Teksti suurus:

Alajõe, Auvere, Kivinõmme, Kuremäe, Kurtna, Narva, Permisküla, Remniku, Sillamäe, Tamme, Vaivara ja Voka jahipiirkonna moodustamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2008, 60, 852

Alajõe, Auvere, Kivinõmme, Kuremäe, Kurtna, Narva, Permisküla, Remniku, Sillamäe, Tamme, Vaivara ja Voka jahipiirkonna moodustamine1

Vastu võetud 10.07.2008 nr 30

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 alusel.

§ 1.  Alajõe jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Alajõe jahipiirkonna pindala on 18 630 hektarit.

  (2) Alajõe jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Alajõe jahipiirkonna piir läheb Tartu–Jõhvi maantee ja Jõuga–Kodamäe maantee ristumiskohast mööda Jõuga–Kodamäe maanteed Tammetaguse kraavini, jätkudes mööda Tammetaguse kraavi Varesmetsa peakraavini ning mööda Varesmetsa peakraavi Armise järve teeni; siitpeale mööda Armise järve teed Iisaku metskonna kvartali PG218 lõunasihini, jätkudes mööda Iisaku metskonna kvartalite PG218, PG219 ja PG220 lõunasihti Piiri sihini; siis mööda Piiri sihti Ongassaare jõeni ning mööda Ongassaare jõge Iisaku metskonna kvartali PG222 läänesihini; sealt mööda Iisaku metskonna kvartalite PG222 lääne- ja lõunasihti, kvartalite PG223, PG224, PG225, PG226, PG227, PG228 ja PG229 lõunasihti Iisaku metskonna kvartali AJ018 loodenurgani; edasi mööda kvartali AJ018 lääne- ja lõunasihti kvartali AJ023 kirdenurgani, jätkudes mööda kvartalite AJ023, AJ033 ja AJ034 idasihti Iisaku metskonna kvartali AJ039 põhjasihini; siit mööda Iisaku metskonna kvartalite AJ039 ja KN175 põhjasihti Mansika teeni ning mööda Mansika teed Kaatermu–Vaikla teeni; teeristist mööda Kaatermu–Vaikla teed Väleda–Remniku teeni, jätkudes mööda Väleda–Remniku teed Iisaku metskonna kvartali AJ257 idasihini ning mööda Iisaku metskonna kvartali AJ257 idasihti Peipsi järve rannajooneni; edasi mööda Peipsi järve rannajoont Iisaku metskonna kvartali KU211 idasihini (jahipiirkonna juurde kuulub Peipsi järve akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest); seejärel mööda Iisaku metskonna kvartalite KU211 ja KU206 idasihti Kuru–Kauksi maanteeni, jätkudes mööda Kuru–Kauksi maanteed Tartu–Jõhvi maanteeni ning mööda Tartu–Jõhvi maanteed Jõuga–Kodamäe maanteeni.

§ 2.  Auvere jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Auvere jahipiirkonna pindala on 14 900 hektarit.

