Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2020, 1

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Vastu võetud 23.04.2020 nr 9

Määrused kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 33 „Puhastus- ja kodumajanduse eriala riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruses nr 33 „Puhastus- ja kodumajanduse eriala riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 97–103 EKAPd, sealhulgas spetsialiseerumisega seonduvad õpingud 6 EKAPd ja lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ning praktika vähemalt 32 EKAPd;
3) valikõpingud 47–53 EKAPd.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd;”;

3) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 34 „Puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruses nr 34 „Puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 122 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika vähemalt 36 EKAP;
3) valikõpingud 28 EKAP.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP;”;

3) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 3.  Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 35 „Aianduserialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruses nr 35 „Aianduserialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 119–130 EKAP, sealhulgas kutsestandardiga kehtestatud valitavate kompetentside omandamist võimaldavad moodulid 6–17 EKAP, lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ning praktika vähemalt 32 EKAP;
3) valikõpingud 20–31 EKAP.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 2, § 10 lõike 2 punktis 3 ja § 14 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP” tekstiosaga „õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP”;

3) paragrahvi 10 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 113–122 EKAP, sealhulgas kutsestandarditega kehtestatud valitavate kompetentside omandamist võimaldavad moodulid 4,5–13,5 EKAP, lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ning praktika vähemalt 32 EKAP;
3) valikõpingud 28–37 EKAP.”;

4) paragrahvi 14 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 107 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika vähemalt 32 EKAP;
3) valikõpingud 43 EKAP.”;

5) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;

6) määruse lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 4.

§ 4.  Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 37 „Iluteeninduse erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruses nr 37 „Iluteeninduse erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 122 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika vähemalt 30 EKAP;
3) valikõpingud 28 EKAP.”.

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP;”;

3) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 5.

§ 5.  Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 38 „Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruses nr 38 „Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 109 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpingud 30 EKAP ja praktika vähemalt 36 EKAP;
3) valikõpingud 41 EKAP, sealhulgas spetsialiseerumisega seotud õpingud 20 EKAP.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2, § 10 lõike 2 punkt 2, § 14 lõike 2 punkt 2 ja § 153 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP;”;

3) paragrahvi 10 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 120 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika vähemalt 36 EKAP;
3) valikõpingud 28 EKAP, sealhulgas spetsialiseerumisega seotud õpingud 13 EKAP.”;

4) paragrahvi 14 lõike 1 punktid 2 ja 3 ja § 153 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 119 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 30 EKAP;
3) valikõpingud 31 EKAP.”;

5) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 6;

6) määruse lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 7;

7) määruse lisa 4 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 8;

8) määruse lisa 5 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 9.

§ 6.  Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 42 „Logistika erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruses nr 42 „Logistika erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3, § 10 lõike 1 punktid 2 ja 3 ja § 14 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika vähemalt 45 EKAPd;
3) valikõpingud 28 EKAPd.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 5, § 10 lõike 2 punktis 5 ja § 14 lõike 2 punktis 7 asendatakse tekstiosa „karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAPd” tekstiosaga „õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd”;

3) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 10;

4) määruse lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 11;

5) määruse lisa 4 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 12.

§ 7.  Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 43 „Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruses nr 43 „Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 120 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika vähemalt 31 EKAPd;
3) valikõpingud 30 EKAPd.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 2, § 73 lõike 2 punktis 3, § 77 lõike 2 punktis 7 ja § 711 lõike 2 punktis 6 asendatakse tekstiosa „karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAPd” tekstiosaga „õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd”;

3) paragrahvi 73 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 119 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika vähemalt 35 EKAPd;
3) valikõpingud 31 EKAPd.”;

4) paragrahvi 77 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika vähemalt 31,5 EKAPd;
3) valikõpingud 28 EKAPd.”;

5) paragrahvi 711 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika vähemalt 30 EKAPd;
3) valikõpingud 28 EKAPd.”;

6) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 13;

7) määruse lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 14;

8) määruse lisa 4 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 15;

9) määruse lisa 5 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 16.

