Teksti suurus:

2021. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 30.01.2021, 1

2021. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Vastu võetud 28.01.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 alusel.

2021. aastal antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” alusel järgmisi toetusi:

1) tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse;

2) teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus;

3) tootmis- ja turustamiskavade toetus;

4) kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus;

5) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus;

6) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus;

7) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus;

8) kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus;

9) kalandusandmete kogumise toetus;

10) „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus;

11) vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus;

12) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus;

13) merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

/otsingu_soovitused.json