  (2) Auvere jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Auvere jahipiirkonna piir läheb Tallinna–Narva raudtee ja Hiiemetsa–Auvere maantee ristumiskohast mööda Hiiemetsa–Auvere maanteed Kohtla-Järve–Narva kõrgepingeliinide koridori lõunapiirini, jätkudes mööda Kohtla-Järve–Narva kõrgepingeliinide koridori lõunapiiri Arumäe–Narva maanteeni ning mööda Arumäe–Narva maanteed Tallinna–Narva raudteeni; edasi mööda Tallinna–Narva raudteed Eesti Vabariigi piirini, jätkudes mööda Eesti Vabariigi piiri Narva veehoidla kaldajooneni ning mööda Narva veehoidla kaldajoont Narva jõeni (jahipiirkonna juurde kuulub Narva veehoidla akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele kaldajoonest); sealt mööda Narva jõe läänekallast Mustajõe jõesuudmeni; Mustajõe jõesuudmest mööda Mustajõge Eesti SEJ–Sillamäe maanteeni ning mööda Eesti SEJ–Sillamäe maanteed Ahtme metskonna kvartali VF249 lõunanurgani; siitpeale mööda Ahtme metskonna kvartalite VF249, VF190 ja VF170 edelasihti Metsküla ojani, jätkudes mööda Metsküla oja Pukumurru teeni ning mööda Pukumurru teed Musta–Sirgala teeni; teeristist mööda Musta–Sirgala teed Narva metskonna kvartali NA212 loodesihini; sealt mööda Narva metskonna kvartalite NA212, NA204, NA195, NA186, NA177 ja NA168 loodesihti kvartali NA168 põhjanurgani; seejärel mööda Narva metskonna kvartalite NA168, NA169, NA170 ja NA171 kirdesihti kvartali NA163 loodesihini ning mööda kvartalite NA163, NA159 ja NA157 loodesihti Narva–Kohtla-Järve kõrgepingeliinide koridori lõunapiirini, jätkudes mööda Narva–Kohtla-Järve kõrgepingeliinide koridori lõunapiiri Musta–Auvere maanteeni; edasi mööda Musta–Auvere maanteed Tallinna–Narva raudteeni ning mööda Tallinna–Narva raudteed Hiiemetsa–Auvere maanteeni.

§ 3.  Kivinõmme jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Kivinõmme jahipiirkonna pindala on 14 650 hektarit.

  (2) Kivinõmme jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Kivinõmme jahipiirkonna piir läheb Jõhvi–Vasknarva maantee ja Konsu tee ristumiskohast mööda Konsu teed Ahtme metskonna kvartali AT389 idasihini, jätkudes mööda Ahtme metskonna kvartalite AT389, AT397, AT421, AT434 ja AT439 idasihti Narva karjääri–Konsu kõrgepingeliini trassini ning mööda kõrgepingeliini trassi Narva metskonna kvartali VF395 põhjasihini; siis mööda Ahtme metskonna kvartali VF395 põhjasihti kvartali VF395 kirdenurgani; sealt mõttelise sirgjoonena üle Puhatu raba Jõhvi–Vasknarva maantee ja Agusalu endise külatee ristumiskohani, jätkudes mööda Jõhvi–Vasknarva maanteed Metsa teeni ning mööda Metsa teed Iisaku metskonna kvartali KN187 lõunasihini; siitpeale mööda Iisaku metskonna kvartalite KN187, KN186, KN185, KN184, KN183 ja KN182 lõunasihti kvartali KN182 edelanurgani, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Kuivassaare soo Sarapiku kinnistu kagunurgani; sealt mööda Sarapiku kinnistu lõunapiiri Vaikla–Kaatermu teeni ning mööda Vaikla–Kaatermu teed Mansika teeni; teeristist mööda Mansika teed Iisaku metskonna kvartali KN175 põhjasihini, jätkudes mööda Iisaku metskonna kvartalite KN175 ja AJ039 põhjasihti kvartali AJ034 kagunurgani; edasi mööda Iisaku metskonna kvartalite AJ034, AJ033 ja AJ023 idasihti kvartali AJ018 lõunasihini ning mööda kvartali AJ018 lõuna- ja lääne- ja KN138 läänesihti Ongassaare teeni, jätkudes mööda Ongassaare teed Kaasiku teeni ning mööda Kaasiku teed Iisaku metskonna kvartali KN150 loodesihini; seejärel mööda Iisaku metskonna kvartalite KN150, KN151, KN038 loodesihti, kvartali PG167 kagu- ja PG157 kagu- ja kirdesihti Mäe kinnistu loodepiirini, jätkudes mööda Mäe kinnistu loodepiiri Mäe teeni ning mööda Mäe teed Kuremäe–Kaatermu teeni; teeristist mööda Kuremäe–Kaatermu teed Soonpää peakraavini, jätkudes mööda Soonpää peakraavi Vasknarva–Jõhvi maanteeni ning mööda Vasknarva–Jõhvi maanteed Konsu teeni.

