

0

327 556 000

0

0

335 556 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

335 556 000

8 000 000

0

327 556 000

0

0

335 556 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

335 556 000

8 000 000

0

327 556 000

0

0

335 556 000

 

4502.8

Muudele residentidele

335 556 000

8 000 000

0

327 556 000

0

0

335 556 000

 

 

– AS Saarte Liinid

213 090 000

8 000 000

0

205 090 000

0

0

213 090 000

 

 

– AS Tallinna Sadam

122 466 000

0

0

122 466 000

0

0

122 466 000

5

 

Tegevuskulud

186 291 000

182 391 000

3 900 000

0

0

0

186 291 000

 

 

– tegevuskulud

168 291 000

164 391 000

3 900 000

0

0

0

168 291 000

 

 

– talvine navigatsioon (ü)

18 000 000

18 000 000

0

0

0

0

18 000 000

6

 

Muud kulud

450 000

350 000

100 000

0

0

0

450 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

3 050 000

3 050 000

0

0

0

0

3 050 000

4

 

Eraldised (ü)

3 050 000

3 050 000

0

0

0

0

3 050 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

3 050 000

3 050 000

0

0

0

0

3 050 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

3 050 000

3 050 000

0

0

0

0

3 050 000

 

4502.8

Muudele residentidele

3 050 000

3 050 000

0

0

0

0

3 050 000

 

 

– AS Saarte Liinid

3 050 000

3 050 000

0

0

0

0

3 050 000

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

4 950 000

4 950 000

0

0

0

0

4 950 000

4

 

Eraldised (ü)

4 950 000

4 950 000

0

0

0

0

4 950 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

4 950 000

4 950 000

0

0

0

0

4 950 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

4 950 000

4 950 000

0

0

0

0

4 950 000

 

4502.8

Muudele residentidele

4 950 000

4 950 000

0

0

0

0

4 950 000

 

 

– AS Saarte Liinid

4 950 000

4 950 000

0

0

0

0

4 950 000

70003218. Tehnilise Järelevalve Amet

280 819 183

112 169 867

260 000

168 389 316

0

0

280 819 183

4

 

Eraldised

212 257 625

58 338 051

0

153 919 574

0

0

212 257 625

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

212 257 625

58 338 051

0

153 919 574

0

0

212 257 625

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

93 880

93 880

0

0

0

0

93 880

 

4500.9

Mitteresidentidele

93 880

93 880

0

0

0

0

93 880

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

93 880

93 880

0

0

0

0

93 880

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

212 163 745

58 244 171

0

153 919 574

0

0

212 163 745

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

28 041 523

21 244 171

0

6 797 352

0

0

28 041 523

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

28 041 523

21 244 171

0

6 797 352

0

0

28 041 523

 

4502.8

Muudele residentidele

184 122 222

37 000 000

0

147 122 222

0

0

184 122 222

 

 

– Elektriraudtee AS (ü)

37 000 000

37 000 000

0

0

0

0

37 000 000

 

 

– AS Eesti Raudtee

147 122 222

0

0

147 122 222

0

0

147 122 222

5

 

Tegevuskulud

68 508 978

53 779 236

260 000

14 469 742

0

0

68 508 978

6

 

Muud kulud

52 580

52 580

0

0

0

0

52 580

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

11 980 373

11 980 373

0

0

0

0

11 980 373

5

 

Tegevuskulud (ü)

11 980 373

11 980 373

0

0

0

0

11 980 373

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

21 244 171

21 244 171

0

0

0

0

21 244 171

4

 

Eraldised (ü)

21 244 171

21 244 171

0

0

0

0

21 244 171

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

21 244 171

21 244 171

0

0

0

0

21 244 171

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

21 244 171

21 244 171

0

0

0

0

21 244 171

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

21 244 171

21 244 171

0

0

0

0

21 244 171

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

21 244 171

21 244 171

0

0

0

0

21 244 171

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

109 458 385

108 948 385

510 000

0

0

0

109 458 385

4

 

Eraldised

444 880

444 880

0

0

0

0

444 880

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

444 880

444 880

0

0

0

0

444 880

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

444 880

444 880

0

0

0

0

444 880

 

4500.9

Mitteresidentidele

444 880

444 880

0

0

0

0

444 880

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

444 880

444 880

0

0

0

0

444 880

5

 

Tegevuskulud

108 949 000

108 439 000

510 000

0

0

0

108 949 000

 

 

– tegevuskulud

81 099 000

80 589 000

510 000

0

0

0

81 099 000

 

 

– tootmiskulud (a)

27 850 000

27 850 000

0

0

0

0

27 850 000

6

 

Muud kulud

64 505

64 505

0

0

0

0

64 505

70003193. Patendiraamatukogu

5 467 000

5 372 000

95 000

0

0

0

5 467 000

5

 

Tegevuskulud

5 467 000

5 372 000

95 000

0

0

0

5 467 000

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

163 508 834

66 413 641

7 000 000

90 095 193

0

0

163 508 834

4

 

Eraldised

96 305 528

15 869 028

0

80 436 500

0

0

96 305 528

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

96 305 528

15 869 028

0

80 436 500

0

0

96 305 528

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

7 000 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

7 000 000

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

7 000 000

 

 

– projekti «Küla Tee uuendus» raames maavalitsustele

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

7 000 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

89 305 528

8 869 028

0

80 436 500

0

0

89 305 528

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

89 305 528

8 869 028

0

80 436 500

0

0

89 305 528

 

4502.00

Riigile ja riigiasutustele (ü)

89 305 528

8 869 028

0

80 436 500

0

0

89 305 528

5

 

Tegevuskulud

67 203 306

50 544 613

7 000 000

9 658 693

0

0

67 203 306

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

6 493 113

6 493 113

0

0

0

0

6 493 113

4

 

Eraldised (ü)

6 145 500

6 145 500

0

0

0

0

6 145 500

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

6 145 500

6 145 500

0

0

0

0

6 145 500

 

 

– projekti «Infoühiskonna arendamine» raames teistele riigiasutustele

6 145 500

6 145 500

0

0

0

0

6 145 500

5

 

Tegevuskulud (ü)

347 613

347 613

0

0

0

0

347 613

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

3 223 528

3 223 528

0

0

0

0

3 223 528

4

 

Eraldised (ü)

2 723 528

2 723 528

0

0

0

0

2 723 528

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

2 723 528

2 723 528

0

0

0

0

2 723 528

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

2 723 528

2 723 528

0

0

0

0

2 723 528

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

2 723 528

2 723 528

0

0

0

0

2 723 528

 

4502.00

Riigile ja riigiasutustele

2 723 528

2 723 528

0

0

0

0

2 723 528

5

 

Tegevuskulud (ü)

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–334 267 308

–334 267 308

0

0

0

0

–334 267 308

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

–324 067 308

–324 067 308

0

0

0

0

–324 067 308

10.1

Finantsvarade suurenemine

–324 067 308

–324 067 308

0

0

0

0

–324 067 308

 

101.1

– väärtpaberite soetamine

–324 067 308

–324 067 308

0

0

0

0

–324 067 308

70003218. Tehnilise Järelevalve Amet

–200 000

–200 000

0

0

0

0

–200 000

20.6.

Kohustuste vähenemine

–200 000

–200 000

0

0

0

0

–200 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–200 000

–200 000

0

0

0

0

–200 000

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

–10 000 000

–10 000 000

0

0

0

0

–10 000 000

20.6.

