Teksti suurus:

Sõjaväeliste auastmete andmine

Väljaandja:Vabariigi President
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 23, 457

Sõjaväeliste auastmete andmine

Vastu võetud 02.04.1996 nr 68

1. Kaitseväe juhataja 25. märtsi 1996 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed:

    kolonel Oskar Mark
    major –  Pearo Nõmmik
    Hain Rebas
    nooremleitnant Peeter Saan
    Jüri Tikk
    lipnik Ago Lilleorg
    Avo Nuuma

2. Käskkiri jõustub allakirjutamise päeval.

3. Käskkiri avaldatakse Riigi Teatajas.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15, rahuaja riigikaitse seaduse § 11 lg 2 p 4.

  Lennart MERI