§ 4.  Kuremäe jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Kuremäe jahipiirkonna pindala on 11 030 hektarit.

  (2) Kuremäe jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Kuremäe jahipiirkonna piir läheb Tartu–Jõhvi maantee ja Pagari–Illuka maantee ristumiskohast mööda Pagari–Illuka maanteed Jõhvi–Vasknarva maanteeni, jätkudes mööda Jõhvi–Vasknarva maanteed Soonpää peakraavini ning mööda Soonpää peakraavi Kaatermu–Kuremäe teeni; edasi mööda Kaatermu–Kuremäe teed Mäe teeni ning mööda Mäe teed Mäe kinnistu loodepiirini, jätkudes mööda Mäe kinnistu loodepiiri Iisaku metskonna kvartali PG157 kirdesihini; sealt mööda Iisaku metskonna kvartalite PG157 kirde- ja kagu- ja PG167 kagusihti kvartali KN038 loodesihini; seejärel mööda Iisaku metskonna kvartalite KN038, KN151 ja KN150 loodesihti Kasiku teeni ning mööda Kasiku teed Ongassaare teeni; teeristist mööda Ongassaare teed Iisaku metskonna kvartali KN138 läänesihini, jätkudes mööda kvartali KN138 läänesihti kvartali PG229 lõunasihini ning mööda Iisaku metskonna kvartalite PG229, PG228, PG227, PG226, PG225, PG224 ja PG223 lõuna-, PG222 lõuna- ja läänesihti Ongassaare jöeni; edasi mööda Ongassaare jöge Piiri sihini ning mööda Piiri sihti Iisaku metskonna kvartali PG229 lõunasihini, jätkudes mööda Iisaku metskonna kvartalite PG220, PG219 ja PG2218 lõunasihti Armise järve teeni; siitpeale mööda Armise järve teed Varesmetsa peakraavini ning mööda Varesmetsa peakraavi Tammetaguse kraavini ning mööda Tammetaguse kraavi Jõuga–Kodamäe maanteeni; sealt mööda Jõuga–Kodamäe maanteed Tartu–Jõhvi maanteeni ning mööda Tartu–Jõhvi maanteed Pagari–Illuka maanteeni.

§ 5.  Kurtna jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Kurtna jahipiirkonna pindala on 7780 hektarit.

  (2) Kurtna jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Kurtna jahipiirkonna piir läheb Tartu–Jõhvi maantee ja Tammiku Kaevanduse–Ahtme maantee ristumiskohast mööda Tammiku Kaevanduse–Ahtme maanteed Ahtme–Rausvere maanteeni, jätkudes mööda Ahtme–Rausvere maanteed Vasavere teeni ning mööda Vasavere teed Pannjärve liivakarjääri teeni; seejärel mööda Pannjärve liivakarjääri teed Kurtna järve teeni; sealt mööda Kurtna järve teed Konsu teeni, jätkudes mööda Konsu teed Jõhvi–Vasknarva maanteeni ning mööda Jõhvi–Vasknarva maanteed Illuka–Pagari maanteeni; teeristist mööda Illuka–Pagari maanteed Tartu– Jõhvi maanteeni ning mööda Tartu–Jõhvi maanteed Tammiku Kaevanduse–Ahtme maanteeni.

§ 6.  Narva jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Narva jahipiirkonna pindala on 12 220 hektarit.