Kohustuste vähenemine

–10 000 000

–10 000 000

0

0

0

0

–10 000 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–10 000 000

–10 000 000

0

0

0

0

–10 000 000

 

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 419 896 372

139 005 434

71 388 000

3 098 994 054

109 528 884

980 000

3 310 367 488

32

 

Kaupade ja teenuste müük

96 218 414

24 830 414

71 388 000

0

0

0

96 218 414

 

320

Riigilõivud

17 214 800

17 214 800

0

0

0

0

17 214 800

 

322

Kaupade ja teenuste müük

79 003 614

7 615 614

71 388 000

0

0

0

79 003 614

35

 

Toetused

3 209 502 938

0

0

3 098 994 054

109 528 884

980 000

3 099 974 054

38

 

Muud tulud

114 175 020

114 175 020

0

0

0

0

114 175 020

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

100 595 000

100 595 000

0

0

0

0

100 595 000

 

 

sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

62 330 000

62 330 000

0

0

0

0

62 330 000

 

382

Tulud varadelt

12 178 020

12 178 020

0

0

0

0

12 178 020

 

388

Muud tulud

1 402 000

1 402 000

0

0

0

0

1 402 000

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 352 596 773

2 071 705 835

71 388 000

3 098 994 054

109 528 884

980 000

5 243 067 889

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

102 757 621

92 802 167

7 387 954

1 777 500

790 000

0

101 967 621

 

 

sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü)

62 330 000

62 330 000

0

0

0

0

62 330 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

592 500

592 500

0

0

0

0

592 500

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

592 500

592 500

0

0

0

0

592 500

70000734. Põllumajandusministeerium

262 682 070

228 087 885

300 000

9 587 960

24 706 225

0

237 975 845

4

 

Eraldised

40 377 748

38 039 788

0

2 337 960

0

0

40 377 748

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

18 759 000

18 759 000

0

0

0

0

18 759 000

 

 

– Loomsete Jäätmete Käitlemise AS

18 759 000

18 759 000

0

0

0

0

18 759 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

21 618 748

19 280 788

0

2 337 960

0

0

21 618 748

 

 

– kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede

3 117 280

779 320

0

2 337 960

0

0

3 117 280

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

18 451 468

18 451 468

0

0

0

0

18 451 468

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

2 925 727

2 925 727

0

0

0

0

2 925 727

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

2 925 727

2 925 727

0

0

0

0

2 925 727

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

1 737 838

1 737 838

0

0

0

0

1 737 838

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

1 187 889

1 187 889

0

0

0

0

1 187 889

 

4500.8

Muudele residentidele

14 333 700

14 333 700

0

0

0

0

14 333 700

 

 

– MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

9 000 000

9 000 000

0

0

0

0

9 000 000

 

 

– MTÜ Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant

1 333 700

1 333 700

0

0

0

0

1 333 700

 

 

– Maaelu Edendamise Sihtasutus

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– mittetulundusühingud ja erialaliidud – ühistegevuse toetamine

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

1 192 041

1 192 041

0

0

0

0

1 192 041

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

1 192 041

1 192 041

0

0

0

0

1 192 041

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

4502.8

Muudele residentidele

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

 

– MTÜ Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

5

 

Tegevuskulud

222 198 594

189 987 369

255 000

7 250 000

24 706 225

0

197 492 369

6

 

Muud kulud

105 728

60 728

45 000

0

0

0

105 728

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

9 667 338

9 667 338

0

0

0

0

9 667 338

4

 

Eraldised (ü)

779 320

779 320

0

0

0

0

779 320

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

779 320

779 320

0

0

0

0

779 320

 

 

– kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede

779 320

779 320

0

0

0

0

779 320

5

 

Tegevuskulud (ü)

8 888 018

8 888 018

0

0

0

0

8 888 018

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

4 477 996 473

1 409 870 624

0

3 065 008 569

3 117 280

0

4 474 879 193

4

 

Eraldised

4 304 561 088

1 285 389 019

0

3 019 172 069

0

0

4 304 561 088

 

 

– riiklik arengukava

295 477 683

88 772 154

0

206 705 529

0

0

295 477 683

 

 

– maaelu arengukava

1 977 478 936

342 728 936

0

1 634 750 000

0

0

1 977 478 936

 

 

– maaelu arengukava tehnilise abi meede

52 855 998

13 213 998

0

39 642 000

0

0

52 855 998

 

 

– põllumajanduse turukorraldus

150 550 000

1 000 000

0

149 550 000

0

0

150 550 000

 

 

– koolipiimatoetus

27 000 000

12 000 000

0

15 000 000

0

0

27 000 000

 

 

– ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused

1 557 980 631

767 827 331

0

790 153 300

0

0

1 557 980 631

 

 

– teavitamis- ja müügiedendustoetus

3 200 000

1 200 000

0

2 000 000

0

0

3 200 000

 

 

– maaelu ja põllumajanduse arendamine

46 600 000

46 600 000

0

0

0

0

46 600 000

 

 

– kalanduse rakenduskava

186 517 840

8 146 600

0

178 371 240

0

0

186 517 840

 

 

– kalanduse turukorraldus

3 000 000

0

0

3 000 000

0

0

3 000 000

 

 

– kalanduse arengutoetused

3 900 000

3 900 000

0

0

0

0

3 900 000

5

 

Tegevuskulud

173 235 385

124 281 605

0

45 836 500

3 117 280

0

170 118 105

 

 

sealhulgas SAPARDi tagasimaksed

3 700 000

3 700 000

0

0

0

0

3 700 000

6

 

Muud kulud

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

401 401 800

401 401 800

0

0

0

0

401 401 800

4

 

Eraldised (ü)

393 395 022

393 395 022

0

0

0

0

393 395 022

 

 

– riiklik arengukava

88 772 154

88 772 154

0

0

0

0

88 772 154

 

 

– maaelu arengukava

281 062 270

281 062 270

0

0

0

0

281 062 270

 

 

– maaelu arengukava tehnilise abi meede

13 213 998

13 213 998

0

0

0

0

13 213 998

 

 

– põllumajanduse turukorraldus

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– teavitamis- ja müügiedendustoetus

1 200 000

1 200 000

0

0

0

0

1 200 000

 

 

– kalanduse rakenduskava

8 146 600

8 146 600

0

0

0

0

8 146 600

5

 

Tegevuskulud (ü)

8 006 778

8 006 778

0

0

0

0

8 006 778

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

61 666 666

61 666 666

0

0

0

0

61 666 666

4

 

Eraldised (ü)

61 666 666

61 666 666

0

0

0

0

61 666 666

 

 

– maaelu arengukava

61 666 666

61 666 666

0

0

0

0

61 666 666

70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

210 024 987

180 006 224

11 900 000

18 118 763

0

0

210 024 987

4

 

Eraldised

394 000

394 000

0

0

0

0

394 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

394 000

394 000

0

0

0

0

394 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

394 000

394 000

0

0

0

0

394 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

394 000

394 000

0

0

0

0

394 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

394 000

394 000

0

0

0

0

394 000

5

 

Tegevuskulud

209 607 234

179 588 471

11 900 000

18 118 763

0

0

209 607 234

6

 

Muud kulud

23 753

23 753

0

0

0

0

23 753

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

35 758 871

35 758 871

0

0

0

0

35 758 871

5

 

Tegevuskulud (ü)

35 758 871

35 758 871

0

0

0

0

35 758 871

70000071. Taimetoodangu Inspektsioon

55 757 384

49 350 384

4 700 000

1 707 000

0

0

55 757 384

4

 

