Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2019, 10

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine“ muutmine

Vastu võetud 26.04.2019 nr 44

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 11 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine“ § 8 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:
„5) Riigi Tugiteenuste Keskus, EAS ja KredEx prioriteetse suuna „Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks” osas;“.

Jüri Ratas
Peaminister

Urmas Reinsalu
Justiitsminister rahandusministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json