  (2) Narva jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Narva jahipiirkonna piir läheb Udria oja suubumiskohast Soome lahte mööda Soome lahe rannajoont Narva jõe suudmeni (jahipiirkonna juurde kuulub mere akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest), jätkudes mööda Narva jõe läänekallast Eesti Vabariigi piirini ning mööda Eesti Vabariigi piiri Tallinna–Narva raudteeni; edasi mööda Tallinna–Narva raudteed Narva–Arumäe maanteeni ning mööda Narva–Arumäe maanteed Narva–Kohtla-Järve kõrgepingeliinide koridori lõunapiirini; sealt mööda Narva–Kohtla-Järve kõrgepingeliinide koridori lõunapiiri Auvere–Hiiemetsa maanteeni, jätkudes mööda Auvere–Hiiemetsa maanteed Tallinna–Narva maanteeni; teeristist mööda Tallinna–Narva maanteed Hiiemetsa–Narva-Jõesuu maanteeni, jätkudes mööda Hiiemetsa–Narva-Jõesuu maanteed Udria ojani ning mööda Udria oja selle suubumiskohani Soome lahte.

§ 7.  Permisküla jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Permisküla jahipiirkonna pindala on 14 570 hektarit.

  (2) Permisküla jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Permisküla jahipiirkonna piir läheb Ahtme metskonna kvartali VF395 kirdenurga ja Narva karjääri ringtee ristumiskohast mööda Narva karjääri ringteed Narva jõeni, jätkudes mööda Narva jõe läänekallast Jaama jõeni ning mööda Jaama jõge Vasknarva–Jõhvi maanteeni; edasi mööda Vasknarva–Jõhvi maanteed Agusalu endise külateeni; teeristist mõttelise sirgjoonena üle Puhatu raba Iisaku metskonna kvartali VF395 kirdenurgani.

§ 8.  Remniku jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Remniku jahipiirkonna pindala on 12 780 hektarit.

  (2) Remniku jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Remniku jahipiirkonna piir läheb Vaikla–Kaatermu tee ja Sarapiku kinnistu lõunapiiri ristumiskohast mööda Sarapiku kinnistu lõunapiiri Sarapiku kinnistu kagunurgani, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Kuivasaare soo Iisaku metskonna kvartali KN182 edelanurgani; siitpeale mööda Iisaku metskonna kvartalite KN182, KN183, KN184, KN185, KN186 ja KN187 lõunasihti Metsa teeni ning mööda Metsa teed Jõhvi–Vasknarva maanteeni; teeristist mööda Jõhvi–Vasknarva maanteed Jaama jõeni, jätkudes mööda Jaama jõge Narva jõeni ning mööda Narva jõe läänekallast Peipsi järveni; sealt mööda Peipsi järve rannajoont Iisaku metskonna kvartali AJ257 idasihini (jahipiirkonna juurde kuulub Peipsi järve akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest); seejärel mööda Iisaku metskonna kvartali AJ257 idasihti Remniku–Väleda teeni, jätkudes mööda Remniku–Väleda teed Vaikla–Kaatermu teeni ning mööda Vaikla–Kaatermu teed Sarapiku kinnistu kagunurgani.

§ 9.  Sillamäe jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Sillamäe jahipiirkonna pindala on 12 900 hektarit.

