Teksti suurus:

Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.09.2008
Avaldamismärge:

Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord

Vastu võetud 03.10.2002 nr 120
RTL 2002, 118, 1718
jõustumine 21.10.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.05.2003 nr 77 (RTL 2003, 60, 842) 23.05.2003

17.05.2004 nr 49 (RTL 2004, 67, 1120) 29.05.2004

13.04.2005 nr 57 (RTL 2005, 45, 627) 29.04.2005

10.04.2006 nr 36 (RTL 2006, 33, 597) 23.04.2006

30.10.2006 nr 56 (RTL 2006, 77, 1443) 11.11.2006

30.03.2007 nr 37 (RTL 2007, 29, 529) 15.04.2007 (kohaldatakse alates 1.04.2007)

28.02.2008 nr 11 (RTL 2008, 20, 293) 10.03.2008 

4.07.2008 nr 36 (RTL 2008, 59, 831) 20.07.2008 (rakendatakse alates 1.06.2008)

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 48 lõike 2 ning lõike 5 punktide 1 ja 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse:
1) Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniliste abivahendite loetelu;
2) meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendite eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord;
3) meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise kord ning tingimused.

§ 2. Meditsiinilise abivahendi mõiste

Meditsiiniline abivahend on raviks vajalik meditsiiniseade, mis käesoleva määruse tähenduses on instrument, aparaat, seade, materjal või muu ese, mille abil on võimalik ravida tekkinud või kaasasündinud haigust või vigastust või mille kasutamine parandab operatiivse või medikamentoosse ravi tulemust (edaspidi meditsiiniseade).

2. peatükk
MEDITSIINISEADMETE LOETELU

§ 3. Meditsiiniseadmete loetelu

(1) Kehtestada meditsiiniseadmete loetelu (edaspidi loetelu), meditsiiniseadmete tootjad (valmistajad), haigekassa poolt tasumisel aluseks võetav piirhind ning haigekassa poolt tasutav piirhinna osa järgmiselt:

Meditsiiniseadme nimetus, kogus

Haigekassa poolt tasumisel aluseks võetav piirhind (kroonides)

Haigekassa poolt tasutav piirihinna osa (kroonides)

1. Glükomeetrite testribad

 

 

1.1. AccutrendGlucose 50 tk

422.60

380.35

1.2. Accu-ChekActiveGlucose 50 tk

392.40

353.15

1.3. [Kehtetu]

 

 

1.4. Glucocard II 50 tk

410.55

369.50

1.5. [Kehtetu]

 

 

1.6. [Kehtetu]

 

 

1.7. Esprit 50 tk

422.60

380.35

1.8. Omnitest Sensor 50 tk

362.30

326.05

1.9. OptiumCombo 150+4 tk

1153.60

1038.25

1.10. OptiumPlus 100 tk

780,00

702,00

1.11. OptiumPlus 50 tk

395,00

355,50

1.12. OptiumPlus 25 tk

210.00

189.00

1.13. PrecisionPlus 100 tk

810.00

729.00

1.14. PrecisionPlus 50 tk

410.00

369.00

1.15. PrecisionPlus 25 tk

210.00

189.00

1.16 Elite 50 tk

446.78

402.10

1.17 Glucocard X – Sensor 50 tk

422.60

380.35

1.18 Glucocard X – Sensor 25 tk

211.30

190.20

1.19 Entrust 50 tk

312,75

281,45

1.20 CareSens 50 tk

368,30

331,45

1.21 Accu-Chek Go 50 tk

408,15

367,35

2. Stoomihooldusvahendid

 

 

2.1. Kaheosaline süsteem (ConvaTec)

 

 