Eraldised

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

5

 

Tegevuskulud

55 303 041

48 896 041

4 700 000

1 707 000

0

0

55 303 041

6

 

Muud kulud

4 343

4 343

0

0

0

0

4 343

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

257 185

257 185

0

0

0

0

257 185

5

 

Tegevuskulud (ü)

257 185

257 185

0

0

0

0

257 185

70000036. Jõudluskontrolli Keskus

18 880 312

9 300 312

9 580 000

0

0

0

18 880 312

4

 

Eraldised

205 900

0

205 900

0

0

0

205 900

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

205 900

0

205 900

0

0

0

205 900

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

205 900

0

205 900

0

0

0

205 900

 

4500.9

Mitteresidentidele

205 900

0

205 900

0

0

0

205 900

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

205 900

0

205 900

0

0

0

205 900

5

 

Tegevuskulud

17 174 412

9 300 312

7 874 100

0

0

0

17 174 412

6

 

Muud kulud

1 500 000

0

1 500 000

0

0

0

1 500 000

70000059. Maamajanduse Infokeskus

15 132 528

6 575 266

650 000

1 357 262

6 550 000

0

8 582 528

5

 

Tegevuskulud

15 012 528

6 575 266

530 000

1 357 262

6 550 000

0

8 462 528

6

 

Muud kulud

120 000

0

120 000

0

0

0

120 000

70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo

1 797 600

1 747 600

50 000

0

0

0

1 797 600

5

 

Tegevuskulud

1 797 600

1 747 600

50 000

0

0

0

1 797 600

70000042. Põllumajandusuuringute Keskus

47 576 100

23 039 100

6 500 000

1 437 000

16 600 000

0

30 976 100

4

 

Eraldised

120 000

120 000

0

0

0

0

120 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

120 000

120 000

0

0

0

0

120 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

120 000

120 000

0

0

0

0

120 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

120 000

120 000

0

0

0

0

120 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

120 000

120 000

0

0

0

0

120 000

5

 

Tegevuskulud

47 333 619

22 896 619

6 450 000

1 437 000

16 550 000

0

30 783 619

6

 

Muud kulud

122 481

22 481

50 000

0

50 000

0

72 481

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

375 519

375 519

0

0

0

0

375 519

5

 

Tegevuskulud (ü)

375 519

375 519

0

0

0

0

375 519

70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

55 887 508

4 264 357

14 132 046

0

37 491 105

0

18 396 403

5

 

Tegevuskulud

53 328 051

4 264 357

11 581 346

0

37 482 348

0

15 845 703

6

 

Muud kulud

2 559 457

0

2 550 700

0

8 757

0

2 550 700

Maaparandusbürood

47 143 285

42 937 285

746 000

0

3 460 000

0

43 683 285

5

 

Tegevuskulud

47 133 857

42 927 857

746 000

0

3 460 000

0

43 673 857

6

 

Muud kulud

9 428

9 428

0

0

0

0

9 428

Põllumajandusmuuseumid

15 129 237

14 417 237

692 000

0

20 000

0

15 109 237

5

 

Tegevuskulud

15 100 940

14 413 940

667 000

0

20 000

0

15 080 940

6

 

Muud kulud

28 297

3 297

25 000

0

0

0

28 297

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused

41 831 668

9 307 394

14 750 000

0

16 794 274

980 000

25 037 394

5

 

Tegevuskulud

41 235 074

9 268 800

14 254 000

0

16 732 274

980 000

24 502 800

6

 

Muud kulud

596 594

38 594

496 000

0

62 000

0

534 594

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–4 860 000

–4 860 000

0

0

0

0

–4 860 000

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

–4 860 000

–4 860 000

0

0

0

0

–4 860 000

10.1

Finantsvarade suurenemine

–100 000 000

–100 000 000

0

0

0

0

–100 000 000

1032.1.9

– laenude andmine mitteresidentidele

–100 000 000

–100 000 000

0

0

0

0

–100 000 000

10.2

Finantsvarade vähenemine

95 140 000

95 140 000

0

0

0

0

95 140 000

 

1032.2

– mitteresidentidele antud laenude tagasimaksed

95 140 000

95 140 000

0

0

0

0

95 140 000

 

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

80 483 448 025

80 397 039 003

1 680 000

84 729 022

0

0

80 483 448 025

30

 

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

79 433 458 000

79 433 458 000

0

0

0

0

79 433 458 000

 

300

Tulumaks

8 715 000 000

8 715 000 000

0

0

0

0

8 715 000 000

 

302

Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed

32 960 000 000

32 960 000 000

0

0

0

0

32 960 000 000

 

303

Omandimaksud

71 958 000

71 958 000

0

0

0

0

71 958 000

 

3031

Raskeveokimaks

71 958 000

71 958 000

0

0

0

0

71 958 000

 

304

Maksud kaupadelt ja teenustelt

37 042 500 000

37 042 500 000

0

0

0

0

37 042 500 000

 

3040

Käibemaks

25 990 000 000

25 990 000 000

0

0

0

0

25 990 000 000

 

3042

Aktsiisid

10 420 500 000

10 420 500 000

0

0

0

0

10 420 500 000

 

3043

Hasartmängumaks

632 000 000

632 000 000

0

0

0

0

632 000 000

 

305

Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt

644 000 000

644 000 000

0

0

0

0

644 000 000

 

3050

Tollimaks

644 000 000

644 000 000

0

0

0

0

644 000 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

9 886 001

8 206 001

1 680 000

0

0

0

9 886 001

 

320

Riigilõivud

7 900 001

7 900 001

0

0

0

0

7 900 001

 

322

Kaupade ja teenuste müük

1 986 000

306 000

1 680 000

0

0

0

1 986 000

35

 

Toetused

84 729 022

0

0

84 729 022

0

0

84 729 022

38

 

Muud tulud

955 375 002

955 375 002

0

0

0

0

955 375 002

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

 

382

Tulud varadelt

932 325 000

932 325 000

0

0

0

0

932 325 000

 

388

Muud tulud

22 950 002

22 950 002

0

0

0

0

22 950 002

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

4 973 138 775

4 886 549 753

1 860 000

84 729 022

0

0

4 973 138 775

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

129 030 481

122 896 000

0

6 134 481

0

0

129 030 481

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 250 000

1 250 000

0

0

0

0

1 250 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

1 250 000

1 250 000

0

0

0

0

1 250 000

70000272. Rahandusministeerium

1 355 254 251

1 288 266 301

200 000

66 787 950

0

0

1 355 254 251

4

 

Eraldised

996 163 249

949 724 449

0

46 438 800

0

0

996 163 249

 

41

Sotsiaaltoetused

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

 

– õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (a)

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

170 374 249

123 935 449

0

46 438 800

0

0

170 374 249

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

170 374 249

123 935 449

0

46 438 800

0

0

170 374 249

 

 

– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

46 438 800

0

0

46 438 800

0

0

46 438 800

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

64 868 949

64 868 949

0

0

0

0

64 868 949

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

6 900 000

6 900 000

0

0

0

0

6 900 000

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine (a)

4 098 496

4 098 496

0

0

0

0

4 098 496

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt (a)

2 801 504

2 801 504

0

0

0

0

2 801 504

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

57 968 949

57 968 949

0

0

0

0

57 968 949

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine (a)

34 432 684

34 432 684

0

0

0

0

34 432 684

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt (a)

23 536 265

23 536 265

0

0

0

0

23 536 265

 