  (2) Sillamäe jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Sillamäe jahipiirkonna piir läheb Sõtke jõe suubumiskohast Soome lahte mööda Soome lahe rannajoont Udria oja suudmeni (jahipiirkonna juurde kuulub mere akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest), jätkudes mööda Udria oja Hiiemetsa–Narva-Jõesuu maanteeni ning mööda Hiiemetsa–Narva-Jõesuu maanteed Tallinna–Narva maanteeni; teeristist mööda Tallinna–Narva maanteed Hiiemetsa–Auvere maanteeni, jätkudes mööda Hiiemetsa–Auvere maanteed Tallinna–Narva raudteeni ning mööda Tallinna–Narva raudteed Auvere–Musta maanteeni; edasi mööda Auvere–Musta maanteed Narva–Kohtla-Järve kõrgepingeliinide koridori lõunapiirini; sealt mööda Narva–Kohtla-Järve kõrgepingeliinide koridori lõunapiiri Narva metskonna kvartali NA157 loodesihini, jätkudes mööda Narva metskonna kvartalite NA157, NA159 ja NA163 loodesihti kvartali NA171 kirdesihini; seejärel mööda Narva metskonna kvartalite NA171, NA170, NA169 ja NA168 kirdesihti kvartali NA168 põhjanurgani; sealt mööda Narva metskonna kvartalite NA168, NA177, NA186, NA195, NA204 ja NA168 loodesihti Sirgala–Musta teeni ning mööda Sirgala–Musta teed Pukumurru teeni, jätkudes mööda Pukumurru teed Metsküla ojani; siis mööda Metsküla oja Ahtme metskonna kvartali VF170 idanurgani; siitpeale mööda Ahtme metskonna kvartalite VF170, VF190 ja VF249 edelasihti Sillamäe–Eesti SEJ maanteeni ning mööda Sillamäe–Eesti SEJ maanteed Mustajõeni, jätkudes mööda Mustajõge Narva jõeni ning mööda Narva jõe läänekallast Narva karjääri ringteeni; edasi mööda Narva karjääri ringteed Sirgala karjääri nr 7 teeni; teeristist mööda Sirgala karjääri nr 7 teed Sirgala–Müdiküla maanteeni ning mööda Sirgala–Müdiküla maanteed Viivikonna–Sillamäe maanteeni; seejärel mööda Viivikonna–Sillamäe maanteed Tallinna–Narva maanteeni, jätkudes mööda Tallinna–Narva maanteed Sõtke jõeni ning mööda Sõtke jõge Soome lahe rannajooneni.

§ 10.  Tamme jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Tamme jahipiirkonna pindala on 14 260 hektarit.

  (2) Tamme jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Tamme jahipiirkonna piir läheb Tallinna–Narva maantee ja Järve tee ristumiskohast mööda Tallinna–Narva maanteed Jõhvi–Tartu maanteeni, jätkudes mööda Jõhvi–Tartu maanteed Kohtla-Järve–Mäetaguse maanteeni ning mööda Kohtla-Järve–Mäetaguse maanteed Mäetaguse teeni; teeristist mööda Mäetaguse teed Kohtla-Järve–Mäetaguse maanteeni; siis mööda Kohtla-Järve–Mäetaguse maanteed Aidu-Nõmme–Estonia kaevanduse kõrgepingeliinini trassini; siitpeale mööda kõrgepingeliinini trassi Ojamaa peakraavini, jätkudes mööda Ojamaa peakraavi Kohtla-Järve–Mäetaguse maanteeni ning mööda Kohtla-Järve–Mäetaguse maanteed Kohtla-Järve–Kukruse maanteeni; teeristist mööda Kohtla-Järve–Kukruse maanteed Järve teeni ning mööda Järve teed Tallinna–Narva maanteeni.

§ 11.  Vaivara jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Vaivara jahipiirkonna pindala on 13 580 hektarit.

  (2) Vaivara jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Vaivara jahipiirkonna piir läheb Soome lahe rannajoone ja Merekalda kinnistu läänepiiri ristumiskohast mööda Soome lahe rannajoont Sõtke jõge suudmeni (jahipiirkonna juurde kuulub mere akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest), jätkudes mööda Sõtke jõge Tallinna–Narva maanteeni ning mööda Tallinna–Narva maanteed Sillamäe–Viivikonna maanteeni; teeristist mööda Sillamäe–Viivikonna maanteed Müdiküla–Sirgala maanteeni ning mööda Müdiküla–Sirgala maanteed Sirgala karjääri nr 7 teeni; edasi mööda Sirgala karjääri nr 7 teed Narva karjääri ringteeni, jätkudes mööda Narva karjääri ringteed Ahtme metskonna kvartali VF395 põhjasihini; siis mööda Ahtme metskonna kvartali VF395 põhjasihti Narva karjääri–Konsu kõrgepingeliini trassini, jätkudes mööda kõrgepingeliini trassi Ahtme metskonna kvartali AT438 idasihini; siitpeale mööda Ahtme metskonna kvartalite AT438, AT434, AT421, AT397 ja AT389 idasihti Konsu teeni ning mööda Konsu teed Konsu turbaraba teeni, jätkudes mööda Konsu turbaraba teed Narva karjääri nr 4-1 teeni; teeristist mööda Narva karjääri nr 4-1 teed Narva karjääri nr 2-3 teeni; edasi mööda Narva karjääri nr 2-3 teed Viivikonna karjääri ringteeni, jätkudes mööda Viivikonna karjääri ringteed Viivikonna karjääri raudteeni ning mööda Viivikonna karjääri raudteed Ahtme metskonna kvartali VF112 idasihini; siit mööda Ahtme metskonna kvartali VF112 idasihti Vaivina Lõuna teeni, jätkudes mööda Vaivina Lõuna teed Vaivina Põhja teeni ning mööda Vaivina Põhja teed Vaivina Põlluvahe teeni; teeristist mööda Vaivina Põlluvahe teed Merekalda kinnistu läänepiirini ning mööda Merekalda kinnistu läänepiiri Soome lahe rannajooneni.

