Teksti suurus:

Väikelaeva registreerimiseelse ülevaatuse teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/2513-1 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2021, 5

Väikelaeva registreerimiseelse ülevaatuse teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/2513-1 muutmine

Vastu võetud 29.04.2021

Lisa 2
01.11.2019 sõlmitud
Väikelaeva registreerimiseelse ülevaatuse teostamise ja
andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/2513-1 juurde


Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti sõidukite registriosakonna juhataja Martti Kangur, kes tegutseb peadirektori 30.01.2020 käskkirja nr 1-2/20/102 alusel,

ja

Osaühing JMK Marine, registrikoodiga 10478211, asukohaga Reinu tee 7a, 74011 Viimsi vald, Pringi küla (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Kalle Kütt, kes tegutseb põhikirja alusel,

vahel on sõlmitud 01.11.2019 Väikelaeva registreerimiseelse ülevaatuse teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/19/2513-1 (edaspidi Leping).


Võttes arvesse, et:
(i) Lepingu punkti 8.1 kohaselt saab Lepingut muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised. Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;
(ii) Lepingu punkti 2.2 kohaselt võib Teostaja teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele Buster, Finnmaster, Husky, Suvi, Bombard, Kulkuri ja YAM marki Veesõidukitele.


Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.2 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele Buster, Yamarin, Yamarin Cross, Finnmaster, Finnmaster Husky, Suvi, Kulkuri, YAM ja Yamaha (jetid) marki Veesõidukitele.”

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet

Osaühing JMK Marine

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10478211,

Aadress: Valge 4, 11413 Tallinn

Aadress: Reinu tee 7a, 74011 Viimsi vald

Telefon: 620 1200

Telefon: 623 8763

E-post: info@transpordiamet.ee

E-post: jmkmarine@jmkmarine.ee

   

____________________

____________________

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

/otsingu_soovitused.json