Teksti suurus:

Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kandmiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded, taotluse menetlemise kord ning taotlusele lisatav dokument

Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kandmiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded, taotluse menetlemise kord ning taotlusele lisatav dokument - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 30.01.2012, 2

Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kandmiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded, taotluse menetlemise kord ning taotlusele lisatav dokument

Vastu võetud 26.01.2012 nr 10

Määrus kehtestatakse „Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse” § 283 lõike 8 alusel.

§ 1.  Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kandmiseks taotluse esitamine

  Isik, kes soovib alustada geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemisega, esitab Põllumajandusametile lisas kehtestatud vormi kohase taotluse geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kandmiseks.

§ 2.  Taotlusele lisatav dokument

  Isik lisab taotlusele geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise eest vastutava isiku ja ettevõtte töötaja geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse läbimist tõendava tunnistuse ärakirja.

§ 3.  Taotluse menetlemise kord

  Põllumajandusamet teeb otsuse isiku geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kandmiseks taotluse saamise päevast arvates viie tööpäeva jooksul.

§ 4.  Kasvatamisega tegelemise jätkamiseks andmete esitamine

  Isik esitab igal aastal hiljemalt üks kuu enne geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamise alustamist paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult Põllumajandusametile järgmised andmed:
  1) geneetiliselt muundatud põllukultuuri liik, sordinimi, ainuomane kood, kasvatamise aeg;
  2) põllumassiivi number, põllu asukoht põllumassiivis, põllu number ja koordinaadid.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json