4500.8

Muudele residentidele

59 000 000

59 000 000

0

0

0

0

59 000 000

 

 

– õppelaenude riigitagatis (a)

59 000 000

59 000 000

0

0

0

0

59 000 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

66 500

66 500

0

0

0

0

66 500

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

66 500

66 500

0

0

0

0

66 500

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

820 789 000

820 789 000

0

0

0

0

820 789 000

 

452.0

Valitsussektorisisesed toetused

820 789 000

820 789 000

0

0

0

0

820 789 000

 

452.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

820 789 000

820 789 000

0

0

0

0

820 789 000

 

 

– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a)

820 789 000

820 789 000

0

0

0

0

820 789 000

5

 

Tegevuskulud

244 791 002

224 241 852

200 000

20 349 150

0

0

244 791 002

 

 

– tegevuskulud

161 680 052

161 680 052

0

0

0

0

161 680 052

 

55

Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud (a)

13 200 000

13 200 000

0

0

0

0

13 200 000

6

 

Muud kulud

114 300 000

114 300 000

0

0

0

0

114 300 000

 

 

– intressikulud (a)

74 000 000

74 000 000

0

0

0

0

74 000 000

 

 

– maamaksukulud (a)

40 000 000

40 000 000

0

0

0

0

40 000 000

 

 

– kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a)

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

4 591 273

4 591 273

0

0

0

0

4 591 273

5

 

Tegevuskulud (ü)

4 591 273

4 591 273

0

0

0

0

4 591 273

70000349. Maksu- ja Tolliamet

3 351 191 493

3 345 051 493

660 000

5 480 000

0

0

3 351 191 493

4

 

Eraldised

2 638 876 500

2 638 876 500

0

0

0

0

2 638 876 500

 

41

Sotsiaaltoetused

2 638 296 500

2 638 296 500

0

0

0

0

2 638 296 500

 

410

Sotsiaalkindlustustoetused

2 638 296 500

2 638 296 500

0

0

0

0

2 638 296 500

 

4103

Riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondi (a)

2 638 296 500

2 638 296 500

0

0

0

0

2 638 296 500

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

580 000

580 000

0

0

0

0

580 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

580 000

580 000

0

0

0

0

580 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

30 000

30 000

0

0

0

0

30 000

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

30 000

30 000

0

0

0

0

30 000

 

 

– Sisekaitseakadeemia

30 000

30 000

0

0

0

0

30 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

550 000

550 000

0

0

0

0

550 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

550 000

550 000

0

0

0

0

550 000

5

 

Tegevuskulud

703 058 993

696 918 993

660 000

5 480 000

0

0

703 058 993

 

 

– tegevuskulud

648 818 993

648 818 993

0

0

0

0

648 818 993

 

55

Maksumärgid (a)

22 000 000

22 000 000

0

0

0

0

22 000 000

6

 

Muud kulud

9 256 000

9 256 000

0

0

0

0

9 256 000

 

 

– muud kulud

2 256 000

2 256 000

0

0

0

0

2 256 000

 

65

Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

7 000 000

 

6503

Intressi- ja viivisekulud muudelt kohustustelt

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

7 000 000

 

 

– intressikulud (a)

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

7 000 000

70000332. Statistikaamet

126 052 550

118 725 959

1 000 000

6 326 591

0

0

126 052 550

5

 

Tegevuskulud

126 052 550

118 725 959

1 000 000

6 326 591

0

0

126 052 550

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 917 410

1 917 410

0

0

0

0

1 917 410

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 917 410

1 917 410

0

0

0

0

1 917 410

70003170. Riigihangete Amet

11 610 000

11 610 000

0

0

0

0

11 610 000

5

 

Tegevuskulud

11 610 000

11 610 000

0

0

0

0

11 610 000

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

3 333 310 810

3 333 310 810

0

0

0

0

3 333 310 810

70000272. Rahandusministeerium

3 333 310 810

3 333 310 810

0

0

0

0

3 333 310 810

10.1

Finantsvarade suurenemine

3 414 310 810

3 414 310 810

0

0

0

0

3 414 310 810

 

1009.1

Hoiuste suurendamine eelarve ülejäägi ja sihtasutuste jääkide arvel

3 593 821 320

3 593 821 320

0

0

0

0

3 593 821 320

1019.1.9

– välismaiste osaluste ost

–146 155 000

–146 155 000

0

0

0

0

–146 155 000

 

1032.1

– laenude andmine

–100 000 000

–100 000 000

0

0

0

0

–100 000 000

1009.1.8

– riikliku pensionikindlustuse reservi suurenemine

66 644 490

66 644 490

0

0

0

0

66 644 490

10.2

Finantsvarade vähenemine

80 000 000

80 000 000

0

0

0

0

80 000 000

 

1032.2

– antud laenude tagasimaksed

80 000 000

80 000 000

0

0

0

0

80 000 000

20.6

Kohustuste vähenemine

–161 000 000

–161 000 000

0

0

0

0

–161 000 000

2081.6.9

– võetud laenude tagasimaksed mitteresidentidele

–161 000 000

–161 000 000

0

0

0

0

–161 000 000

 

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

2 598 522 331

728 165 273

33 691 850

1 151 437 577

647 188 111

38 039 520

1 951 334 220

32

 

Kaupade ja teenuste müük

116 211 138

82 519 288

33 691 850

0

0

0

116 211 138

 

320

Riigilõivud

80 647 300

80 647 300

0

0

0

0

80 647 300

 

322

Kaupade ja teenuste müük

35 563 838

1 871 988

33 691 850

0

0

0

35 563 838

35

 

Toetused

1 836 665 208

0

0

1 151 437 577

647 188 111

38 039 520

1 189 477 097

38

 

Muud tulud

645 645 985

645 645 985

0

0

0

0

645 645 985

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

392 346 985

392 346 985

0

0

0

0

392 346 985

 

 

sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

74 671 323

74 671 323

0

0

0

0

74 671 323

 

382

Tulud varadelt

6 380 000

6 380 000

0

0

0

0

6 380 000

 

388

Muud tulud

246 919 000

246 919 000

0

0

0

0

246 919 000

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

6 535 985 743

4 665 628 685

33 691 850

1 151 437 577

647 188 111

38 039 520

5 888 797 632

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

424 397 178

236 834 267

0

187 562 911

0

0

424 397 178

 

 

sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü)

74 671 323

74 671 323

0

0

0

0

74 671 323

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

32 419 389

32 419 389

0

0

0

0

32 419 389

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

32 419 389

32 419 389

0

0

0

0

32 419 389

70000562. Siseministeerium

343 161 242

322 291 917

35 000

18 834 325

0

2 000 000

343 161 242

4

 

Eraldised

131 987 610

117 256 256

0

14 731 354

0

0

131 987 610

 

41

Sotsiaaltoetused

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

4134

Õppetoetused

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

131 939 010

117 207 656

0

14 731 354

0

0

131 939 010

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

131 939 010

117 207 656

0

14 731 354

0

0

131 939 010

 

 

– Pagulasfond, Euroopa Liidu Välispiiride Fond, Integratsioonifond

18 731 038

3 999 684

0

14 731 354

0

0

18 731 038

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

23 072 972

23 072 972

0

0

0

0

23 072 972

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

16 172 972

16 172 972

0

0

0

0

16 172 972

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

9 606 502

9 606 502

0

0

0

0

9 606 502

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

6 566 470

6 566 470

0

0

0

0

6 566 470

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

3 900 000

3 900 000

0

0

0

0

3 900 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Migratsioonifond

3 900 000

3 900 000

0

0

0

0

3 900 000

 