§ 8.  Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 44 „Tekstiili-, rõiva- ja nahatöötluse erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruses nr 44 „Tekstiili-, rõiva- ja nahatöötluse erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 119 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika vähemalt 21 EKAPd;
3) valikõpingud 31 EKAPd.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd;”;

3) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 17.

§ 9.  Haridus- ja teadusministri 18. juuli 2014. a määruse nr 55 „Meediatehnoloogia erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. juuli 2014. a määruses nr 55 „Meediatehnoloogia erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) ühised põhiõpingud 69 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 21 EKAPd ja praktika vähemalt 12 EKAPd;”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) valikõpingud 28 EKAPd.”;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 1 ja § 73 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAPd” tekstiosaga „õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd”;

4) paragrahvi 73 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 147 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika vähemalt 24 EKAPd;
3) valikõpingud 33 EKAPd.”;

5) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 18;

6) määruse lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 19.

§ 10.  Haridus- ja teadusministri 25. juuli 2014. a määruse nr 68 „Põllumajanduserialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 25. juuli 2014. a määruses nr 68 „Põllumajanduserialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 143 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika vähemalt 45 EKAPd;
3) valikõpingud 37 EKAPd.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd;”;

3) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 20.

§ 11.  Haridus- ja teadusministri 27. augusti 2014. a määruse nr 70 „Sotsiaaltöö erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 27. augusti 2014. a määruses nr 70 „Sotsiaaltöö erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika vähemalt 30 EKAPd;
3) valikõpingud 28 EKAPd.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd;”;

3) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 21.

§ 12.  Haridus- ja teadusministri 18. detsembri 2014. a määruse nr 83 „Metsanduserialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. detsembri 2014. a määruses nr 83 „Metsanduserialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 30 EKAPd;
3) valikõpingud 28 EKAPd.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 7, § 10 lõike 2 punktis 6 ja § 14 lõike 2 punktis 6 asendatakse tekstiosa „karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAPd” tekstiosaga „õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd”;

3) paragrahvi 10 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 117 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 32 EKAPd;
3) valikõpingud 33 EKAPd.”;

4) paragrahvi 14 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 32 EKAPd;
3) valikõpingud 28 EKAPd.”;

5) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 22;

6) määruse lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 23;

7) määruse lisa 4 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 24.

§ 13.  Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruse nr 37 „Kaubanduserialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruses nr 37 „Kaubanduserialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) eriala ühised põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 32 EKAPd;
3) valikõpingud 28 EKAPd.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd;”;

3) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 25.

§ 14.  Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruse nr 38 „Sekretäri- ja kontoritöö erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruses nr 38 „Sekretäri- ja kontoritöö erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 30 EKAPd;
3) valikõpingud 28 EKAPd.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd.”;

3) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 26.

§ 15.  Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruse nr 39 „Käsitöö erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruses nr 39 „Käsitöö erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 113 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 13 EKAPd;
3) valikõpingud 37 EKAPd.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 2, § 10 lõike 2 punktis 2, § 14 lõike 2 punktis 13, § 18 lõike 2 punktis 8, § 22 lõike 2 punktis 2 ja § 26 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAPd” tekstiosaga „õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd”;

3) paragrahvi 10 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 119 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 30 EKAPd;
3) valikõpingud 31 EKAPd.”;

4) paragrahvi 14 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 119 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 18 EKAPd;
3) valikõpingud 31 EKAPd.”;

5) paragrahvi 18 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 122 EKAPd, sh lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 30 EKAPd;
3) valikõpingud 28 EKAPd.”;

6) paragrahvi 22 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 119 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 22,5 EKAPd;
3) valikõpingud 31 EKAPd.”;

7) paragrahvi 26 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 119 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 21 EKAPd;
3) valikõpingud 31 EKAPd.”;

8) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 27;

9) määruse lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 28;

10) määruse lisa 4 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 29;

11) määruse lisa 5 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 30;

12) määruse lisa 6 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 31;

13) määruse lisa 7 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 32.