2.1.1. Alusplaadid 5 tk

242.00

217.80

2.1.2. Alusplaadid, laste 5 tk

289.00

260.10

2.1.3. Alusplaadid 100 mm 5 tk

289.00

260.10

2.1.4. Alusplaadid, kumerad 5 tk

315.00

283.50

2.1.5. Ileostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk

150.00

135.00

2.1.6. Ileostoomikotid 100 mm alusplaadile 10 tk

210.00

189.00

2.1.7. Ileostoomikotid alusplaadile, laste 10 tk

289.00

260.10

2.1.8. Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk

360.00

324.00

2.1.9. Kolostoomikotid, filtrita, alusplaadile C2S 30 tk

322.00

289.80

2.1.10. Urostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk

275.00

247.50

2.1.11. Combihesive 2S, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk

327.00

294.30

2.1.12. Combihesive 2S vormitav kumer alusplaat 5 tk

360.00

324.00

2.1.13. Esteem Synergy kinnine stoomikott 30 tk

651.00

585.90

2.1.14. Esteem Synergy alt lahtine stoomikott 10 tk

315.00

283.50

2.1.15. Esteem Synergy jäik alusplaat 5 tk

285.00

256.50

2.1.16. Esteem Synergy vormitav alusplaat 5 tk

375.00

337.50

2.1.17. Esteem Synergy (FLEX WHT) pehme alusplaat 5 tk

285.00

256.50

2.1.18. Esteem Synergy pediaatriline sisseehitatud sulguriga stoomikott, filtriga 10 tk

880.00

792.00

2.1.19. Esteem Synergy pediaatriline kinnine stoomikott 10 tk

560.00

504.00

2.1.20. Esteem Synergy pediaatriline alusplaat 5 tk

320.00

288.00

2.1.21. Combihesive Stomahesive vormitav alusplaat 5 tk

345.00

310.50

2.2. Üheosaline süsteem (ConvaTec)

 

 

2.2.1. Üheosalised ileostoomikotid Stomadress Plus 10 tk

270.00

243.00

2.2.2. Üheosalised kolostoomikotid 30 tk

570.00

513.00

2.2.3. Üheosalised urostoomikotid 10 tk

450.00

405.00

2.2.4. Ileostoomikotid, filtriga-Esteem 10 tk

300.00

270.00

2.2.5. Kolostoomikotid, filtriga-Esteem 30 tk

690.00

621.00

2.2.6. Esteem urostoomikott (standartne) 10 tk

630.00

567.00

2.2.7. Esteem, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk

432.00

388.80

2.2.8. Esteem, pediaatriline, klambrita, tühjendatav stoomikott 10 tk

765.00

688.50

2.3. Stoomihoolduse lisavahendid (ConvaTec)

 

 

2.3.1. Stoomikotivöö 1 tk

55.00

49.50

2.3.2. Pasta 60 g 1 tk

138.00

124.20

2.3.3. Pulber 25 g 1 tk

60.00

54.00

2.3.4 Nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed 100 tk

190,00

171,00

2.3.5 Öine uriinikogumiskott 1 tk

60,00

  54,00

2.4. Kaheosaline süsteem (Coloplast)

 

 

2.4.1. Alusplaadid 5 tk

242.00

217.80

2.4.2. Alusplaadid 100 mm 5 tk

300.00

270.00

2.4.3. Alusplaadid, laste 5 tk

289.00

260.10

2.4.4. Alusplaadid, kumerad 5 tk

315.00

283.50

2.4.5. Ileostoomikotid alusplaadile 30 tk

480.00

432.00

2.4.6. Ileostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk

510.00

459.00

2.4.7. Ileostoomikotid, laste 30 tk

864.00

777.60

2.4.8. Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk

360.00

324.00

2.4.9. Kolostoomikotid, laste 30 tk

450.00

405.00

2.4.10. Ileostoomikotid alusplaadile 100 mm, 10 tk

300.00

270.00

2.4.11. Urostoomikotid alusplaadile 20 tk

570.00

513.00

2.4.12. Urostoomikotid, laste 20 tk

640.00

576.00

2.5. Üheosaline süsteem (Coloplast)

 

 

2.5.1. Üheosalised ileostoomikotid 30 tk

840.00

756.00

2.5.2. Üheosalised kolostoomikotid 30 tk

570.00

513.00

2.5.3. Üheosalised urostoomikotid 20 tk

900.00

810.00

2.6. Stoomihoolduse lisavahendid (Colopast)

 

 

2.6.1. Stoomikotivöö 1 tk

55.00

49.50

2.6.2. Pasta 60 g 1 tk

138.00

124.20

2.6.3. Kaitsekreem 1 tk

90.00

81.00

2.7. Trahheostoomi hooldusvahendid

 

 

2.7.1. Trahheostoomia plaastrid – Flexiderm 20 tk

1081.50

973.35

2.7.2. Trahhestoomia filtrid - Provox 20 tk

761.25

685.10

2.7.3. Trahhestoomia filtrid - ProvoxHi 20 tk

 819.00

737.10

2.7.4. Nahapuhastusplaastrid 50 tk

388.50

349.65

2.7.5. Trahheostoomi kaitse 1 tk

399.00

359.10

3. Esmased varased üksiktellimusel valmistatavad ortoosid (AS Gadox, Eesti OÜ Ortoosikeskus, OÜ Ortopeediakeskus, OÜ Tervise Abi)

 

 

