Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 59, 828

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine

Vastu võetud 01.07.2008 nr 5

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõigete 5 ja 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuste liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 «Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine» (RTL 2006, 93, 1729; 2008, 13, 172) kinnitatud lisas «Asustusüksuste nimistu» tehakse järgmised muudatused:

1) Lääne- Viru maakonna Viru-Nigula valla külade nimistust kustutatakse sõna «Viru-Nigula»;

2) Lääne-Viru maakonna Viru-Nigula valla nimistut täiendatakse pärast sõna «Viru-Nigula vald» sõnaga «Alevikud» ning pärast sõna «Alevikud» sõnaga «Viru-Nigula».

Minister Siim-Valmar KIISLER

Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Erkki KOORT

/otsingu_soovitused.json