Teksti suurus:

Võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine

Võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 30.03.2011, 15

Võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine

Vastu võetud 28.03.2011 nr 18

Määrus kehtestatakse „Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse” § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.  Võlgade ümberkujundamise menetluse vormid

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmised vormid (juurde lisatud):
  1) võlgade ümberkujundamise avalduse vorm (lisa 1);
  2) varanimekirja vorm (lisa 2);
  3) võlanimekirja vorm (lisa 3);
  4) ümberkujundamiskava vorm (lisa 4).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vormid on avaldatud justiitsministeeriumi veebilehel www.just.ee ja kättesaadavad maakohtutes.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 5. aprillil 2011. a.

Rein Lang
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 1 Võlgade ümberkujundamise avalduse vorm

Lisa 2 Varanimekirja vorm

Lisa 3 Võlanimekirja vorm

Lisa 4 Ümberkujundamiskava vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json