3.1. Postoperatiivsed tallatoed**

385,00**

346,00**

3.2. Kämblaluude murdejärgne ortoos

624.00

561.60

3.3. Epikondüliidiortoos

208.00

187.20

3.4. Põlvetugi

4940.00

4446.00

3.5. Kogujalaortoos (tugiaparaat)

8788.00

7909.20

3.6. Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

1248.00

1123.20

3.7. Tugikorsett

7176.00

6458.40

3.8. Korrigeeriv jalatugi

2288.00

2059.20

3.9. Randmeortoos

801.00

720.90

4. Esmased varased üksiktellimusel kohaldatavad ortoosid (AS Gadox, OÜ Eesti Ortoosikeskus, OÜ Ortopeediakeskus, OÜ Tervise Abi)

 

 

 

4.1. Postoperatiivsed tallatoed

281.00

252.90

4.2. Kämblaluude murdejärgne ortoos

312.00

280.80

4.3. Epikondüliidiortoos

187.00

168.30

4.4. Põlvetugi

1585.00

1426.50

4.5. Kogujalaortoos (tugiaparaat)

4108.00

3697.20

4.6. Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

1373.00

1235.70

4.7. Tugikorsett

1581.00

1422.90

4.8. Korrigeeriv jalatugi

1071.00

963.90

4.9. Randmeortoos

286.00

257.40

5. Esmased varased üksiktellimusel valmistatavad proteesid (AS Gadox, Eesti Ortoosikeskuse OÜ, OÜ Ortopeediakeskus)

 

 

5.1. Sõrmeprotees

468.00

421.20

5.2. Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

6812.00

6130.80

5.3. Küünarvarreprotees (kosmeetiline)

5304.00

4773.60

5.4. Küünarvarreprotees (funktsionaalne)

14560.00

13104.00

5.5. Õlavarreprotees

9568.00

8611.20

5.6. Sääreprotees

11232.00

10108.80

5.7. Reieprotees

18668.00

16801.20

5.8. Puusa eksartikulatsioonijärgne protees

34112.00

30700.80

5.9. Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

6968.00

6271.20

5.10. Reieproteesi kordushülss

9256.00

8330.40

5.11. Põlve eksartikulatsioonijärgne protees

19344.00

17409.60

5.12. Käimisraam Argo

50960.00

45864.00

6. Ravikontaktläätsed

 

 

6.1. Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft

3465.00

3118.50

6.2. Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Omniflex

1200.00

1080.00

6.3. Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP

600.00

540.00

6.4. [Kehtetu]

 

 

6.5. Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson

300.00

270.00

6.6. Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable

2130.00

1917.00

6.7. Kontaktlääts PMMA Keratoconus

1525.00

1372.50

7. Põletushaigete surverõivad (OÜ Preante)

 

 

7.1. Kehakate: varrukatega

1600.00*

1440.00*

7.2. Kehakate: varrukateta

1380.00*

1242.00*

7.3. Särk: varrukatega

1275.00*

1147.50*

7.4. Särk: lühikeste varrukatega

1145.00*

1030.50*

7.5. Särk: varrukateta

865.00*

778.50*

7.6. Rinnakutugi

780.00*

702.00*

7.7. Korsett

400.00*

360.00*

7.8. Pikad püksid

1150.00*

1035.00*

7.9. «Jalgratturi püksid»

940.00*

846.00*

7.10. Sukk: vöökinnitusega

920.00*

828.00*

7.11. Sukk

645.00*

580.50*

7.12. Põlvik

450.00*

405.00*

7.13. Sokk

390.00*

351.00*

7.14. Varrukas: pikk

425.00*

382.50*

7.15. Varrukas: lühike

310.00*

279.00*

7.16. Varrukas: rindkere kinnitusega

680.00*

612.00*

7.17. Säär: lühike

310.00*

279.00*

7.18. Säär: pikk

575.00*

517.50*

7.19. Säär: vöökinnitusega

925.00*

832.50*

7.20. Sõrmkinnas

730.00*

657.00*

7.21. Poolkinnas

320.00*

288.00*

7.22. Sõrmkinnas: pikk, küünarliigeseni

830.00*

747.00*

7.23. Poolkinnas: pikk, küünarliigeseni

505.00*

454.50*

7.24. Näomask: kinnine

800.00*

720.00*

7.25. Näomask: avatud

518.00*

466.20*

7.26. Lõua-kaela tugiside

495.00*

445.50*

7.27. Survepael

115.00*

103.50*

7.28. Rühiparandaja

250.00*

225.00*

8. Vahemahuti

 

 

8.1. NebuChamber â

536.80

483.10

8.2 Babyhalerä

309.40

278.45

8.3. Volumatic ä

90.30

81.30

9. Ühekordne põiekateeter

 

 

