Teksti suurus:

Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine

Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 64, 911

Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine

Vastu võetud 16.07.2008 nr 38

Määrus kehtestatakse «Väärteomenetluse seadustiku» § 51 lõike 1 alusel.

§ 1.  Näidisvormide kinnitamine

  Kinnitada kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormid (lisad 1–16).

§ 2.  Rakendussäte

  Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määrus nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine» (RTL 2003, 2, 3) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Rein LANG


Kantsler Margus SARAPUU


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.07.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-04731.

Lisad 1-16
19.07.2013 13:08
Veaparandus - Parandatud Lisa 8 pealkirjas täheviga sõnas "menetleja". Alus Riigi Teataja seaduse § 10 lõige 3.

/otsingu_soovitused.json