Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 "Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 30.03.2011, 7

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 "Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad" muutmine

Vastu võetud 21.03.2011 nr 30

Määrus kehtestatakse "Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse" § 32 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 “Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad” (RTL 2006, 36, 625; 2010, 16, 294) § 2 lõike 1 punktid 1–7 sõnastatakse järgmiselt:

“1) harilik kaer (Avena sativa L.) 14 550 kg;

2) harilik nisu (suvinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 46 350 kg;

3) harilik nisu (talinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 34 390 kg;

4) harilik oder (Hordeum vulgare L.) 62 240 kg;

5) harilik rukis (Secale cereale L.) 2150 kg;

6) kartul (Solanum tuberosum L.) 22 650 kg;

7) raps (Brassica napus L. (partim)) 980 kg.”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json