9.1. LoFric Nelaton kateeter

20,30

18,25

9.2. LoFric naiste kateeter. Suurused 08CH – 18CH

20,30

18,25

 9.3. LoFric laste kateeter. Suurused 06Ch – 10Ch

20,30

 18,25

10. Insuliinipump ja insuliinipumba tarvikud

 

 

10.1 Insuliinipump MiniMed 508

18 980,00

17 082,00

10.2 Quick-Set kanüül 109 cm, 9 mm 10 tk

2 211,50

1 990,35

10.3 Quick-Set kanüül 58 cm, 9 mm 10 tk

2 211,50

1 990,35

10.4 Quick-Set kanüül 58 cm, 6 mm 10 tk

2 211,50

1 990,35

10.5 MiniMed 508 3ml reservuaar 10 tk

513,20

461,90

10.6 Accu-Chek D-TRON PLUSS insuliinipump

20 555,00

18 499,50

10.7 Accu-Chek D-TRON PLUSS insuliinipumba Adapter 10 tk

1 053,20

947,90

10.8 Accu-Chek FlexLink (8/30; 8/60; 8/110) 10 tk

2 130,15

1 917,15

10.9 Accu-Chek FlexLink Cannula, kanüül (8, 10) 10 tk

1 311,10

1 180,00

10.10 [Kehtetu]

 

 

[RTL 2008, 59, 831 – jõust. 20.07.2008] – rakendatakse alates 1.06.2008

* Märkus: alla 12-aastastele on esimene surverõivas kehtestatud piirhinnast 10% odavam ja sama nimetusega kordussurverõivas esimesest surverõivast veel 10% odavam. Üle 12-aastastele on sama nimetusega kordussurverõivas kehtestatud piirhinnast 10% odavam.

** Märkus: OÜ Tervise Abi ei valmista punktis 3.1 nimetatud postoperatiivseid tallatugesid.

[RTL 2006, 77, 1443 – jõust. 11.11.2006]

(2) Haigekassa poolt tasumisel aluseks võetava piirhinna ning haigekassa poolt tasutava piirhinna osa vahe tasub kindlustatud isik ise.

3. peatükk
LOETELLU KANTUD MEDITSIINISEADME EEST TASU MAKSMISE KOHUSTUSE ÜLEVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD

§ 4. Meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused

(1) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikule vajaliku loetellu kantud meditsiiniseadme eest meditsiiniseadme müüjaga sõlmitava lepingu alusel.

(2) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle loetelus kehtestatud haigekassa poolt tasutava piirhinna osa ulatuses.

(3) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse diabeedihaigele kindlustatud isikule vajalike glükomeetrite testribade eest ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) alla 19 aastasele isikule 600 testriba eest poolaastas;

2) I tüübi diabeedi haigele 300 testiriba eest poolaastas;

[RTL 2007, 29, 529 – jõust. 15.04.2007] – kohaldatakse alates 1.04.2007

3) rasedale ja emale lapse 1 aastaseks saamiseni 600 testriba eest poolaastas;

4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, 150 testiriba eest poolaastas;

[RTL 2007, 29, 529 – jõust. 15.04.2007] – kohaldatakse alates 1.04.2007

5) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, 50 testiriba eest poolaastas.

[RTL 2007, 29, 529 – jõust. 15.04.2007] – kohaldatakse alates 1.04.2007


(4) Haigekassa võtab üle stoomihooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
1) ühe- või kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või urostoomi süsteemi korral kuni 370 koti eest poolaastas;
2) kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või urostoomi süsteemi korral kuni 125 alusplaadi eest poolaastas;
3) 6 pasta, pulbri või kaitsekreemi eest poolaastas;
4) 1 stoomikotivöö eest poolaastas;
5) ühe-või kaheosalise urostoomi süsteemi korral 6 öise uriinikogumiskoti eest poolaastas;
6) 100 nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakese eest poolaastas.

[RTL 2008, 59, 831 – jõust. 20.07.2008] – rakendatakse alates 1.06.2008


(5) Haigekassa võtab üle trahheostoomi hooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe trahheostoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
1) 60 trahheostoomia plaastri eest poolaastas;
2) 50 nahapuhastusplaastri eest poolaastas;
3) 60  trahheostoomia filtri eest aastas;
4) 1 trahheostoomi kaitse eest aastas.

[RTL 2008, 59, 831 – jõust. 20.07.2008] – rakendatakse alates 1.06.2008

(6) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi ja ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

(7) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi kordushülsi eest tasu maksmise kohustuse kuni 2 korda 9 kuu jooksul pärast operatsiooni.


(8) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas;
2) keratopaatia ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas.

