Teksti suurus:

Justiitsministri 28.12.2005. a määruse nr 59 "Kohtule dokumentide esitamise kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 58, 800

Justiitsministri 28.12.2005. a määruse nr 59 "Kohtule dokumentide esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 04.07.2008 nr 35

Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 336 lõike 3, § 482 lõike 4 ja § 484 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord1» (RTL 2006, 5, 77; 2008, 35, 508) lisa 1 «Maksekäsu kiirmenetluse avaldus», lisa 2 «Maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes», lisa 3 «Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses» ja lisa 4 «Vastuväide lapse elatisnõudele maksekäsu kiirmenetluses» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud). (õ) 27.03.2009 15:25

§ 2. Käesolev määrus jõustub 15. juulil 2008. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU


Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri resolutsioonid nr 17-1/0505738, 29.06.2005 ja nr 17-1/0600058, 10.01.2006.Õiend

Lugeda RTL 2008, 58, 800 avaldatud justiitsministri 4. juuli 2008. a määruse nr 35 "Justiitsministri 28.12.2005. a määruse nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» muutmine" § 1 õigeks järgmises sõnastuses:

„§ 1. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord1» (RTL 2006, 5, 77; 2008, 35, 508) lisa 1 «Maksekäsu kiirmenetluse avaldus», lisa 2 «Maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes», lisa 3 «Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses» ja lisa 4 «Vastuväide lapse elatisnõudele maksekäsu kiirmenetluses» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).“

Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 31 punkt 2 ja Justiitsministeeriumi 24. märtsi 2009. aasta taotluskiri nr 1.1-2/3962.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json