4500.8

Muudele residentidele

90 000 000

90 000 000

0

0

0

0

90 000 000

 

 

– erakonnad

90 000 000

90 000 000

0

0

0

0

90 000 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

135 000

135 000

0

0

0

0

135 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

135 000

135 000

0

0

0

0

135 000

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

8 600

8 600

0

0

0

0

8 600

 

452.8

Muudele residentidele

8 600

8 600

0

0

0

0

8 600

5

 

Tegevuskulud

211 083 632

204 945 661

35 000

4 102 971

0

2 000 000

211 083 632

6

 

Muud kulud

90 000

90 000

0

0

0

0

90 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

3 999 684

3 999 684

0

0

0

0

3 999 684

4

 

Eraldised (ü)

3 999 684

3 999 684

0

0

0

0

3 999 684

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

3 999 684

3 999 684

0

0

0

0

3 999 684

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

3 999 684

3 999 684

0

0

0

0

3 999 684

70000591. Kaitsepolitseiamet

253 629 000

253 629 000

0

0

0

0

253 629 000

6

 

Muud kulud

253 629 000

253 629 000

0

0

0

0

253 629 000

70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

226 875 972

226 873 972

2 000

0

0

0

226 875 972

4

 

Eraldised

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

41

Sotsiaaltoetused

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

5

 

Tegevuskulud

226 810 972

226 808 972

2 000

0

0

0

226 810 972

6

 

Muud kulud

25 000

25 000

0

0

0

0

25 000

70005186. Piirivalveamet

653 881 797

645 381 797

8 500 000

0

0

0

653 881 797

5

 

Tegevuskulud

653 178 957

645 128 957

8 050 000

0

0

0

653 178 957

6

 

Muud kulud

702 840

252 840

450 000

0

0

0

702 840

70000728. Politseiamet

1 594 918 450

1 579 782 320

1 123 350

9 882 780

0

4 130 000

1 594 918 450

4

 

Eraldised

4 114 400

4 114 400

0

0

0

0

4 114 400

 

41

Sotsiaaltoetused

2 580 400

2 580 400

0

0

0

0

2 580 400

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

1 930 400

1 930 400

0

0

0

0

1 930 400

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

1 930 400

1 930 400

0

0

0

0

1 930 400

 

414

Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele

650 000

650 000

0

0

0

0

650 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 534 000

1 534 000

0

0

0

0

1 534 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

1 534 000

1 534 000

0

0

0

0

1 534 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

1 534 000

1 534 000

0

0

0

0

1 534 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

1 534 000

1 534 000

0

0

0

0

1 534 000

5

 

Tegevuskulud

1 575 651 950

1 560 515 820

1 123 350

9 882 780

0

4 130 000

1 575 651 950

6

 

Muud kulud

15 152 100

15 152 100

0

0

0

0

15 152 100

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

3 094 630

3 094 630

0

0

0

0

3 094 630

5

 

Tegevuskulud (ü)

3 094 630

3 094 630

0

0

0

0

3 094 630

70000585. Päästeamet

804 262 424

791 004 112

3 000 000

0

1 248 792

9 009 520

803 013 632

4

 

Eraldised

2 565 292

2 565 292

0

0

0

0

2 565 292

 

41

Sotsiaaltoetused

874 292

874 292

0

0

0

0

874 292

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

334 292

334 292

0

0

0

0

334 292

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

334 292

334 292

0

0

0

0

334 292

 

414

Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele

540 000

540 000

0

0

0

0

540 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 691 000

1 691 000

0

0

0

0

1 691 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

1 366 000

1 366 000

0

0

0

0

1 366 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– päästeteenistujate vanaduspensioni suurendus

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

4500.8

Muudele residentidele

350 000

350 000

0

0

0

0

350 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

16 000

16 000

0

0

0

0

16 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

16 000

16 000

0

0

0

0

16 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

325 000

325 000

0

0

0

0

325 000

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

325 000

325 000

0

0

0

0

325 000

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

325 000

325 000

0

0

0

0

325 000

5

 

Tegevuskulud

801 273 132

788 014 820

3 000 000

0

1 248 792

9 009 520

800 024 340

6

 

Muud kulud

424 000

424 000

0

0

0

0

424 000

70004465. Sisekaitseakadeemia

159 044 886

145 603 405

11 901 000

1 540 481

0

0

159 044 886

4

 

Eraldised

8 650 102

8 650 102

0

0

0

0

8 650 102

 

41

Sotsiaaltoetused

8 543 232

8 543 232

0

0

0

0

8 543 232

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

8 543 232

8 543 232

0

0

0

0

8 543 232

 

4134

Õppetoetused

8 543 232

8 543 232

0

0

0

0

8 543 232

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

56 374

56 374

0

0

0

0

56 374

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

56 374

56 374

0

0

0

0

56 374

 

4500.9

Mitteresidentidele

56 374

56 374

0

0

0

0

56 374

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

56 374

56 374

0

0

0

0

56 374

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

50 496

50 496

0

0

0

0

50 496

 

452.8

Muudele residentidele

50 496

50 496

0

0

0

0

50 496

5

 

Tegevuskulud

150 258 424

136 860 943

11 857 000

1 540 481

0

0

150 258 424

6

 

Muud kulud

136 360

92 360

44 000

0

0

0

136 360

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

393 430

393 430

0

0

0

0

393 430

5

 

Tegevuskulud (ü)

393 430

393 430

0

0

0

0

393 430

70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala)

2 075 814 794

464 227 895

9 130 500

933 617 080

645 939 319

22 900 000

1 429 875 475

70000562. Siseministeerium

1 188 172 733

262 475 653

0

925 697 080

0

0

1 188 172 733

4

 

Eraldised

1 178 336 033

259 060 653

0

919 275 380

0

0

1 178 336 033

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

900 000

900 000

0

0

0

0

900 000

 

 

– Eesti Kaardikeskus

900 000

900 000

0

0

0

0

900 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 177 436 033

258 160 653

0

919 275 380

0

0

1 177 436 033

 

 

– maakondliku arendustegevuse toetamine

6 220 000

0

0

6 220 000

0

0

6 220 000

 

 

– kodanikuühiskonna sihtkapital

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

 

– kohaliku omavalitsuse suunalise infoühiskonna arengu toetamine

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

 

– regionaalarengu programmid

11 873 285

11 873 285

0

0

0

0

11 873 285

 

 

– hajaasustuse infrastruktuuri programm

51 291 232

51 291 232

0

0

0

0

51 291 232

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

1 084 101 516

171 046 136

0

913 055 380

0

0

1 084 101 516

 

 

– Vene Föderatsiooni viisade kompenseerimine

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– toetuste kaasfinantseerimine

110 000

110 000

0

0

0

0

110 000

 

 

– Norra-EMP finantsmehhanism

15 515 077

0

0

15 515 077

0

0

15 515 077

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

1 020 626 362

149 021 336

0

871 605 026

0

0

1 020 626 362

 

 

– rahvastikuregister

1 650 000

1 650 000

0

0

0

0

1 650 000

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

15 332 274

15 332 274

0

0

0

0

15 332 274

 

 

– maakondlikud arendustoetused maavalitsustele

8 000 000

8 000 000

0

0

0

0

8 000 000

 

 

– maavalitsused – osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides

782 274

782 274

0

0

0

0

782 274

 

 