[RTL 2008, 59, 831 – jõust. 20.07.2008] – rakendatakse alates 1.06.2008


(9) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike põletushaigete surverõivaste eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel:
1) põletusjärgsete armide raviks;
2) sügavate põletushaavade puhul nahasiirdamisoperatsioonide järgseks raviks;
3) pindmiste dermaalsete põletushaavade (IIB aste) korral, kui haava epiteliseerumine kestab üle 3 nädala;
4) korrigeerivate operatsioonide järgselt põletusarmide ja kontraktuuride retsidiivi vältimiseks põletusarmide aktiivse arengu perioodis (armi hüpereemia, kõrgenemine normaalsest nahapinnast, rigiidsus, valulikkus, sügelus).

(10) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule bronhiaalastma diagnoosi tõttu vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1)  kuni 10-aastasele lapsele 1 NebuChamberâ `i eest;
2)  kuni 4-aastasele lapsele 2 Babyhaler ä`i eest;
3)  4-10-aastasele lapsele 1 Volumatic ä`u eest aastas.

(11) Haigekassa võtab üle ühekordse põiekateetri eest tasu maksmise kohustuse kusepõie funktsiooni häiretega kindlustatud isikult kuues kuus järgmistel juhtudel ja ulatuses:

1) neuroloogilise patoloogia (sclerosismultiplex, alumine parapleegia) tõttu püsiva kusepõie funktsiooni häire esmakordse diagnoosimise korral kuni 650 kateetri eest;

2) onkoloogilise hea- või pahaloomulise patoloogia korral pärast vaagnapiirkonna kiiritust või operatsiooni 350 kateetri eest;

3) ureetra striktuuride korral pärast operatiivset ravi ureetra bužeerimise eesmärgil 30 kateetri eest .

[RTL 2004, 67, 1120 – jõust. 29.05.2004]

(12) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) alla 4-aastasele lapsele 1 insuliinipumba eest;
2) 4- kuni 18-aastasele isikule, kes diabeedi ebastabiilse kulu tõttu on vajanud haiglaravi piirkondlikus haiglas aasta jooksul 3 ja enam korda, 14- kuni 18-aastasele isikule, kes diabeedi ebastabiilse kulu tõttu on vajanud haiglaravi piirkondlikus haiglas aasta jooksul 3 ja enam korda, 1 insuliinipumba eest.

[RTL 2006, 33, 597 – jõust. 23.04.2006]

(13) Haigekassa võtab üle insuliinipumba tarvikute eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 580 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
1) kuni 120 kanüüli ja 120 kateetri eest aastas;
2) kuni 100 reservuaari eest aastas.

[RTL 2006, 33, 597 – jõust. 23.04.2006]

(14) Haigekassa võtab üle insuliinipumba tarvikute eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON pluss insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
1) kuni 120 kanüüli ja 70 kateetri eest aastas;
2) kuni 70 adapteri eest aastas.

[RTL 2006, 33, 597 – jõust. 23.04.2006]

§ 5. Meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

(1) Meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on arsti otsus, mis on vormistatud saatekirjale.

(2) Haigekassa võtab üle ainult sellise loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse, mille kohta arst on vormistanud sotsiaalministri 6. mai 2002. a määruse nr 76 “Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise korra” § 4 lõike 1 punktis 4 ja §-des 29–32 kehtestatud saatekirja, mis sisaldab järgmisi täiendavaid andmeid meditsiiniseadme vajaduse kohta:
1) meditsiiniseadme nimetus ja kogus;
2) operatsiooni/trauma kuupäev (märgitakse käesoleva määruse §-s 3 toodud loetelu punktides 3–5 nimetatud meditsiiniseadme puhul);
3) meditsiiniseadme kirjeldus (lisatakse käesoleva määruse §-s 3 toodud loetelu punktides 3–5 ja 7 nimetatud meditsiiniseadme puhul).

(3) Käesoleva määruse paragrahvis 3 toodud loetelu punktides 1, 2, 6, 8, 9 ja 10 nimetatudmeditsiiniseadmele esmakordse saatekirja saamisel vormistab haigekassa kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi, mis sisaldab järgmisi andmeid:

1) meditsiiniseadme kaardi number;
2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
3) kindlustatud isiku isikukood;
4) kindlustatud isiku elukoht;
5) haigekassa piirkondliku osakonna kood;

51) arsti saatekirjas märgitud andmed määratud meditsiiniseadme ja koguse kohta;
6) meditsiiniseadme väljastamise kuupäev ja kogus;
7) meditsiiniseadme müüja nimetus;
8) meditsiiniseadme nimetus;
9) meditsiiniseadme väljastaja allkiri.

