Teksti suurus:

Kalev Kreegipuu teenistusse võtmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 20, 393

Kalev Kreegipuu teenistusse võtmine

Vastu võetud 29.02.1996 nr 212

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628) paragrahvi 83 lõike 1, avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 97, 1664; 1996, 15, 265) paragrahvi 163 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 1995. a määruse nr 386 «Riigiteenistujate ja riigieelarveliste asutuste töötajate töötasustamine 1996. aastal» (RT I 1996, 1, 7) ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse (RT I 1996, 15, 265) alusel:

1. Vormistada töölepingu seaduse alusel töötanud Kalev Kreegipuu 1. jaanuarist 1996. a teenistusse võetuks Põlva maavanema ametikohale nimetamise teel määratud ajaks kuni 30. novembrini 1998. a.

2. Määrata Kalev Kreegipuu kuupalgamääraks 1. jaanuarist kuni 29. veebruarini 1996. a 7500 krooni 34. palgaastme järgi ja 1. märtsist 1996. a 9200 krooni 35. palgaastme järgi.

3. Maksta Kalev Kreegipuule avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 37 lõike 2 alusel 1. jaanuarist 1996. a lisatasu teenistusaastate eest vastavalt teenistusstaažile.

  Peaminister Tiit VÄHI
  Riigisekretär Uno VEERING