– maavalitsused – osalemine maaparandusühistutes ja muude kohustuste täitmine

6 550 000

6 550 000

0

0

0

0

6 550 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

422 081

422 081

0

0

0

0

422 081

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

1 003 222 007

131 616 981

0

871 605 026

0

0

1 003 222 007

 

 

sealhulgas hasartmängumaksu laekumisest regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (a)

80 264 000

80 264 000

0

0

0

0

80 264 000

 

4500.8

Muudele residentidele

46 690 077

20 754 800

0

25 935 277

0

0

46 690 077

 

4500.9

Mitteresidentidele

160 000

160 000

0

0

0

0

160 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

160 000

160 000

0

0

0

0

160 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

950 000

950 000

0

0

0

0

950 000

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

4502.8

Muudele residentidele

800 000

800 000

0

0

0

0

800 000

5

 

Tegevuskulud

9 836 700

3 415 000

0

6 421 700

0

0

9 836 700

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

13 954 746

13 954 746

0

0

0

0

13 954 746

4

 

Eraldised (ü)

10 642 781

10 642 781

0

0

0

0

10 642 781

5

 

Tegevuskulud (ü)

3 311 965

3 311 965

0

0

0

0

3 311 965

Maavalitsused

887 642 061

201 752 242

9 130 500

7 920 000

645 939 319

22 900 000

241 702 742

4

 

Eraldised

682 488 319

4 614 000

1 115 000

7 920 000

645 939 319

22 900 000

36 549 000

 

 

– muude toetuste arvel planeeritavad kulud

22 900 000

0

0

0

0

22 900 000

22 900 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

659 588 319

4 614 000

1 115 000

7 920 000

645 939 319

0

13 649 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

642 539 290

4 614 000

1 115 000

7 920 000

628 890 290

0

13 649 000

 

 

– laste riiklik hoolekanne

234 011 026

0

0

0

234 011 026

0

0

 

 

– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes

3 397 284

0

0

0

3 397 284

0

0

 

 

– proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele

80 239 476

0

0

0

80 239 476

0

0

 

 

– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud

200 000

0

0

0

200 000

0

0

 

 

– maanteetranspordi korraldamine

245 000 000

0

0

0

245 000 000

0

0

 

 

– vee- ja õhutranspordi korraldamine

42 000 000

0

0

0

42 000 000

0

0

 

 

– maakonnamuuseumide ja spordibaaside ülalpidamine

5 463 504

0

0

0

5 463 504

0

0

 

 

– riigikoolide ülalpidamine

18 579 000

0

0

0

18 579 000

0

0

 

 

– hallatavate asutuste majandustegevusest laekuvate tulude arvel tehtavad kulud

1 115 000

0

1 115 000

0

0

0

1 115 000

 

 

– sihtasutuste Lõuna-Eesti Turism ja Põhja-Eesti Turism liikmemaksud

700 000

700 000

0

0

0

0

700 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

11 834 000

3 914 000

0

7 920 000

0

0

11 834 000

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

7 920 000

0

0

7 920 000

0

0

7 920 000

 

 

– projekt «Kuressaare kindlus»

7 920 000

0

0

7 920 000

0

0

7 920 000

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

3 914 000

3 914 000

0

0

0

0

3 914 000

 

 

– Tallinna Linnavalitsus – tervishoiu- ja perekonnaseisualane tegevus

3 914 000

3 914 000

0

0

0

0

3 914 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

17 049 029

0

0

0

17 049 029

0

0

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

17 049 029

0

0

0

17 049 029

0

0

 

4502.00

Riigile ja riigiasutustele

17 049 029

0

0

0

17 049 029

0

0

 

 

– vee- ja õhutranspordi korraldamine

17 049 029

0

0

0

17 049 029

0

0

5

 

Tegevuskulud

204 928 907

196 978 007

7 950 900

0

0

0

204 928 907

 

 

– tegevuskulud

204 928 907

196 978 007

7 950 900

0

0

0

204 928 907

6

 

Muud kulud

224 835

160 235

64 600

0

0

0

224 835

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–6 633 705

–6 633 705

0

0

0

0

–6 633 705

70000728. Politseiamet

–6 633 705

–6 633 705

0

0

0

0

–6 633 705

10.1

Finantsvarade suurenemine

–400 000

–400 000

0

0

0

0

–400 000

 

1032.1

– laenude andmine

–400 000

–400 000

0

0

0

0

–400 000

20.6

Kohustuste vähenemine

–6 233 705

–6 233 705

0

0

0

0

–6 233 705

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–6 233 705

–6 233 705

0

0

0

0

–6 233 705

 

 

sealhulgas Viru Vangla kapitalirendi maksed

–6 233 705

–6 233 705

0

0

0

0

–6 233 705

 

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

792 913 083

18 612 000

47 765 000

686 956 083

39 580 000

0

753 333 083

32

 

Kaupade ja teenuste müük

51 347 000

3 582 000

47 765 000

0

0

0

51 347 000

 

320

Riigilõivud

3 582 000

3 582 000

0

0

0

0

3 582 000

 

322

Kaupade ja teenuste müük

47 765 000

0

47 765 000

0

0

0

47 765 000

35

 

Toetused

726 536 083

0

0

686 956 083

39 580 000

0

686 956 083

38

 

Muud tulud

15 030 000

15 030 000

0

0

0

0

15 030 000

 

388

Muud tulud

15 030 000

15 030 000

0

0

0

0

15 030 000

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

40 155 337 506

39 382 202 150

46 599 273

686 956 083

39 580 000

0

40 115 757 506

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

162 960 807

103 279 391

3 790 000

55 891 416

0

0

162 960 807

 

158

sealhulgas ravimivarud

26 500 000

26 500 000

0

0

0

0

26 500 000

 

158

sealhulgas vaktsiinid

34 342 430

34 342 430

0

0

0

0

34 342 430

 

158

sealhulgas diagnostikumid ja laboritarvikud

3 392 000

1 592 000

1 800 000

0

0

0

3 392 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

9 190 524

9 190 524

0

0

0

0

9 190 524

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

9 190 524

9 190 524

0

0

0

0

9 190 524

70001952. Sotsiaalministeerium

14 767 975 992

14 235 737 557

350 000

531 888 435

0

0

14 767 975 992

4

 

Eraldised

14 516 352 766

14 089 906 938

0

426 445 828

0

0

14 516 352 766

 

 

– sotsiaalkaitse eraldised

57 693 770

15 290 788

0

42 402 982

0

0

57 693 770

 

 

– ravikindlustuseta isikute vältimatu ravi

100 894 000

100 894 000

0

0

0

0

100 894 000

 

 

– tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks

4 729 136

709 370

0

4 019 766

0

0

4 729 136

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

14 353 035 860

13 973 012 780

0

380 023 080

0

0

14 353 035 860

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

13 818 059 780

13 818 059 780

0

0

0

0

13 818 059 780

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

13 715 158 684

13 715 158 684

0

0

0

0

13 715 158 684

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

1 927 620

1 927 620

0

0

0

0

1 927 620

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

1 318 010

1 318 010

0

0

0

0

1 318 010

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

317 847 786

317 847 786

0

0

0

0

317 847 786

 

 

– laste riiklik hoolekanne (ü)

234 011 026

234 011 026

0

0

0

0

234 011 026

 

 

– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes (ü)

3 397 284

3 397 284

0

0

0

0

3 397 284

 

 

– proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele

80 239 476

80 239 476

0

0

0

0

80 239 476

 

 

– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

45 000

45 000

0

0

0

0

45 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

13 375 370 268

13 375 370 268

0

0

0

0

13 375 370 268

 