§ 12.  Voka jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Voka jahipiirkonna pindala on 19 180 hektarit.

  (2) Voka jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Voka jahipiirkonna piir läheb Soome lahe rannajoone ja Toila sadama läänepiiri ristumiskohast mööda Soome lahe rannajoont (jahipiirkonna juurde kuulub mere akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest) Merekalda kinnistu läänepiirinining mööda Merekalda kinnistu läänepiiri Vaivina Põlluvahe teeni, jätkudes mööda Vaivina Põlluvahe teed Vaivina Põhja teeni; sealt mööda Vaivina Põhja teed Vaivina Lõuna teeni; siis mööda Vaivina Lõuna teed Ahtme metskonna kvartali VF112 idasihini, jätkudes mööda Ahtme metskonna kvartali VF112 idasihti Viivikonna karjääri raudteeni ning mööda Viivikonna karjääri raudteed Viivikonna karjääri ringteeni; siitpeale mööda Viivikonna karjääri ringteed Narva karjääri nr 2-3 teeni; seejärel mööda Narva karjääri nr 2-3 teed Narva karjääri nr 4-1 teeni, jätkudes mööda Narva karjääri nr 4-1 teed Konsu turbaraba teeni ning mööda Konsu turbaraba teed Konsu teeni; edasi mööda Konsu teed Kurtna järve teeni ning mööda Kurtna järve teed Pannjärve liivakarjääri teeni; seejärel mööda Pannjärve liivakarjääri teed Vasavere teeni; edasi mööda Vasavere teed Rausvere–Ahtme maanteeni ning mööda Rausvere–Ahtme maanteed Ahtme–Tammiku Kaevanduse maanteeni, jätkudes mööda Ahtme–Tammiku Kaevanduse maanteed Tartu–Jõhvi maanteeni; teeristist mööda Tartu–Jõhvi maanteed Jõhvi–Tallinna maanteeni ning mööda Jõhvi–Tallinna maanteed Tallinna–Narva maanteeni, jätkudes mööda Tallinna–Narva maanteed Kõrve–Toila maanteeni; sealt mööda Kõrve–Toila maanteed Toila sadama teeni ning mööda Toila sadama teed Toila sadama läänepiirini, jätkudes mööda Toila sadama läänepiiri Soome lahe rannajooneni.

§ 13.  Rakendussäte

  Keskkonnaministri 7. juuni 1999. a määrus nr 57 «Ida-Viru maakonna rendijahipiirkondade ümberkorraldamine» tunnistatakse kehtetuks.

1 Alajõe, Auvere, Kivinõmme, Kuremäe, Kurtna, Narva, Permisküla, Remniku, Sillamäe, Tamme, Vaivara ja Voka jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 7. juuni 1999. a määrusega nr 57 «Ida-Viru maakonna rendijahipiirkondade ümberkorraldamine» moodustatud rendijahipiirkondade baasil.

Minister Jaanus TAMKIVI


Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json