Teksti suurus:

Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.07.2009
Avaldamismärge:

Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine

Vastu võetud 25.11.1999 nr 34
RTL 1999, 163, 2360
jõustumine 01.01.2000

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.07.2000 nr 48 (RTL 2000, 86, 1280) 11.08.2000

1. 07.2003 nr 67 (RTL 2003, 82, 1216) 19.07.2003

22.10.2003 nr 102 (RTL 2003, 113, 1793) 1.11.2003

25.06.2007 nr 110 (RTL 2007, 54, 992) 15.07.2007

3.07.2008 nr 68 (RTL 2008, 59, 825) 1.08.2008

Loomatauditõrje seaduse paragrahvi 38 lõike 4 alusel ning kooskõlas Euroopa Liidu direktiividega 64/432/EMÜ, 82/894/EMÜ, 89/455/EMÜ, 90/539/EMÜ, 91/68/EMÜ, 92/119/EMÜ, 92/65/EMÜ, 98/12/EMÜ:

1. Kinnitan «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» (lisatud).

2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

 

Kinnitatud
põllumajandusministri 25. novembri 1999. a
määrusega nr 34

TEATAMISKOHUSTUSLIKE JA REGISTREERIMISKOHUSTUSLIKE LOOMATAUDIDE LOETELU

I. TEATAMISKOHUSTUSLIKUD LOOMATAUDID, SEALHULGAS ZOONOOSSED HAIGUSETEKITAJAD

1. Eriti ohtlikud loomataudid
1) hobuste aafrika katk;
2) hobuste viiruslik entsefalomüeliit;

21) kõrge patogeensusega lindude gripp;

[RTL 2007, 54, 992 – jõust. 15.07.2007]

3) lammaste ja kitsede rõuged;
4) lammaste katarraalne palavik;

5) [Kehtetu – RTL 2007, 54, 992 – jõust. 15.07.2007]

6) [Kehtetu]
7) Newcastle'i haigus e lindude aasia katk;
8) nodulaarne dermatiit;
9) Rift Valley palavik;
10) [Kehtetu]
11) sigade aafrika katk;
12) sigade klassikaline katk;
13) sigade vesikulaarhaigus;
14) [Kehtetu]
15) suu- ja sõrataud;
16) Teschen'i haigus e sigade enzootiline entsefalomüeliit; (õ) 19.09.2008 15:35
17) veiste katk;
18) veiste kontagioosne pleuropneumoonia;
19) [Kehtetu]
20) vesikulaarne stomatiit;
21) väikemäletsejaliste katk.
 [RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]

2. Ohtlikud loomataudid

1. jagu

Zoonoosid ja mitut loomaliiki tabandavad loomataudid
1) Aujeszky haigus;
2) E. coli 0157 jt verotoksilised tüved;
3) hirvede epizootiline hemorraagia;
4) leishmanioos;
5) leptospiroos;

51) madala patogeensusega lindude gripp; 

[RTL 2007, 54, 992 – jõust. 15.07.2007]

52) marutaud;

[RTL 2007, 54, 992 – jõust. 15.07.2007]

6) ornitoos;
7) salmonelloosne enteriit (S. enteritidis, S. typhimurium, S. dublin, S. newport, S. cholerasuis);
71) siberi katk;
8) trihhinelloos;
9) [Kehtetu]
10) tulareemia.
[RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]

2. jagu

Veisetaudid
1) hemorraagiline septitseemia (Pasteurellamultocida)
11) trihhomonoos;
2) veiste brutselloos (Brucellaabortus);
3) veiste enzootiline leukoos;
4) veiste genitaalne kampülobakterioos;
41) veiste spongiformne entsefalopaatia;
5) veiste tuberkuloos.

[RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]

3. jagu

Seataudid
1) sigade brutselloos (Brucella suis);
2) sigade respiratoor-reproduktiivne sündroom (PRRS);
3) sigade enzootiline pleuropneumoonia;
4) sigade nakkav atroofiline riniit;
5) sigade viirus- (transmissiivne) gastroenteriit.

4. jagu

Hobuste taudid
1) hobuste gripp;
2) hobuste nakkav kehvveresus;
3) hobuste rinopneumoonia;
4) hobuste rõuged;
5) hobuste viirusarteriit;
6) kargtaud;
7) malleus;
8) märade nakkav metriit;
9) märade salmonelloosne abort;
10) nõlg.

[RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]

5. jagu

Lammaste ja kitsede taudid
1) jäärade nakkuslik epididümiit (Brucellaovis);
2) [Kehtetu]
11) kaseoosne lümfadeniit;
3) kitsede nakkav pleuropneumoonia;
4) lammaste brutselloos;
5) lammaste ja kitsede nakkav agalaktia;
6) lammaste kopsu adenomatoos;
7) lammaste salmonelloosne abort;
71) skreipi;
8) uttede enzootiline abort (ovine chlamydiosis).

[RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]

6. jagu

Linnutaudid
1) lindude nakkav larüngotrahheiit;
2) lindude rõuged;
3) lindude tüüfus (Salmonella gallinarum);
4) partide viirusenteriit;
5) partide viiruslik hepatiit;
6) pulloroos (Salmonella pullorum).

7. jagu

Mesilaste taudid
1) ameerika haudemädanik.

8. jagu

1) viiruslik hemorraagiline septitseemia;

2) kalade vereloomeorganite infektsioosne nekroos;

3) lõhilaste infektsioosne aneemia:

4) karpkalade herpesviroos;

5) episootiline vereloomenekroos;

6) episootiline haavandiline sündroom (mükootiline granulomatoos).

[RTL 2008, 59, 825 – jõust. 1.08.2008]

81. jagu

Koorikloomataudid:

1) viiruslik valgelaiksus;

2) Taura sündroom;

3) Yellowhead’i taud.

[RTL 2008, 59, 825 – jõust. 1.08.2008]

 

82. jagu

Molluskitaudid:

1) Marteilia refringens’i nakkus;

2) Bonamia ostreae nakkus;

3) Bonamia exitiosa nakkus;

4) Perkinsus marinus’enakkus;

5) Microcytos mackini  nakkus.

[RTL 2008, 59, 825 – jõust. 1.08.2008]

9. jagu

Kõik muud eksootilised ja ebamäärase diagnoosiga loomataudid, mis kulgevad loomade massilise haigestumisega.

3. Zoonoossed haigusetekitajad toiduainetes
1) Salmonella kõik liigid ja serotüübid;
2) Escherichiacoli 0157 jt verotoksilised tüved
3) Trichinellaspp.;
4) Echinococcus;
5) tsüstitsergid.

II. REGISTREERIMISKOHUSTUSLIKUD LOOMATAUDID, SEALHULGAS ZOONOOSSED HAIGUSETEKITAJAD

1. Loomataudid
1) aktinomükoos;
2) babesioos;
3) botulism;
4) ehhinokokkoos;
5) eimerioos;
6) emfüsematoosne karbunkul;
7) euroopa haudmemädanik;
71) kitsede artriit/entsefaliit;
8) koerte katk;
9) küülikute müksomatoos;
10) küülikute viiruslik hemorraagia;
11) lindude leukoos;
12) lindude nakkav bronhiit;
13) lindude nakkav bursiit e Gumboro haigus;
14) lindude respiratoorne mükoplasmoos;
15) lindude tuberkuloos;
16) listerioos;
17) maedi-visna;
18) Mareki haigus;
19) mesilaste akarapidoos;
20) nosematoos;
21) paratuberkuloos;
22) pastörelloosid;
23) Q-palavik;
24) sigade punataud;
25) tsüstitserkoos;
26) varroatoos;
27) veiste mukooshaigus e viirusdiarröa;
28) veiste nakkav rinotrahheiit;
29) veiste pahaloomuline peataud.

2. Zoonoossed haigusetekitajad toiduainetes
1) Yersinia enterocolitica;
2) Campylobacter jejuni;
3) Listeria monocytogenes.
4) Streptococcus agalactiae (toorpiimana lõpptarbijale turustatavas piimas);
5) Staphylococcus aureus (toorpiimana lõpptarbijale turustatavas piimas);
6) Clostridium botulinum;
7) Toxoplasma.

3. Teatamiskohustuslikud loomataudid ja zoonoossed haigusetekitajad, mis on loetletud käesoleva loetelu esimeses osas

[RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000] 

1nõukogu direktiiv 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaiguste teatamise kohta (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58—62);nõukogu direktiiv 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks (EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1—20) muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ, (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367);

nõukogu direktiiv 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega (EÜT L 62, 15.03.1993, lk. 69–85), muudetud direktiividega 2002/60/EÜ (EÜT L 192, 20.07.2002, lk 27–46), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2007/10/EÜ (ELT L 63, 1.3.2007, lk 24–25); nõukogu direktiiv 2001/89/EÜ, ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks (ELT 316, 01.12.2001, lk 5–35), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (ELT L 192, 20.07.2002, lk 27–46), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (EÜT L 306, 22.11.2003, lk 1–87), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 10, 14.01.2006, lk 16–65); nõukogu direktiiv 2006/88/EÜ, vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 14–56) muudetud direktiiviga 2008/53/EÜ, (ELT L 117, 1.5.2008, lk 27–29).

[RTL 2008, 59, 825 – jõust. 1.08.2008]

 

Õiend

Parandatud haiguste ilma vahedeta ladinakeelsed nimetused.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json