Teksti suurus:

Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 30.03.2011, 11

Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad

Vastu võetud 20.04.2006 nr 48
RTL 2006, 36, 625
jõustumine 30.04.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.04.2007RTL 2007, 34, 59328.04.2007
30.04.2008RTL 2008, 36, 52311.05.2008
19.02.2009RTL 2009, 20, 25001.03.2009
24.03.2010RTL 2010, 16, 29401.04.2010
21.03.2011RT I, 30.03.2011, 702.04.2011

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 32 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tootmiskatse tegemiseks vajaliku põllu- ja köögiviljakultuuri seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad.

§ 2.   Tootmiskatse tegemiseks lubatud põllukultuuride seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad

  (1) Tootmiskatse tegemiseks lubatud põllukultuuride seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad sortide kohta liikide kaupa on järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) 14 550 kg;
  2) harilik nisu (suvinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 46 350 kg;
  3) harilik nisu (talinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 34 390 kg;
  4) harilik oder (Hordeum vulgare L.) 62 240 kg;
  5) harilik rukis (Secale cereale L.) 2150 kg;
  6) kartul (Solanum tuberosum L.) 22 650 kg;
  7) raps (Brassica napus L. (partim)) 980 kg.
[RT I, 30.03.2011, 7 - jõust. 02.04.2011]

  (2) Lõikes 1 nimetamata põllukultuuri liigi sordi seemet võib kasutada koguses, mis on piisav 10 hektaril tootmiskatse tegemiseks.

§ 3.   Toomiskatse tegemiseks lubatud köögiviljakultuuride seemne koguste piirmäärad

  (1) Tootmiskatse tegemiseks lubatud köögiviljakultuuride seemne koguste piirmäärad sordi kohta liikide kaupa on kapsa (Brassica oleracea spp.), peedi (Beta vulgaris L.) ja aedporgandi (Daucus carota L.) seemne puhul kogus, mis on piisav 2 hektaril tootmiskatse tegemiseks.

  (2) Lõikes 1 nimetamata köögiviljakultuuri liigi sordi seemet võib kasutada koguses, mis on piisav 0,5 hektaril tootmiskatse tegemiseks.

/otsingu_soovitused.json