[RTL 2006, 33, 597 – jõust. 23.04.2006]

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel on kindlustatud isik kohustatud esitama meditsiiniseadme müüjale meditsiiniseadme kaardi.

(5) Meditsiiniseadme väljastamisel on meditsiiniseadme müüja kohustatud kontrollima meditsiiniseadme kaardilt haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavust käesoleva määruse §-s 4 nimetatud tingimustele ning kandma meditsiiniseadme kaardile käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 6–9 sätestatud meditsiiniseadme müügi andmed.

[RTL 2006, 33, 597 – jõust. 23.04.2006]

(6) Meditsiiniseadme kaardi kaotamisel vormistatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat.

(7) Meditsiiniseadme kaardi kasutamiskõlbmatuks muutumisel väljastatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat pärast kasutamiskõlbmatuks muutunud kaardi tagastamist haigekassale.

(8) Meditsiiniseadme kaardi duplikaadi väljastamisel märgitakse sellele jooksva arvestusperioodi meditsiiniseadme müügi andmed.

[RTL 2006, 33, 597 – jõust. 23.04.2006]

4. peatükk
LOETELU KOOSTAMISE JA MUUTMISE TINGIMUSED

§ 6. Loetellu kandmiseks või väljaarvamiseks ettepaneku tegemine

Haigekassa nõukogu teeb sotsiaalministrile ettepaneku loetelu kehtestamiseks või muutmiseks lähtudes järgmistest tingimustest:
1) meditsiiniliselt põhjendatud näidustuse olemasolu meditsiiniseadme kasutamiseks ambulatoorses ravis ja meditsiiniseadme kasutamisest tulenevad oodatavad ravitulemused;
2) tõenduspõhisus Euroopa riikides aktsepteeritud standardite järgi, kogemus maailmapraktikas ja Eestis;
3) meditsiiniseadet vajavate haigete arvu ja aastase juurdekasvu prognoos Eestis;
4) meditsiiniseadme elumugavust ja elukvaliteeti parandava toime ning meditsiinilise vajaduse võrdlus;
5) meditsiiniseadme loetellu kandmisest tulenevad kulud haigekassale;
6) võrdlus Eestis ja rahvusvaheliselt kasutatavate alternatiivsete raviviisidega;
7) meditsiiniseadme kulutõhusus, sh hinnang võrreldes sama haiguse alternatiivsete ravi-, soodusravimite, ajutise töövõimetuse hüvitise kuludele ja vajalike sotsiaalteenuste kuludele ning patsiendi töövõime taastamise kuludele.

§ 7. Haigekassa nõukogu otsuse tingimused

(1) Haigekassa nõukogu võib meditsiiniseadme loetellu kandmiseks ettepaneku tegemise otsustamisel järgida järgmisi tingimusi:
1) määrata meditsiiniseadme loetellu kandmise kuupäeva;
2) siduda meditsiiniseadme loetellu kandmise hinnakokkuleppe sõlmimine haigekassa nõukogu ettepanekul sotsiaalministri poolt kehtestatud piirhinnaga.

(2) Haigekassa nõukogu võib meditsiiniseadme loetelust väljaarvamise ettepaneku tegemise otsustamisel lähtuda järgmistest asjaoludest:
1) Ravimiamet on nõudnud ohtlikuks osutunud meditsiiniseadme eemaldamist turult kooskõlas “Meditsiiniseadme seaduse” § 35 lõike 4 punktiga 3;

2) tootja ei järgi meditsiiniseadmete käitlemist reguleerivaid õigusakte, haldusorganite ettekirjutusi, haigekassaga sõlmitud hinnakokkuleppe tingimusi või ei sõlmita hinnakokkuleppe lõppemisel uut hinnakokkulepet.

[RTL 2005, 45, 627 – jõust. 29.04.2005]

§ 8. [Kehtetu - RTL 2006, 77, 1443 – jõust. 11.11.2006]

5. peatükk
LOETELU KOOSTAMISE KORD

§ 9. Taotluse esitamine

(1) Meditsiiniseadme loetellu kandmise menetlus algab taotluse vastuvõtmisest haigekassas.

(2) Taotluse meditsiiniseadme kandmiseks loetellu võib esitada tootja või tema esindaja (edaspidi tootja esindaja), kes toodab kooskõlas “Meditsiiniseadme seaduse” § 16 lõikega 1 turule lastud või kasutusele võetud meditsiiniseadmeid, mille suhtes on haigekassa alustanud menetlust hinnakokkuleppe sõlmimiseks.

(3) Taotlust ei saa esitada, kui sama meditsiiniseadme kohta esitatud taotluse menetluse lõppemisest ei ole möödunud vähemalt 6 kuud.