§ 16.  Haridus- ja teadusministri 28. septembri 2015. a määruse nr 44 „Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. septembri 2015. a määruses nr 44 „Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 30 EKAPd;
3) valikõpingud 28 EKAPd.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1, § 10 lõike 2 punkt 1 ja § 14 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd;”;

3) paragrahvi 10 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 119 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 33 EKAPd;
3) valikõpingud 31 EKAPd.”;

4) paragrahvi 14 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 119 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 32 EKAPd;
3) valikõpingud 31 EKAPd.”;

5) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva lisaga 33;

6) määruse lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesoleva lisaga 34;

7) määruse lisa 4 muudetakse ja asendatakse käesoleva lisaga 35.

§ 17.  Haridus- ja teadusministri 29. märtsi 2017. a määruse nr 10 „Muusika erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 29. märtsi 2017. a määruses nr 10 „Muusika erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3, § 10 lõike 1 punktid 2 ja 3, § 14 lõike 1 punktid 2 ja 3, § 17 lõike 1 punktid 2 ja 3, § 20 lõike 1 punktid 2 ja 3 ja § 24 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 173 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 37 EKAPd;
3) valikõpingud 37 EKAPd.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 7, § 10 lõike 2 punktis 6, § 14 lõike 2 punktis 7, § 17 lõike 2 punktis 7, § 20 lõike 2 punktis 6 ja § 24 lõike 2 punktis 5 asendatakse tekstiosa „karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAPd” tekstiosaga „õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd”;

3) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 36;

4) määruse lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 37;

5) määruse lisa 4 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 38;

6) määruse lisa 5 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 39;

7) määruse lisa 6 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 40;

8) määruse lisa 7 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 41.

§ 18.  Haridus- ja teadusministri 20. juuni 2017. a määruse nr 20 „Autoerialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 20. juuni 2017. a määruses nr 20 „Autoerialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 40 EKAPd;
3) valikõpingud 28 EKAPd.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 5, § 10 lõike 2 punktis 10 ja § 14 lõike 2 punktis 7 asendatakse tekstiosa „karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAPd” tekstiosaga „õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd”;

3) paragrahvi 10 lõike 1 punktid 2 ja 3 ja § 14 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 45 EKAPd;
3) valikõpingud 28 EKAPd.”;

4) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 42;

5) määruse lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 43;

6) määruse lisa 4 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 44.

§ 19.  Rakendussäte

Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse hiljemalt 1. septembriks 2021. a.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

Lisa 1 Puhastus- ja kodumajanduse eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 2 Tisleri eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 3 Aedniku eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 4 Maastikuehitaja eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 5 Juuksuri eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 6 Koka eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 7 Toitlustusteeninduse eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 8 Majutusteeninduse eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 9 Maaturismi eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 10 Laotöötaja eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 11 Veokorraldaja eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 12 Logistiku abi eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 13 Sisetööde elektriku eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 14 Automaatiku eriala põhiõpingute ja spetsialiseerumise moodulite kirjeldused

Lisa 15 Elektroonikaseadmete tehniku eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 16 Mehhatrooniku eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 17 Rõivaõmbleja eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 18 Trükitehnoloogia eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 19 Kujundaja eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 20 Põllumajandustöötaja eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 21 Hooldustöötaja eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 22 Metsatehniku eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 23 Forvarderioperaatori eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 24 Harvesterioperaatori eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 25 Kaubanduse eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 26 Bürootöö eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 27 Klaasipuhuja assistendi eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 28 Tekstiilkäsitöö eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 29 Keraamiku eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 30 Sepa eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 31 Nahkkäsitöö eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 32 Puukäsitöö eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 33 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 34 Keevitaja eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 35 Metallilõikepinkidel töötaja eriala moodulid

Lisa 36 Interpreedi eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 37 Koorijuhi eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 38 Komponisti eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 39 Muusikateoreetiku eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 40 Rütmimuusiku eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 41 Pärimusmuusiku eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 42 Mootorsõidukitehniku eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 43 Autoplekksepp-komplekteerija eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 44 Automaalri eriala põhiõpingute moodulid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json