Teksti suurus:

Kuressaare ja Ora jahipiirkonna moodustamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.07.2009
Avaldamismärge:

Kuressaare ja Ora jahipiirkonna moodustamine

Vastu võetud 14.05.2004 nr 49
RTL 2004, 66, 1099
jõustumine 29.05.2004

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg)

7.07.2008 nr 27 (RTL 2008, 59, 816) 20.07.2008

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 alusel.

§ 1. [Kehtetu – RTL 2008, 59, 816 – jõust. 20.07.2008]

§ 2. Ora jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Ora jahipiirkonna pindala on 5310 hektarit.

(2) Ora jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Ora jahipiirkonna piir kulgeb Kilingi-Nõmme linna piiri ja Pikanõmme tee ristumiskohast mööda Pikanõmme teed Lodja metskonna kvartali 293 kirdenurgani, jätkudes mööda Lodja metskonna kvartalite 293 ja 300 idasihti Tamme kinnistu piirini; sealt mööda Tamme ja Messu kinnistu läänepiiri Lodja metskonna kvartali 306 kagunurgani; edasi mööda Lodja metskonna kvartalite 306, 305, 304, 303 ja 296 lõunasihti Vaarja kinnistu põhjapoolse kraavini (kanalini); siitpeale mööda kraavi Reiu jõeni ning mööda Reiu jõge vastuvoolu Jäärja metskonna kvartali 13 kirdenurgani; seejärel mööda Jäärja metskonna kvartalite 13, 12, 11 ja 10 põhjasihti Tali–Vangu teeni, ületades tee ja jätkudes mööda riigimetsa piiri Kuusiku teeni; sealt mööda Kuusiku teed edela suunas Ura jõeni ning mööda Ura jõge Asuja teeni; edasi mööda Asuja teed Laiksaare metskonna kvartali 219 edelanurgani, jätkudes mööda kvartalite 219 ja 152 läänesihti Kotisoo teeni; seejärel mööda Kotisoo teed Häädemeeste–Tõitoja maanteeni; teeristist mööda Häädemeeste–Tõitoja maanteed endise Pärnu–Valga maanteeni, jätkudes mööda endist Pärnu–Valga maanteed Kilingi-Nõmme linna piirini ning mööda linna piiri Pikanõmme teeni.

/otsingu_soovitused.json