(4) Tootja esindaja peab taotluses teatavaks tegema kõik talle teada olevad taotluse lahendamise menetluses tähtsust omavad asjaolud.

[RTL 2005, 45, 627 – jõust. 29.04.2005]

§ 10. Taotlusele esitatavad nõuded ja edastamine

(1) Taotlus esitatakse kirjalikus vormis eesti keeles.

(2) Elektrooniliselt edastatud taotlusele lisatakse digitaalallkiri.

(3) Haigekassa võib taotluse esitamist võimaldava veebilehe loomisel nõuda taotluse edastamist veebilehe kaudu, avaldades sellekohase teate oma veebilehel.

(4) Taotlus vormistatakse käesoleva määruse lisas 1 toodud näidisvormil ja sisaldab järgmisi andmeid:
1) tootja nimi, registreerimise kood või number, postiaadress, telefoninumber, faksi number, e-posti aadress, kontaktisiku ametinimetus ja nimi ning allkiri;
2) meditsiiniseadme nimetus ja klass või tüüp;

3) vastavalt meditsiiniseadme klassile või tüübile selle nõuetele vastavust tõendava sertifikaadi, teavitamistõendi ja vastavusdeklaratsiooni andmed;
4) meditsiiniseadme tõenduspõhisus Euroopa riikides aktsepteeritud standardite järgi;
5) võrdlus Eestis ja rahvusvaheliselt kasutatavate alternatiivsete raviviisidega;
6) meditsiinilised näidustused meditsiiniseadme kasutamiseks, keskmised oodatavad ravitulemused (lühi- ja pikaajaline prognoos) ja ravi võimalikud kõrvaltoimed;
7) eeldatav patsientide hulk Eestis (lühi- ja pikaajaline prognoos);
8) meditsiiniseadme sobivus ambulatoorseks raviks, eeldatavad tehnilised lisatingimused;
9) patsiendi vajalik ettevalmistus ja toimingud meditsiiniseadme kasutamiseks (näiteks patsiendi koolitus, nõustamine);
10) meditsiiniseadme toime kirjeldus;
11) patsiendi jälgimise või rehabilitatsiooni või ravimite vajadus;
12) meditsiiniseadme kulutõhusus – võrdlus alternatiivsete meetoditega, sh loetelusse kantud meditsiiniseadmete või tervishoiuteenuste loetelusse kantud teenustega;
13) meditsiiniseadme hind;
14) patsiendi ravikulud kokku, sh tervishoiuteenuse hüvitis ja ravimihüvitis;
15) patsiendi töövõimetuse aeg ja prognoos selle lühenemiseks või pikenemiseks;
16) patsiendi eeldatav sotsiaalabi vajadus;
17) esitamise kuupäev.

(5) Tootja lisab taotlusele vastavalt meditsiiniseadme klassile või tüübile selle nõuetele vastavust tõendava sertifikaadi, teavitamistõendi, vastavusdeklaratsiooni ja muu vajaliku dokumendi koopia.

[RTL 2005, 45, 627 – jõust. 29.04.2005]

§ 11. Taotluse kontroll

(1) Haigekassa kontrollib taotluses nõutavate andmete olemasolu ja piisavust ning puuduste korral määrab tootja esindajale tähtaja nende kõrvaldamiseks. Haigekassa teavitab tootja esindajat ka asjaolust, et tähtaja jooksul puuduse mittekõrvaldamisel jätab haigekassa taotluse läbi vaatamata. Tähtaeg puuduse kõrvaldamiseks ei tohi olla lühem kui 10 kalendripäeva ja pikem kui 30 kalendripäeva.

(2) Alates käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teate saatmisest kuni tootja esindaja poolt puuduse kõrvaldamiseni taotluse menetlus peatub, kuid mitte kauemaks kui 30 kalendripäevaks.

§ 12. Taotluse läbi vaatamata jätmine

(1) Taotluse läbi vaatamata jätmine vormistatakse haigekassa juhatuse esimehe käskkirjaga 15 kalendripäeva jooksul alates puuduse kõrvaldamiseks määratud tähtaja möödumisest.

(2) Taotluse läbi vaatamata jätmise käskkirjas peab haigekassa märkima läbivaatamata jätmise põhjuse ja õigusliku aluse.

(3) Taotluse läbivaatamata jätmise käskkiri tehakse tootjale teatavaks kättetoimetamisega “Haldusmenetluse seaduse” 1. peatüki 7. jaos sätestatud korras.

§ 13. Taotluse muutmine ja tagasivõtmine

(1) Taotluse esitajal on õigus omaalgatuslikult taotlust muuta.