 

– tervishoiuteenuse osutajate ehitiste kulumi katmine

125 100 000

125 100 000

0

0

0

0

125 100 000

 

 

– Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a)

13 033 959 320

13 033 959 320

0

0

0

0

13 033 959 320

 

 

– viljatusravi hüvitamine

100 000 000

100 000 000

0

0

0

0

100 000 000

 

 

– Tartu Ülikool – residentuurikulud

108 300 948

108 300 948

0

0

0

0

108 300 948

 

 

– Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu

8 010 000

8 010 000

0

0

0

0

8 010 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

18 650 000

18 650 000

0

0

0

0

18 650 000

 

 

– Eesti E-tervise Sihtasutus

18 650 000

18 650 000

0

0

0

0

18 650 000

 

4500.8

Muudele residentidele

100 966 656

100 966 656

0

0

0

0

100 966 656

 

 

– hasartmängumaksu laekumisest pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a)

74 928 656

74 928 656

0

0

0

0

74 928 656

 

 

– Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a)

24 648 000

24 648 000

0

0

0

0

24 648 000

 

 

– muudele residentidele

1 390 000

1 390 000

0

0

0

0

1 390 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

1 934 440

1 934 440

0

0

0

0

1 934 440

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

1 934 440

1 934 440

0

0

0

0

1 934 440

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

534 976 080

154 953 000

0

380 023 080

0

0

534 976 080

 

 

– haiglavõrgu arendamine

260 603 080

0

0

260 603 080

0

0

260 603 080

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

121 955 000

121 955 000

0

0

0

0

121 955 000

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

24 055 000

24 055 000

0

0

0

0

24 055 000

 

4502.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

97 900 000

97 900 000

0

0

0

0

97 900 000

 

 

– SihtasutusTartu Ülikooli Kliinikum (ü)

97 900 000

97 900 000

0

0

0

0

97 900 000

 

4502.8

Muudele residentidele

152 418 000

32 998 000

0

119 420 000

0

0

152 418 000

 

 

– AS Hoolekandeteenused

144 078 000

24 658 000

0

119 420 000

0

0

144 078 000

 

 

– muudele residentidele

8 340 000

8 340 000

0

0

0

0

8 340 000

5

 

Tegevuskulud

251 583 226

145 790 619

350 000

105 442 607

0

0

251 583 226

6

 

Muud kulud

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

29 088 396

29 088 396

0

0

0

0

29 088 396

4

 

Eraldised (ü)

21 014 864

21 014 864

0

0

0

0

21 014 864

5

 

Tegevuskulud (ü)

8 073 532

8 073 532

0

0

0

0

8 073 532

70003477. Ravimiamet

26 148 596

5 674 323

20 474 273

0

0

0

26 148 596

4

 

Eraldised

390 000

390 000

0

0

0

0

390 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

390 000

390 000

0

0

0

0

390 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

390 000

390 000

0

0

0

0

390 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

390 000

390 000

0

0

0

0

390 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

390 000

390 000

0

0

0

0

390 000

5

 

Tegevuskulud

25 397 481

5 284 323

20 113 158

0

0

0

25 397 481

6

 

Muud kulud

361 115

0

361 115

0

0

0

361 115

70001975. Sotsiaalkindlustusamet

24 147 893 702

24 105 538 702

2 775 000

0

39 580 000

0

24 108 313 702

4

 

Eraldised

23 987 820 899

23 948 240 899

0

0

39 580 000

0

23 948 240 899

 

41

Sotsiaaltoetused

23 760 812 223

23 721 232 223

0

0

39 580 000

0

23 721 232 223

 

410

Sotsiaalkindlustustoetused (a)

18 112 604 231

18 112 604 231

0

0

0

0

18 112 604 231

 

4100

Sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a)

17 732 557 806

17 732 557 806

0

0

0

0

17 732 557 806

 

4102

Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a)

380 046 425

380 046 425

0

0

0

0

380 046 425

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

5 290 824 432

5 289 744 432

0

0

1 080 000

0

5 289 744 432

 

4130

Peretoetused

3 731 910 001

3 731 910 001

0

0

0

0

3 731 910 001

 

 

– peretoetused (a)

1 905 447 800

1 905 447 800

0

0

0

0

1 905 447 800

 

 

– vanemahüvitis (a)

1 826 462 201

1 826 462 201

0

0

0

0

1 826 462 201

 

4133

Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele

779 676 620

779 676 620

0

0

0

0

779 676 620

 

 

– puuetega inimeste igakuulised toetused (a)

690 931 320

690 931 320

0

0

0

0

690 931 320

 

 

– ühekordsed ja perioodilised toetused puuetega inimestele

2 091 000

2 091 000

0

0

0

0

2 091 000

 

 

– erivajadustega inimeste rehabilitatsioon

44 654 300

44 654 300

0

0

0

0

44 654 300

 

 

– erivajadustega laste rehabilitatsioon

42 000 000

42 000 000

0

0

0

0

42 000 000

 

4137

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

502 038 000

502 038 000

0

0

0

0

502 038 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

277 199 811

276 119 811

0

0

1 080 000

0

276 119 811

 

 

– eraldised kohustusliku kogumispensioni fondi (a)

16 383 254

16 383 254

0

0

0

0

16 383 254

 

 

– eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral (a)

28 560 000

28 560 000

0

0

0

0

28 560 000

 

 

– kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega (a)

49 815 000

49 815 000

0

0

0

0

49 815 000

 

 

– matusetoetused (a)

55 500 000

55 500 000

0

0

0

0

55 500 000

 

 

– sotsiaaltoetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele (a)

1 894 577

1 894 577

0

0

0

0

1 894 577

 

 

– hüvitised kuriteoohvritele (a)

3 161 600

3 161 600

0

0

0

0

3 161 600

 

 

– ohvriabi (a)

3 196 000

3 196 000

0

0

0

0

3 196 000

 

 

– täiendav lapsepuhkuse päevade tasu lapsevanematele, lisapuhkepäeva tasu puudega lapse vanematele, tasuline lapsetoitmise vaheaeg (a)

16 500 000

16 500 000

0

0

0

0

16 500 000

 

 

– täiendav puhkus isadele

60 000 000

60 000 000

0

0

0

0

60 000 000

 

 

– elatistoetus

16 509 380

16 509 380

0

0

0

0

16 509 380

 

 

– toetused represseeritutele

24 600 000

24 600 000

0

0

0

0

24 600 000

 

 

– toetused olümpiavõitjatele

1 080 000

0

0

0

1 080 000

0

0

 

414

Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele

357 383 560

318 883 560

0

0

38 500 000

0

318 883 560

 

 

– kaitseväepension

38 000 000

0

0

0

38 000 000

0

0

 

 

– politseiametnike pensionid (a)

107 840 160

107 840 160

0

0

0

0

107 840 160

 

 

– Riigikontrolli ametnike pensionid (a)

4 176 000

4 176 000

0

0

0

0

4 176 000

 

 

– riigikohtunike ja kohtunike pensionide suurendus (a)

11 932 500

11 932 500

0

0

0

0

11 932 500

 

 

– prokuröride pensionide suurendus (a)

4 878 576

4 878 576

0

0

0

0

4 878 576

 

 

– õiguskantsleri pensioni suurendus (a)

468 000

468 000

0

0

0

0

468 000

 

 

– avalike teenistujate pensionide suurendus (a)

184 739 124

184 739 124

0

0

0

0

184 739 124

 

 

