Teksti suurus:

Maaeluministri 15. detsembri 2016. a määruse nr 69 „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.01.2020, 1

Maaeluministri 15. detsembri 2016. a määruse nr 69 „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Vastu võetud 29.01.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 alusel.

Maaeluministri 15. detsembri 2016. a määrust nr 69 „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) veiste, välja arvatud eesti maatõugu, eesti holsteini tõugu ja eesti punase tõugu veiste, tõuraamatu pidamine – 11,40 eurot;”;

2) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:
„21) eesti holsteini ja eesti punase tõugu veiste tõuraamatu pidamine – 14,60 eurot;”;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:
„4) lammaste, välja arvatud kihnu maalammaste tõuraamatu pidamine – 12,50 eurot;”;

4) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:
„41) kihnu maalammaste tõuraamatu pidamine – 25,00 eurot;”;

5) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) lihaveiste jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 9,60 eurot;”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

/otsingu_soovitused.json