[RTL 2007, 29, 529 – jõust. 15.04.2007] – kohaldatakse alates 1.04.2007

(2) Taotluse muutmise korral hakkavad menetlustähtajad kulgema muudatuste vastuvõtmisest haigekassas.

(3) Taotluse esitajal on õigus omaalgatuslikult taotlus igal ajal enne menetluse lõppemist tagasi võtta.

(4) Taotluse muutmisest või tagasivõtmisest teatab taotluse esitaja haigekassale.

§ 14. Tingimustele vastavuse hindamine

Haigekassa annab hinnangu taotletava meditsiiniseadme käesoleva määruse 4. peatükis toodud tingimustele vastavuse kohta. Hinnangu andmisel haigekassa kaasab vajadusel eksperte arstide erialaühendustest või Ravimiametist.

§ 15. Haigekassa nõukogu otsus

(1) Haigekassa nõukogu teeb juhatuse ettepanekul sotsiaalministrile motiveeritud ettepaneku meditsiiniseadme loetellu kandmiseks või keeldub ettepaneku tegemisest lähtudes käesoleva määruse 4. peatükis sätestatud tingimustest.

(2) Haigekassa nõukogu otsus tehakse tootja esindajale teatavaks otsuse kättetoimetamisega “Haldusmenetluse seaduse” 1. peatüki 7. jaos sätestatud korras 365 päeva jooksul alates puudusteta taotluse vastuvõtmisest haigekassas.

[RTL 2007, 29, 529 – jõust. 15.04.2007] – kohaldatakse alates 1.04.2007

6. peatükk
MEDITSIINISEADME VÄLJAARVAMINE LOETELUST

§ 16. Taotluse esitamine ja nõuded taotlusele

(1) Meditsiiniseadme loetelust väljaarvamise menetlus algab taotluse esitamisega haigekassale.

(2) Taotluse meditsiiniseadme loetelust väljaarvamiseks võib esitada Ravimiamet või tootja esindaja.

(3) Taotlus esitatakse kirjalikus vormis ühes eksemplaris.

(4) Taotlus peab sisaldama meditsiiniseadme loetelust väljaarvamise vajalikkuse põhjendust.

§ 17. Haigekassa toimingud taotluse saamisel

Taotluse läbivaatamisel järgitakse käesoleva määruse 5. peatükis sätestatud korda.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 18. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 “Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu”
lisa 1

TAOTLUS MEDITSIINISEADME KANDMISEKS EESTI HAIGEKASSA ABIVAHENDITE LOETELLU

Tootja esindaja nimi, registreerimise kood või number, asukoha aadress, telefoninumber, faksi number, e-posti aadress, kontaktisiku ametinimetus ja nimi

 

Meditsiiniseadme nimetus ja klass või tüüp

 

Vastavalt meditsiiniseadme klassile või tüübile selle nõuetele vastavust tõendava sertifikaadi, teavitamistõendi ja vastavusdeklaratsiooni andmed

 

Meditsiiniseadme tõenduspõhisus Euroopa riikides aktsepteeritud standardite järgi ja võrdlus Eestis ning rahvusvaheliselt kasutatavate alternatiivsete raviviisidega

 

Meditsiinilised näidustused meditsiiniseadme kasutamiseks, keskmised oodatavad ravitulemused (lühi- ja pikaajaline prognoos) ja ravi võimalikud kõrvaltoimed

 

Meditsiiniseadme sobivus ambulatoorseks raviks, eeldatavad tehnilised lisatingimused

 

Eeldatav patsientide hulk Eestis (lühi- ja pikaajaline prognoos)

 

Patsiendi vajalik ettevalmistus ja toimingud meditsiiniseadme kasutamiseks (näiteks patsiendi koolitus, nõustamine)

 

Meditsiiniseadme toime kirjeldus,
patsiendi jälgimise või rehabilitatsiooni või ravimite vajadus

 

Meditsiiniseadme kulutõhusus – võrdlus alternatiivsete meetoditega, sh loetelusse kantud meditsiiniseadmete või tervishoiuteenuste loetelusse kantud teenustega

 

Meditsiiniseadme hind

 

Patsiendi ravikulud kokku, sh tervishoiuteenuse hüvitis ja ravimihüvitis

 

Patsiendi töövõimetuse aeg ja prognoos selle lühenemiseks või pikenemiseks, patsiendi eeldatav sotsiaalabi vajadus

 

Esitamise kuupäev:

Allkiri:

 

[RTL 2005, 45, 627 – jõust. 29.04.2005]

 

/otsingu_soovitused.json