– piirivalvepension (a)

4 849 200

4 849 200

0

0

0

0

4 849 200

 

 

– päästeteenistujate vanaduspensioni suurendus

500 000

0

0

0

500 000

0

0

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

227 008 676

227 008 676

0

0

0

0

227 008 676

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

227 008 676

227 008 676

0

0

0

0

227 008 676

 

 

– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne

226 858 676

226 858 676

0

0

0

0

226 858 676

 

4500.9

Mitteresidentidele

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

5

 

Tegevuskulud

159 946 503

157 171 503

2 775 000

0

0

0

159 946 503

6

 

Muud kulud

126 300

126 300

0

0

0

0

126 300

70006205. Tervishoiuamet

377 985 783

377 975 783

10 000

0

0

0

377 985 783

4

 

Eraldised

368 537 000

368 537 000

0

0

0

0

368 537 000

 

 

– kiirabiteenuse osutamine

368 537 000

368 537 000

0

0

0

0

368 537 000

5

 

Tegevuskulud

9 448 783

9 438 783

10 000

0

0

0

9 448 783

70005364. Tööturuamet

384 667 686

293 712 807

820 000

90 134 879

0

0

384 667 686

4

 

Eraldised

287 371 284

202 348 379

0

85 022 905

0

0

287 371 284

 

 

– aktiivsed tööturumeetmed

97 388 233

29 260 400

0

68 127 833

0

0

97 388 233

 

41

Sotsiaaltoetused

170 628 000

170 628 000

0

0

0

0

170 628 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

170 628 000

170 628 000

0

0

0

0

170 628 000

 

4132

Töötutoetus (a)

80 070 000

80 070 000

0

0

0

0

80 070 000

 

4137

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

90 558 000

90 558 000

0

0

0

0

90 558 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

19 355 051

2 459 979

0

16 895 072

0

0

19 355 051

5

 

Tegevuskulud

97 296 402

91 364 428

820 000

5 111 974

0

0

97 296 402

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

3 675 971

3 675 971

0

0

0

0

3 675 971

4

 

Eraldised (ü)

2 459 979

2 459 979

0

0

0

0

2 459 979

 

 

– Equali projektid

2 459 979

2 459 979

0

0

0

0

2 459 979

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 215 992

1 215 992

0

0

0

0

1 215 992

70002940. Tervisekaitseinspektsioon

82 791 562

59 458 391

16 550 000

6 783 171

0

0

82 791 562

4

 

Eraldised

3 000

0

3 000

0

0

0

3 000

5

 

Tegevuskulud

82 079 962

59 449 791

15 847 000

6 783 171

0

0

82 079 962

6

 

Muud kulud

708 600

8 600

700 000

0

0

0

708 600

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 549 848

1 549 848

0

0

0

0

1 549 848

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 549 848

1 549 848

0

0

0

0

1 549 848

70001969. Tööinspektsioon

33 337 858

33 337 858

0

0

0

0

33 337 858

5

 

Tegevuskulud

33 337 858

33 337 858

0

0

0

0

33 337 858

70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei

1 519 049

1 519 049

0

0

0

0

1 519 049

5

 

Tegevuskulud

1 519 049

1 519 049

0

0

0

0

1 519 049

70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

26 518 473

24 861 663

900 000

756 810

0

0

26 518 473

4

 

Eraldised

78 233

78 233

0

0

0

0

78 233

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

78 233

78 233

0

0

0

0

78 233

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

78 233

78 233

0

0

0

0

78 233

 

4500.9

Mitteresidentidele

78 233

78 233

0

0

0

0

78 233

5

 

Tegevuskulud

26 432 240

24 775 430

900 000

756 810

0

0

26 432 240

6

 

Muud kulud

8 000

8 000

0

0

0

0

8 000

70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus

1 204 433

1 204 433

0

0

0

0

1 204 433

4

 

Eraldised

8 100

8 100

0

0

0

0

8 100

 

41

Sotsiaaltoetused

8 100

8 100

0

0

0

0

8 100

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

8 100

8 100

0

0

0

0

8 100

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

8 100

8 100

0

0

0

0

8 100

5

 

Tegevuskulud

1 196 333

1 196 333

0

0

0

0

1 196 333

70005163. Kemikaalide Teabekeskus

5 331 340

5 331 340

0

0

0

0

5 331 340

5

 

Tegevuskulud

5 331 340

5 331 340

0

0

0

0

5 331 340

70006292. Tervise Arengu Instituut

137 002 225

134 570 853

930 000

1 501 372

0

0

137 002 225

4

 

Eraldised

70 789 833

70 789 833

0

0

0

0

70 789 833

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

70 789 833

70 789 833

0

0

0

0

70 789 833

5

 

Tegevuskulud

66 201 992

63 770 620

930 000

1 501 372

0

0

66 201 992

6

 

Muud kulud

10 400

10 400

0

0

0

0

10 400

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

457 017

457 017

0

0

0

0

457 017

5

 

Tegevuskulud (ü)

457 017

457 017

0

0

0

0

457 017

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–1 075 727

0

–1 075 727

0

0

0

–1 075 727

70003477. Ravimiamet

–1 075 727

0

–1 075 727

0

0

0

–1 075 727

20.6

Kohustuste vähenemine

–1 075 727

0

–1 075 727

0

0

0

–1 075 727

2082.6.8

– kapitaliliisingu maksed residentidele

–1 075 727

0

–1 075 727

0

0

0

–1 075 727

 

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

87 462 000

84 962 000

2 500 000

0

0

0

87 462 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

43 462 000

40 962 000

2 500 000

0

0

0

43 462 000

 

320

Riigilõivud

40 600 000

40 600 000

0

0

0

0

40 600 000

 

322

Kaupade ja teenuste müük

362 000

362 000

0

0

0

0

362 000

38

 

Muud tulud

44 000 000

44 000 000

0

0

0

0

44 000 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

43 000 000

43 000 000

0

0

0

0

43 000 000

 

 

sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

6 000 000

6 000 000

0

0

0

0

6 000 000

 

388

Muud tulud

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

726 289 678

723 789 678

2 500 000

0

0

0

726 289 678

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

40 440 000

40 440 000

0

0

0

0

40 440 000

 

 

sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü)

6 000 000

6 000 000

0

0

0

0

6 000 000

70002526. Välisministeerium

685 849 678

683 349 678

2 500 000

0

0

0

685 849 678

4

 

Eraldised

91 662 000

91 662 000

0

0

0

0

91 662 000

 

 

– tsiviilmissioonid

5 500 000

5 500 000

0

0

0

0

5 500 000

 

41

Sotsiaaltoetused

30 000

30 000

0

0

0

0

30 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

30 000

30 000

0

0

0

0

30 000

 

4134

Õppetoetused

30 000

30 000

0

0

0

0

30 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

86 132 000

86 132 000

0

0

0

0

86 132 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

86 132 000

86 132 000

0

0

0

0

86 132 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

0

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

4500.8

Muudele residentidele

800 000

800 000

0

0

0

0

800 000

 

 

– MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– MTÜ Eesti NATO Ühing

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

 

 

– MTÜ Eesti Euroopa Liikumine

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

83 332 000

83 332 000

0

0

0

0

83 332 000

 

 

– arengu- ja humanitaarabi

60 000 000

60 000 000

0

0

0

0

60 000 000

 

 

– Euroopa Nõukogu Infotalitus

132 000

132 000

0

0

0

0

132 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

23 200 000

23 200 000

0

0

0

0

23 200 000